"
>

Analyse af Pia Juuls "Elly Byde"

Klik her og download nu
En analyse af Pia Juuls "Elly Byde" med udgangspunkt i Genettes teori om fortællerrollen. Opgaven fik en rigtig god bedømmelse, bl.a. med ordene "super stærk analyse".
Uddannelse: Videregående/Universitet
Fag: Dansk
Tilføjet af: Miibi (Slettet)
Tilføjet: 08-02-2011
Type: Analyse og fortolkning
bedømmelse af personer og begivenheder: ”Men jeg er ikke sikker på, at andre ville bemærke det
som noget irriterende, måske er det ligefrem en charmerende vane, hun dér har tillagt sig.” Igen
henleder fortælleren selv opmærksomheden på sin egen subjektivitet.
Går vi ud fra Mary P. Martins og James Phelans definition i artiklen ”Weymouths lektioner”
(Iversen og Nielsen 2004): ”En homodiegisk fortæller er ’upålidelig’, når han eller hun giver en
fremstilling, som den implicitte forfatter ville give.”3, kan der altså argumenteres for, at fortælleren
både fejlvurderer og fejlfortolker, idet det i teksten flere gange antydes, at fortællerens vurderinger
og fortolkninger adskiller sig fra den implicitte forfatters, og der er derfor tale om en upålidelig
fortæller.
I størstedelen af teksten er der en afstand mellem fortælletid og fortalt tid. Ud fra tekstens
oplysninger, kan vi regne ud, at det drejer sig om minimum 17 år fra den kronologisk set tidligst
beskrevne hændelse, men vi har ikke mulighed for at placere de senere hændelser tidsmæssigt
nøjagtigt. Dette skyldes bl.a. at sjuzet afviger væsentligt fra fabula; i stedet for en kronologisk
rækkefølge, er begivenhederne arrangeret i en form for associationsrækkefølge.
Tidsforskellen kommer også til udtryk i forhold til fortællerens forhold til begivenhederne, der
bærer præg af at indtrykkene allerede er bearbejdet og taget stilling til. Ting som impulsive
opfattelser, førstehåndsindtryk m.m. får ikke lov at komme til udtryk: Fortælleren har kun medtaget
de erindringer, der støtter dennes opfattelse af begivenhedernes gang.
Denne stil er imidlertid fraveget i slutscenen, hvor fortælleren møder Elly Byde. Det bemærkes da
også, at dette først er sket ”for nyligt”. Slutscenen indeholder bl.a. tekstens eneste dialog, og
samtalen er beskrevet, for teksten, ukarakteristisk uddybende. Et andet afvigende træk er de
kursiverede ord, hvor dele af Elly Bydes udsagn er gentaget med kursiv. Disse virker til at udtrykke
fortællerens chok, men til forskel fra resten af teksten beskriver den i stedet for at berette om den.
På denne måde giver slutscenen indtryk af at være mere ærligt fortalt end resten af teksten - om end
vi stadig ser det gennem fortællerens subjektive øjne.
Fortælleren kalder sig selv en ”kedelig bonderøv”, men uddyber ikke denne beskrivelse. Livsstilen
vidner dog om en person med konservativ tankegang og afdæmpet livsstil: Hun tager en relativt
traditionel og anonym uddannelse som lærer, hun går ikke i byen og tager afstand fra alle afvigelser
3 Johannes Fibiger m.fl., Litteraturens Tilgange, Academica, s. 225

Opret Kommentar

Du skal være logget ind for at oprette en kommentar til denne video. Klik her for at logge ind.
Har du ikke en bruger på Studieportalen.dk? Klik her for at oprette en bruger.