"
>

Børns vilkår i 1800-2010

Klik her og download nu
Større skriftlig opgave i kulturfag (samfundsfag, Historie, religion) - Børns vilkår fra 1800'tallet og frem til idag.
Uddannelse: HF 1. år
Fag: Samfundsfag
Tilføjet af: JenF
Tilføjet: 18-02-2011
Type: Andet
Indledning
Man kan ikke andet end at sige, at der er stor forskel på børn den dag i dag, og dengang tilbage i
1800-tallet. Børn har dog altid arbejdede, men man må sige, at der er forskel på hvor meget, og
hvordan de har arbejdet, og på den måde det hele foregår på i dagens Danmark.
Jeg vil på de næste mange sider fortælle om børns udvikling fra 1800-tallet til år 2000-tallet. Jeg vil
komme ind på alt fra skole til fabriksarbejde til by børnene.
I min historie opgave vil jeg fortælle om forskellen på børn i 1800’tallet og 2000’tallet. For at be-
svare dette spørgsmål vil jeg komme ind på hvad børn lavede på landet og i byen, og finde ud af
hvorfor børnene var nødt til at arbejde. Og så selvfølgelige at finde ud af hvor meget unge må arbej-
de i dag i forholds til den gang, og hvad de unge arbejder med i dag og hvorfor de arbejder.
Forskellen på dengang og nu2
Børn har altid arbejdet, men der er meget stor forskel, på hvordan de har arbejdet. I vores tid er der
ikke nogen, der arbejder lovligt, hvis de er under 13 år, hvor man må begynde at gå med aviser. For
bare 100 år siden var det almindeligt at små børn arbejdede, især små børn som hørte til de fattigste
familier på landet, børnene var nødt til at arbejde, for at familierne kunne overleve.
Faktisk er det en meget svær opgave at finde noget om børnearbejde fra 1800-tallet og starten af
1900-tallet. Der findes en hel masse kildematerialer om emnerne dyb fattigdom, høj børnedødelig-
hed osv. Man ved ikke meget om børnearbejde, da det ikke var lovligt at tage billeder af børn på
fabrikker og andre arbejdspladser. Man ved ikke om børnene fik meget kærlighed og omsorg, hvor
meget mødrene tog sig af dem, hvor meget de var overladt til fremmede, hvor stor en rolle fædrene
spillede i dagligdagen osv. De ting var tit ting, som ikke kom ud for familiens hjem.
Børnearbejde på landet2
Indtil i midten af 1800-tallet boede mange familier på landet og levede af håndværk eller landbrug.
Familien boede og arbejde samme sted, og både kvinder og børn deltog i arbejdet sammen med
mændene. At børnene allerede som børn hjalp forældrene, med arbejdet gjorde at de fleste, af bør-
nene blev det samme som forældrene. På den måde blev man både opdraget og uddannet af sine
forældre.
Drengene hjalp fædrene på markerne. Der hjalp de med at samle store sten fra marken, så de ikke
kom i ploven, når markernes jord skulle vendes, hvilket sønnerne også hjalp med.
Pigerne hjalp mødrene med at malke kørerne og gederne, og hjalp med maden og rengøringen.
Børnearbejde i byerne3
I slutningen af 1800-tallet ændrede samfundet sig fra at være et landbrugssamfund til at blive indu-
strisamfund. Det betød, at mange mennesker flyttede til byerne for at arbejde på fabrikkerne. Fami-
liernes liv ændrede sig, på den måde at man ikke længere arbejdede samme sted. Børene arbejdede
stadig, det var meget normalt at, børnene blev fabriksarbejdere, allerede før de var fyldt 10 år.
3

Opret Kommentar

Du skal være logget ind for at oprette en kommentar til denne video. Klik her for at logge ind.
Har du ikke en bruger på Studieportalen.dk? Klik her for at oprette en bruger.