"
>

Begreber i samfundsfag

Klik her og download nu
Alfabetisk oversigt over centrale begreber i samfundsfag. Refererer flere steder til sociologers teorier.
Uddannelse: STX 2. år
Fag: Samfundsfag
Tilføjet af: lepetitdanois
Tilføjet: 21-07-2009
Type: Analyse
Forrige 1 2 3 4 5 6 7 Næste
Studieportalen.dk
Begreber i samfundsfag
A
AF-aktivering: Aktivering med det formål at vedligeholde og, evt., forbedre de lediges
kvalifikationer og motivation, at reducere de skadelige virkninger af langtidsledighed, at øge de
arbejdsløses chance for at komme i ordinær beskæftigelse.
Affektiv solidaritet: Jodi Dean: Solidaritet baseret på følelsesmæssige bånd knyttet mellem
individerne.
Aktiv arbejdsmarkedspolitik: Består i en række ordninger, der har til formål at bringe ledige i
beskæftigelse igen. Herunder blandt andre jobtræning, støttet beskæftigelse, uddannelse,
jobformidling og aktivering.
Ansigt-til-ansigt tillidsrelationer: Giddens tillidsforhold: Aktørerne tilstede i samme tid og rum.
Ansigtsløse tillidsrelationer: Giddens tillidsforhold: Tillid til institutioner og systemer (eks.: sender
check og stoler på banksystemet virker, så modtageren kan hæve sine penge).
Arbejdsløshed: Den del f befolkningen, der ikke er i arbejde. Fem grunde hertil:
”friktionsarbejdsløshed”, ”sæsonarbejdsløshed”, ”konjunkturarbejdsløshed”,
”strukturarbejdsløshed” og ”teknologiudvikling”. Det skal bemærkes, at arbejdsløsheden aldrig kan
være lig 0% grundet uundgåligheden af sæsonarbejdsløshed og friktionsarbejdsløshed.
Arbejdsmarkedspolitik: Statens forsøg på at ændre den økonomiske aktivitet gennem påvirkning af
arbejdsmarkedet. Her kan der bla. være tale om ”stramningsstrategien” og
”opkvalificeringsstrategien” samt ”passive ordninger” og ”aktiv arbejdsmarkedspolitik”.
Arenaer: Fysiske steder vi indgår i og bliver her præget.
Automatreaktion: Umiddelbar holdning til hvad, der er rigtigt og forkert.
B
Bistand: Økonomisk støtte i tilfælde af social begivenhed.
BNP: Bruttonationalproduktet, et mål for den samlede produktion i et land.
D
Dagpengesystemet: Husstanden modtager økonomisk støtte fra staten, uden at staten kræver noget
igen. Her er tale om omfordeling af samfundets goder.
Disponibel indkomst: Den indkomst, husholdningen har til rådighed, når de direkte skatter er betalt.
Dobbeltsocialisation: Socialisationen kommer både fra den primære og den sekundære’.
Forrige 1 2 3 4 5 6 7 Næste

Opret Kommentar

Du skal være logget ind for at oprette en kommentar til denne video. Klik her for at logge ind.
Har du ikke en bruger på Studieportalen.dk? Klik her for at oprette en bruger.


Kommentarer til Begreber i samfundsfag