Det post moderne psykologi

Klik her og download nu
notater samt overblik over det post moderne psykologi
Uddannelse: HF 1. år
Fag: Psykologi
Tilføjet af: 04358
Tilføjet: 02-01-2008
Type: Noter
Forrige 1 2 Næste
Studieportalen.dk
Det postmoderne psykologi
Hvem:
Giddens og Reisman
Hvad:
1. Ifølge den postmoderne tænkning var dannelsen af identitet - frem til omkring midten af det 20. århundrede -
noget forholdsvist ukompliceret. I hvert fald for de fleste. Indtil da definerede individet sig nemlig ud fra strukturelle
forhold som køn og social herkomst - var man kvinde vidste man godt, at hverdagen gik med opretholdelsen af et
ordentligt og anstændigt hjem - og var man mand, var det rollen som forsørger og udearbejdende, det gjaldt.
Ligeledes forekom det kun sjældent, at folk brød med deres sociale bånd: Landmandssønnen blev landmand, mens
godsejersønnen forblev inden for sin sociale klasse. Rammerne for ens identitetsdannelse var således givet på
forhånd og blev holdt intakt stort set hele livet igennem. Mange livsforhold var således styret af traditioner, vaner og
normer omkring ægteskab, uddannelse, beskæftigelse og familiens funktion, så identitet var en statisk egenskab
hos mennesket, der kun i særlige tilfælde lod sig forandre.
2. I dag er dette forankrede billede imidlertid vendt på hovedet. Den postmoderne opfattelse er i stedet, at de tidligere
traditioner og strukturer er gået i opløsning, så man ikke længere kan „forklare“ vores identitet ud fra f.eks. social
baggrund.
3. Vi tilbringer i dag mindre tid sammen med familien og i stedet mere tid på arbejdspladsen, på uddannelsesstedet, i
institutionen og i fritidsaktiviteter.
4. Vi udsættes derfor - livet igennem - for langt flere og ikke altid lige grundfæstede påvirkninger om, hvem vi er,
hvordan vi bør være, og hvor lang tid ad gangen vi skal være det.
Analysen:
• Menneskesyn → Fokus på ungdommen til …….
• Er påvirket af eksistenspsykologien
• Vi vælger/skaber vores eget liv/identitet, altså en ”social konstruktion” via de sociale konstruktioner.
• Fortælling om sig selv med en rød tråd.
”vi er selv ansvarlige.
De kulturelt frisatte
Forskere inden for den postmoderne tænkning snakker derfor om, at vi mennesker er blevet kulturelt frisatte. Dvs. vi aldrig
før har haft så mange muligheder for at skabe vores eget liv og identitet som nu. I stedet kan man i højere grad selv vælge,
hvem man vil være eller ikke være. Identitet er blevet ens personlige livsprojekt - noget, som individet løbende må tage op
til overvejelse, evaluere på og selv handle ud fra, alt efter om man er tilfreds eller ikke tilfreds.
Man kan også sige, at vores identitet er blevet fragmenteret, så vi nu selv står med opgaven om at skulle bygge den op. Vi
bliver selv kastet ud i en proces af vedvarende søgning efter „det gode liv“ samt overvejelser om egne valg. Og må i denne
sammenhæng selv tage stilling til, hvem vi er, og om vi nu kan lide den livssituation, som vi er placeret i. „Kan jeg affinde
mig med gymnasiet, eller skal jeg i stedet forfølge drømmen om at blive model i Paris?“, „Skal jeg starte på hf til sommer,
eller skal jeg satse 100 procent på fodbolden?“ Alt dette finder individet kun ud af ved at sammenligne og spejle sig i andre,
samtidig med at det oplever et væld af situationer, der kræver hver sine personlige forudsætninger. Vi afprøver nemlig livet
igennem en hel række muligheder: uddannelsestilbud, jobtilbud, udenlandsophold, venskabsrelationer, parforhold,
familieformer osv., som man
på egen hånd skal
forsøge at navigere sig
igennem.
Forrige 1 2 Næste

Opret Kommentar

Du skal være logget ind for at oprette en kommentar til denne video. Klik her for at logge ind.
Har du ikke en bruger på Studieportalen.dk? Klik her for at oprette en bruger.