"
>

Forskel på 'hay', 'ser' og 'estar'.

Klik her og download nu
En god oversigt over forskellen på verberne 'hay', 'ser' og 'estar'.
Uddannelse: STX 1. år
Fag: Spansk
Tilføjet af: Censur (Slettet)
Tilføjet: 28-10-2009
Type: Noter
Hay, ser, estar (At være)
At være er et vigtigt udtryk på alle sprog, men på spansk er der tre måder at udtrykke at være
på, så derfor er det vigtigt at kende forskellene. Hvis man ikke kender dem, kan man komme
galt af sted.
Hay kommer fra hjælpeverbet haber, men personbøjes ikke.
Ser og estar personbøjes derimod altid.
Ser
Estar
At være
1. person
soy
estoy
jeg er
Ental
2. person
eres
estás
du er
3. person
es
está
han, hun, den, det er
1. person
somos
estamos
vi er
Flertal
2. person
sois
estáis
I er
3. person
son
están
de, De er
Hay
Bruges kun i betydningen der er/er der, uanset om der er tale om ental eller flertal.
Kan sammenlignes med there is/are på engelsk.
Hay un hombre en la casa (der er en mand i huset), en la casa hay muchas flores (i huset er der
mange blomster).
I datid, der var/var der, bøjes haber til había i imperfektum og hubo i præteritum.
Ser
Angiver definition og identitet; noget, der ikke pludselig ændres.
Pilar es una mujer (Pilar er en kvinde), el coche es rojo (bilen er rød), es danés (han er dansker).
Bruges ved substantiver, talord og pronominer.
Eres una bestia (du er et bæst), son diez (de er ti), la bici es mía (cyklen er min).
Bruges ved farve, størrelse, form og nationalitet.
La casa es roja, grande, redonda, danesa (huset er rødt, stort, rundt, dansk).
Estar
Angiver tilstand og/eller en fase; noget, der godt kan ændres.
El plato está sucio (tallerkenen er snavset), el vaso está lleno (glasset er fyldt).
Bruges ved følelsesbeskrivende adjektiver.
La chica está triste (pigen er trist), están muy enfermos (de er meget syge).
Bruges ved placering, at befinde sig.
La sal está en la mesa (saltet er på bordet), ¿Dónde estás? (hvor er du?).
Bemærk, at ved enkelte adjektiver kan både ser og estar bruges, men med forskellig
betydning:
Ser listo - at være kvik/klog
>< Estar listo - at være klar
Ser enfermo - at være kronisk syg
>< Estar enfermo - at være kortvarigt syg
Ser malo - at være ond
>< Estar malo - at have det skidt
Bemærk, at i enkelte tilfælde bruges tener og ikke estar. Disse skal læres udenad:
Tener hambre - at være sulten
Tener frío
- at fryse
Tener sed
- at være tørstig
Tener calor
- at svede
Tener sueño
- at være træt
Tener miedo
- at være bange

Opret Kommentar

Du skal være logget ind for at oprette en kommentar til denne video. Klik her for at logge ind.
Har du ikke en bruger på Studieportalen.dk? Klik her for at oprette en bruger.


Kommentarer til Forskel på 'hay', 'ser' og 'estar'.