"
>

Industrialisering.

Klik her og download nu
Rapport om industrialisering. Om Danmarks industrialisering, U-lande og I-lande.
Uddannelse: STX 2. år
Fag: Naturgeografi
Tilføjet af: QaZZaQ
Tilføjet: 08-06-2004
Type: Rapport
Studieportalen.dk
Det er for eksempel medicinalindustrien, og andre forsknings relaterede industrier.
Her kan vi se en ekstremt forenklet model. Vi kan se der som tiden går kommer flere funktionærer.
Altså folk hvis opgave er at stå for: Administration, produktudvikling, rationalisering af arbejdet og
markedsføring. Vi kan også se at der kommer færre faglærte. Det er for di maskinerne overtager
deres opgaver.
Den lille stigning af ufaglærte skyldes at maskinerne har overtaget den egentlige produktionsproces,
og der kun er simple og lette opgaver tilbage til arbejderne.
Danske virksomheder skifter også lokalisering. Mange
af de større virksomheder har fabrikker rundt om i hele
verden. F.eks. den danske skofabrikant Ecco. Det
eneste der bliver lavet i Danmark er stort set æskerne
som skoene bliver leveret i. Alt det andet bliver lavet i
lande som Tyskland, Østrig, Italien, Taiwan, Korea og
Indonesien. Men også internt i Danmark sker der
flytninger af virksomheder. Det faktisk ikke som man
tror at al industri i Danmark foregår på Sjælland.
Faktisk lige det modsatte. Siden 1950 har
industrimidtpunktet bevæget sig mod vest, og ligger
nu i Jylland.
På figuren her kan vi se udviklingen:
Stjernen angiver industriens midtpunkt. Altså det
punkt, hvor der er lige meget industri mod nord, syd,
øst og vest. En del af forklaringen på denne udvikling
kan skyldes at staten i 1958 vedtog loven om
egnsudvikling. Denne lov gav stor økonomisk støtte til
virksomheder, der slog sig ned i disse egne. En anden
forklaring på industrivæksten i det vestlige Danmark
kan skyldes at staten siden 1960 har arbejdet med det såkaldte store H, som er et landsdækkende
motorvejssystem. Denne nye infrastruktur i det vestlige Danmark har helt sikkert betydet en stor del
for industrimidtpunktets bevægelse. Andre grunde til denne udvikling, som også kaldes Danmarks
anden industrielle revolution, er blandt andet marshall hjælpen, som blev givet til europæiske lande
af USA efter 2. Verdenskrig. Denne hjælp blev givet for at USA kunne have et marked til at handle
med. Også Danmarks indtræden i EFTA og EF har betydet meget for industriudviklingen. Det har
øget Danmarks integration i verdensmarkedet.
En forklaring på denne forskydning af industrimidtpunktet skyldes at en del jyske virksomheder har
haft stor succes. Danfoss, Grundfos og LEGO er blandt de virksomheder med størst succes.
Hvorimod en del virksomheder her i København har været nødsaget til at lukke.
I og med at staten indledte arbejdet med det såkaldte store H, har det også skabt vækstcentre i
Danmark. Derudover er der også blevet bygget broerne over Lillebælt, Storebælt og Øresund. Dette
har skabt vækstcentre i Jylland. Generelt i Europa er der også specielle egne med vækstcentre. Man
snakker om ”The Booming Banana”, som Vesteuropas stærkeste industriregion. Denne region
strækker sig fra London over Frankfurt, Norditalien og Barcelona.
Men en del danske virksomheder rykker også ud af landet. Nogle rykker decideret hele deres
virksomhed til et andet land. Nogle nøjes med bare at flytte produktionen, og nogle opkøber

Opret Kommentar

Du skal være logget ind for at oprette en kommentar til denne video. Klik her for at logge ind.
Har du ikke en bruger på Studieportalen.dk? Klik her for at oprette en bruger.


Kommentarer til Side 3 - Industrialisering.

  • Kommentar #1

    22. maj 2007 Af LDMarie

    Synes da ikke det er så slemt? Det stemmer da fint overens med, hvad industrien står for?


  • Kommentar #2

    01. december 2006 Af Akademic

    pubæ, går du i folkeskole?