"
>

Ligevægtsloven

Klik her og download nu

Uddannelse: STX 2. år
Fag: Kemi
Tilføjet af: arab_zeyno
Tilføjet: 20-06-2007
Type: Rapport
Forrige 1 2 3 4 5 Næste
Studieportalen.dk - Din online lektieguide
Zainab 2w
Kemi aflevering
20.12.2006
” Eftervisning af ligevægtslov ”
I denne rapport vil vi behandle ligevægtsloven med fokus på processens formål, samt de
fremkommende resultater. Vi skal herunder også omtale to redox reaktioner samt
fældningsreaktionen som opstår i forsøget, samt Le Chateliers princip.
 Formål: Vi skal i følgende rapport arbejde med ligevægt og ligevægtskonstanter, hvor
formålet her er at finde ud af, hvad ligevægten kan påvirkes af, og hvis der er en påvirkning,
hvilke retningen vil reaktionen så løbe. Vi arbejder her med et kvalitativt forsøg, som ikke
indeholder beregninger mm.
 Teori:
Når et system er i ligevægt har man en reaktionsbrøk som ser således ud:
c
d
C
D
K
a
b
c
A
B
aA bB cC dD
Man får også opgivet ovenstående reaktionsligning. Her er de små bogstaver et symbol for det antal
de store bogstaver skal opløftes i. De store bogstaver er et symbol for stofferne.
Ligevægtsloven fortæller os om der er dannet ligevægt mellem ligevægtskonstanten (K), og
koncentrationerne af nogle stoffer, som befinder sig på den anden side af lighedstegnet.
Den fortæller også om en reaktion løber mod højre eller venstre, samtidig med om det bliver en sur
eller basisk opløsning, dette giver en klarhed over Ph- værdien.
I vores forsøg løber reaktionen eksempelvis mod venstre hvis farven bliver lysere, og mod højre
hvis farven bliver mørkere.
Alle kemiske reaktioner har en ligevægtskonstant, og når ligevægten er nået i et system er
reaktionsbrøken lig med ligevægtskonstanten. Ligevægten gælder med meget stor nøjagtighed for
reaktioner i gas tilstanden og i meget fortyndet opløsning.
Man kan, som vi vil gøre i følgende forsøg lave indgreb i et system, hvilket ifølge Le Chateliers
princip1 fremkalder en forskydning, der formindsker virkningen af indgrebet. Hvis reaktionsbrøken
er mindre end ligevægtskonstanten forløber reaktionen hovedsagelig mod højre og hvis
reaktionsbrøken er større end ligevægtskonstanten forløber reaktionen hovedsagelig mod venstre.
Reaktionsbrøken kan ændres ved at tilføre et stof eller fjerne et stof af et system. Hvis der
eksempelvis indgår gasmolekyler i et ligevægtssystem, kan reaktionsbrøken ændres ved at ændre på
trykket. For trykændring gælder følgende regler generelt:
o Når et tryk forøges vil et ligevægtssystem forskydes i den
retning, hvorved antallet af gasmolekyler formindskes.
o Når trykket sænkes, vil et ligevægtssystem forskydes i den
retning, hvorved antallet af gasmolekyler øges.
o Hvis der på reaktantsiden og produktsiden optræder lige
mange gasmolekyler, sker der ingen forskydning ved
trykændringer.
1 En fransk kemiker ved navn H.L. Le Chatelier ( 1850-1936 ) der angav et princip om ligevægte : Le Chateliers princip
1
Forrige 1 2 3 4 5 Næste

Opret Kommentar

Du skal være logget ind for at oprette en kommentar til denne video. Klik her for at logge ind.
Har du ikke en bruger på Studieportalen.dk? Klik her for at oprette en bruger.