"
>

Notater til samfundsfag

Klik her og download nu
Mange notater til samfundsfag.

Omhandler sociologi, politik, økonomi og international politik.

Fylder 26 sider.
Uddannelse: STX 3. år
Fag: Samfundsfag
Tilføjet af: aec (Slettet)
Tilføjet: 03-10-2007
Type: Noter
Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Næste
Studieportalen.dk
Samfundsfag:
Sociologi:
Begreb introduceredes i 1838 af Comte. Idealet for den nye videnskab var at forstå det nye samfund
som industrialiseringen havde ført med sig.
Mikrosociologi .
Makrosociologi:
De små grupper. F.eks.
De store grupper:
Gadebørn
* Institutioner, udd.
Familien
* Arbejdsmarkedet.
Vennekreds
* Masse medier
Holdninger
Roller
Ungdomskulturer:
Gadekultur
Modekultur
Bohemekultur
”Radikalkultur
1950’erne
Læderjakker
Anderumper
Jazzer
Kampagne mod
Atomvåben
1960’erne
Vilde Engle
Mods
Provoer/Hippier
Studenteroprøret
1970’erne
Rockere
Diskere
Flippere
Græsrodsbevæg.
1980’erne
Rockere
Discounge
Punk’ere
BZ’ere
1990’erne
Rockere
Techno
Hip Hop
„Autonome“
Grupper og roller:
Rolle: En plads i gruppen(hierarkiet), summen af de forventninger, der er til en position både
egne og andres forventninger. Sum af forventninger til en position.
Rollekonflikt: forskellige forventninger til en rolle, som ikke stemmer overens.
Gruppe: Samling med fælles ”normer” og reference. Der er forskellige roller i en gruppe og mange
forventninger til en rolle.
Norm: forventninger
Individ
Haloneffekt: Når man har en forventning til en person(rolle)
Grupper
i en sammenhæng, formoder man den er konstant i andre sammenhæng.
Samfund
Kønsroller: Inden for familien har man forskellige roller, samfundsmæssige
og kulturelle forhold har indflydelse på roller på mikroniveau.
Forskellige grupper:
Medlemsgruppe.: medlem af gruppen, fysisk tilstede i gruppen.
Referencegruppe: En gruppe hvis normer og vurderinger man har overtaget(eller gerne vil).
1/ 26
Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Næste

Opret Kommentar

Du skal være logget ind for at oprette en kommentar til denne video. Klik her for at logge ind.
Har du ikke en bruger på Studieportalen.dk? Klik her for at oprette en bruger.


Kommentarer til Notater til samfundsfag

  • Kommentar #1

    03. oktober 2007 Af FredeW

    p.1: Makrosociologi kan jo også nå op på et endnu større plan (samfundet som helhed). Tilføj gerne at det især er interaktionen man studerer. p.2: At kalde styreformen i industrisamfundet for bureaukratisk er nok forsimplet (eller også skal du uddybe lidt hvad der menes). -Til tider var det nok også så som så med den sociale mobilitet. p.4: Tilføj gerne et typisk højreliberalt lighedsbegreb som "lighed for loven". -Husk gerne at tilføje hvilken bog oplysningerne stammer fra. p.5: Husk medier som indflydelseskanal. p.6: Husk ministerbetjening og politikformulering som opgaver for ministerierne. -Det er dog sjældent at flertalsvalg i enkeltmandskredse fører til at det er mindretallet der ender med flertallet i parlamentet. -Vær desuden opmærksom på at de to skitserede former kun er "hovedkategorier". p.7: Det ville nok have været fornuftigt at tilføje socialliberalisme som kategori, efter som det er her de fleste partier vel befinder sig i dag. p.8: Husk dog på kommunisterne, Dansk Samling, Retsforbundet osv. p.9: Du burde nok indsætte "holdninger" som mellemkommende variabel i den ellers fine model. p.10: Tabellen over venstreorienterede kontra højreorienterede sætter nok skellet for skarpt. Mange venstreorienterede ville nok blive fornærmede over at blive kaldt kommunister, og det samme gælder for højreorienterede og fascistoide. -Husk at de Radikale brød ud fra Venstre i 1905. p.11: Det ligner Eastons model? Hvis det er den sættes de politiske partier og IO'erne normalt som en slags "portvagter" mellem input og det politiske system - det er altså dem videreformidler krav og støtte. Ofte tager man også de internationale forhold med i omgivelserne - altså sådan at de kan påvirke alle de forskellige led. p.12: Magt som manipulation kan også tilføjes. p.13: At sætte økonomisk udjævning som mål kommer nok an på, hvem man spørger... -Husk at pengepolitik og valutapolitik ikke bruges aktivt i DK længere. p.14: Husk at andet end investeringer også kan føre til økonomisk vækst. -Kommuneøkonomiaftalerne kunne måske også tilføjes under midler til at styre kommunernes udgifter. p.16: Mexico og Brasilien bliver også ofte placeret under NIC-landene. Sydkorea og Australien bør nok placeres under de højteknologiske lande. p.18: Hvorfor ikke tilføje Phillipskurven i koordinatsystemet? p.21: Det er Europaudvalget, der skal give forhandlingsmandatet. Slåfejl? -De første tegn på en politisk union fandtes før det økonomiske samarbejde blev så udviklet, som det er blevet. p.22: Det var nu først til allersidt at USA og Sovjet begyndte at samarbejde - det er svært at forklare den kolde krigs opståen med interdependens. p.25: Tilføj gerne global opvarmning og terrorisme som nye trusler. -Forhold dig gerne lidt mere til mediernes rolle. Er det en kampplads hvor holdninger mødes, eller hvor megen magt har medierne i det hele taget?