"
>

Ordbog til samfundsfag

Klik her og download nu
En alfabetisk oversigt over betydningen af forskellige samfundsfags begreber
Uddannelse: HTX 1. år
Fag: Samfundsfag
Tilføjet af: Skoleliv
Tilføjet: 23-09-2012
Type: Noter
Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Næste
Samfundsfags ordbog
Ord:
Betydning:
ADAM (Annual Danish Aggregated Model)
En makroøkonomisk model, som er udarbejdet af Danmarks
Statistik. Anvendes især af finans- og økonomiministeriet til
økonomiske analyser.
Afgifter
Kan være moms og punktafgifter på fx tobak, biler, madvarer.
Almengyldig
Retter sig ikke mod en bestemt personkreds eller institution.
Antal ledige
Opgøres som antallet af fuldtidsledige, dvs. at to
halvtidsledige er det samme som en heltidsledig.
Arbejdsløshed
Opgøres både som arbejdsløshedsprocenten og i antal
fuldtidsarbejdsløse.
Arbejdsløshedsprocent
Viser de registrerede ledige i procent af arbejdsstyrken
mellem 16 og 66 år.
Asian Values
Er særlige asiatiske værdier, fx respekt for autoriteter og at
fællesskabet sættes højere end individet. Tilhængere af Asian
Values mener, at disse adskiller sig fra FN’s
menneskerettigheder, som anses for at udtrykke vestlige
værdier.
Begreb
I samfundsfag er et begreb det samme som et væsentligt
fagudtryk.
Betalingsbalance
Er en opgørelse over de samlede transaktioner med udlandet.
Måles i løbende poster og kapitalposter. Betalingsbalancen
indeholder bl.a. import og eksport (handelsbalancen),
transport, rejser, tjenesteydelser, renter og overførsler til og
fra EU. Er en opgørelse over et lands handel med og
økonomiske overførsler til og fra udlandet.
Blandingsøkonomi
Er en mellemting mellem planøkonomi og markedsøkonomi.
Er økonomi med blanding af privat ejendomsret, delvist
markedsdirigeret økonomi og en stor offentlig sektor ved
siden af den private sektor.
BNP (bruttonationalproduktet)
Er udtryk for den samlede produktion i samfundet. Måles som
den samlede værdi af produktionen fratrukket rå- og
hjælpestoffer (den samlede værditilvækst). Bruges ofte til at
vise væksten i samfundet. Viser værdien af landets samlede
indkomst skabt af landets egne borgere og virksomheder,
uanset om de arbejder hjemme eller i udlandet.
BVT (Bruttoværditilvækst)
Er BNP fratrukket nettoafgifter. Dvs. BVT udtrykker
produktionens værdi ved fabrikkens port (før der bliver tillagt
afgifter m.m.)
Bytteforholdet
Viser forholdet mellem værdien af en enhed i eksporten i
1
Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Næste

Opret Kommentar

Du skal være logget ind for at oprette en kommentar til denne video. Klik her for at logge ind.
Har du ikke en bruger på Studieportalen.dk? Klik her for at oprette en bruger.


Kommentarer til Ordbog til samfundsfag

  • Kommentar #1

    15. januar 2015 Af Rikke26

    Rigtig god hjælp hvis man mangler nogle kloge ord i sin aflevering. ;-)