"
>

Rejsen til Ribe

Klik her og download nu
Analyse og fortolkning af Peter Seebergs novelle ”Rejsen til Ribe” fra 1957 med vægt på Martinus udvikling gennem novellen.
Uddannelse: Andet
Fag: Dansk
Tilføjet af: Claudius
Tilføjet: 07-03-2007
Type: Analyse og fortolkning
Forrige 1 2 3 Næste
Studieportalen.dk
Mohr, 1.l
20. marts 2006
Dansk v. Dorte Gunge
Analyse af Rejsen til Ribe
I Peter Seebergs novelle ”Rejsen til Ribe” fra 1957 møder vi drengen Martinus, der venter på at et
tog skal komme og køre ham til Ribe. Historien er i princippet bygget op efter den meget traditio-
nelle tredelte komposition: en indledning, hvor han på stationen venter på togets komme, en midter-
del, som består af selve rejsen, og endeligt en meget åben afslutning, hvor han når Ribe. Gennem
hele forløbet undergår han dels en fysisk rejse, fra sin lille hjemby til det store Ribe, dels en indre
rejse, der rent mentalt flytter ham fra det miljø, han er opvokset i, til noget større og uvist. Den psy-
kiske frigørelsesproces kører hele tiden parallelt med rejsen i rum: Lukket inde i toget er det stadigt
uvist, hvordan rejsen skal forløbe, og han møder da også modstand i form af konduktøren, men på
grund af hans optimisme og hårdnakkethed når han Ribe og ”befries” af det åbne rum.
Der er også grund til at tro, at rejsen er del af en større rejse eller om muligt startskuddet til
denne; der skrives at ” alt kom nu an på at modn s ,(l. 11 s. 69) hvilket uden tvivl ikke kun gælder
markerne, men i lige så høj grad Martinus selv. I hjemmet blev han kuet af sin families trynende ka-
rakter. Moderen udtaler f.eks. ” det er blot en dårlig forretning, vi har gjo t (l. 7 s. 68), og fortæl-
ler ham, hvad han godt ved - at de har ham for pengenes skyld. Teksten antyder, at han måske ikke
er deres eget barn (Martinus taler også om en anden rejse, han engang havde foretaget), men giver
aldrig noget klart svar. Dette er med til at forstærke spørgsmålet om identitet. Det er nemlig svært at
forestille sig, hvordan Martinus under sådanne betingelser skulle kunne udvikle sin egen identitet.
Alle mennesker har en identitet, men under hans vilkår var det svært at danne sin egen uden indfly-
delse fra den familie, han ønsker at flytte sig fra. Hans evne til at betragte denne udefra vidner om
en afstandsstagen, og allerede her bliver vi som læsere bevidste om den distance, han lægger.
Med en sådan familie forekommer udstødelsen ham ikke som det skrækscenarium, det ville
være for en ganske almindelig trettenårig at blive smidt ud hjemmefra, men derimod som en mulig-
hed. Hvor det egentlig er familien, der skiller sig af med ham, vender han situationen så det i reali-
teten er ham , der skiller sig af med dem .
Som han stiger ud af toget tænker han over, hvordan de nok var begyndt at gå i panik der-
hjemme, da det gik op for dem, at de ikke aner, hvad der er blevet af ham. (” Faderen skreg måske
sagde blot, at han ikke vidste, hvad der var
l. 34 s. 72) Selv er han ligeglad. Han vil lade dem vente - faktisk er det umuligt at
sige, om han nogensinde vil vende tilbage, dertil er slutningen alt for åben. Dog er det ikke særlig
sandsynligt, da han frydes meget ved udsigten til at skulle klare sig selv, til at handle frit og gøre,
hvad der passer ham.
Forrige 1 2 3 Næste

Opret Kommentar

Du skal være logget ind for at oprette en kommentar til denne video. Klik her for at logge ind.
Har du ikke en bruger på Studieportalen.dk? Klik her for at oprette en bruger.