Søgning på: kemisk ligevægt. Resultater: 21 til 40 af 7158
 • Kemiske ligevægte???

  Forumindlæg
  Hej jeg skal svare på følgende: 1.Beskriv hvad der forstås ved en kemisk ligevægt. Du må gerne gøre det ved brug af et eksempel. Jeg er med på at en kemisk ligevægt er det man forstår ved kemiske reaktioner, når nettokoncentrationerne er konstante, dvs. at en kemisk ligevægt er betegnelsen for e...
 • Kemisk ligevægt

  Forumindlæg
  Hey! Jeg er stuck på en tilsyneladende simpel opgave om ligevægt. Håber virkeligt nogen kan give et hint: Opgave 3.2 I: C(s) + H2O(g) ⇔ H2(g) + Co(g) II: KClO3(s) ⇔ K+(aq) + ClO3-(aq) III: NH4+(aq) + H2O(l) ⇔ NH3(aq) + H3O+(aq) a) Opskriv udtrykket for ligevægtskonstanten Kp...
 • kemiske ligevægte?

  Forumindlæg
  Hej jeg skal svare på følgende, nogle der vil give mig en hånd? 2. Kemiske ligevægte kan påvirkes hvilket bevirker forskydninger i ligevægten. Forklar bogens eksempel side 52 om fremstilling af dimethylether, CH3OCH3 a. Opskriv ligevægtskonstanten b. Hvilken betydning tilsætning af CH3OH har p...
 • Kemisk ligevægt

  Forumindlæg
  Ja, nu er jeg helt lost. Kan være det lyder underligt, da opgaven umiddelbart lyder let, men den er.. djææævelsk."0,4 mol CO2 findes i en lukket beholder med voluminet 95 L. Beholderen opvarmes til 2640 C, hvorved følgende ligevægt indstiller sig:2CO2(g)(pile i hver retning) 2 CO(g) + O2Ved ligev...
 • Kemisk ligevægt

  Forumindlæg
  I en beholder på 1,00 L fyldes 0,50mol NH3. Når ligevægten har indstillet sig, er der 0,6mol H2 i beholderen. ligevægten : 3H2(g) + N2(g) 2NH3(g) dvs. man starter altså med 0 mol H2 og N2, og 0,50mol NH3. Senere er der så 0,06mol H2 og så går jeg udfra, at der er 0,02 mol N2 og 0,04 NH3 ved lige...
 • Kemisk ligevægt

  Forumindlæg
  Jeg har brug for lidt hjælp. Jeg har prøvet, men kan ikke finde ud af opgaven :/Ved 298 K har ligevægtskonstanten K værdien 0,120 bar^2 for nedenstående reaktion:NH4HS(s) (harpuner) NH3(g) + H2S(g)0,300 g H2S anbringes i en tom beholder på 5,00 L ved 298 K, der tilsættes fast NH4HS indtil der n...
 • kemisk ligevægt

  Forumindlæg
  Hej.....jeg ville blive meget glad hvis der var en som gad læse min kemirapport igennem for fejl(det er mest forklaringsopgaver) og hjælpe mig med de to delopgaver som jeg ikke kan få til at passe/finde ud af. Den er ikke særlig lang..jeg ville blive glad hvis i kunne kommentere det i dokumentet ...
 • kemisk ligevægt

  Forumindlæg
  Sidder her med nogle opgaver om kemisk ligevægt, og har et par simple spørgsmål. Hvordan påvirker en katalysator ligevægten i en reaktion? Eksempelvis: N2 + O2 <-> 2NO? Trykket øges i reaktionen CO + H2O (g) <-> CO2, hvordan påvirkes ligevægten (gerne med forklaring), da [CO2]/[CO]*[H...
 • kemisk ligevægt

  Forumindlæg
  I en beholder på 10 L indføres 0,5 mol H2 og 0,5 mol CO2 Ligevægtskonstanten (Kc) er 1,6. Hvorledes vil ligevægten forskydes når trykket forøges i beholderen?
 • Kemisk ligevægt

  Forumindlæg
  Halløjza Jeg sidder med en opgave i kemisk ligevægt, som jeg kan ikke finde ud af, hvordan man skal komme frem til svaret. Måske er der nogen, der kan hjælpe? N2 + 3H2 <-> 2NH3 Reaktionen mellem dihydrogen og nitrogen er exoterm. Bliver ligevægtskonstanten for ammoniakligevægten større ell...
 • HJÆLP - Kemisk ligevægt

  Forumindlæg
  Hej, Er der ikke nogle der vil hjælpe m. nedenstående opgave? Ved passende temperatur og tryk og med anvendelser af en katalysator kan følgende reaktion finde sted: 2 H2 (g) + CO (g) --> CH3OH (g) I en beholder findes gasserne H2, CO og CH3OH i følgende koncentrationer [H2] = 0,318 M [CO...
 • Kemisk ligevægt

  Forumindlæg
  Hej, SO2(g) + NO2(g) = SO3(g) + NO(g) Hvor SO3 har 0,62mol, 0,39mol NO, 0,81mol SO2 og 0,10mol NO2. Man skal så beregne ligevægtskontanten , men hvordan regner jeg koncentrationerne af disse stoffer ud? C=n/V kan ikke bruges på nogen måder, da volumen ikke er nævnt. Hjælp!
 • Hjælp til kemisk ligevægt. Haster!!

  Forumindlæg
  Hej. I kemi udførte vi et forsøg, hvor formålet var at bestemme ligevægtskonstanten for dannelse af ethansyreethylster ud fra ethansyre og ethanol ved stuetemperatur. Opgaven lyder: Angiv reaktionsskemaet for reaktionen mellem eddikesyre og natriumhydroxid. Jeg er kommet frem til: CH3COOH + NaO...
 • Kemisk ligevægt

  Forumindlæg
  Hej jeg har vedhæftet et dokument, hvor jeg har kigget på, hvad der sker med en reaktionsbrøk, når man fordobler volumen. Jeg er ikke helt sikker på, at det er rigtigt, fordi det med kemisk ligevægt er ikke min stærke side. Tak på Forhånd!
 • Kemisk ligevægt

  Forumindlæg
  Hej! Jeg sidder fast med disse spørgsmål, er der nogen der kan hjælpe? I et forsøg, som svarer til forsøg 4 og 5 i tabel 2, fylder man noget HI i en reaktionsbeholder, som derefter opvarmes til 490,6 grader celsius. Efter at beholderen har stået to timer ved denne temperatur, er man sikker på, a...
 • Kemisk ligevægt

  Forumindlæg
  I et opgaveark om ligevægte står der som eksempel: N2 + 3H2 -><- 2NH3 + Q(varme) Regel 1: Trykket formindskes -> Ligevægten forskydes mod venstre mod flere molekyler Nogen der kan forklare mig hvordan dette hænger sammen?
 • Kemisk ligevægt

  Forumindlæg
  Hvorfor bør fremstillingen af ammoniak foregå ved højt tryk ?
 • Kemisk ligevægt

  Forumindlæg
  Hej jeg sidder med nogle spørgsmål Jeg kender koncentrationen på [I2 ] og [HI] Jeg kender også ligevægtskonstanten, så jeg finder frem til at koncentrationen af [H2] ved at isolere den i Kc= H2 / H2*I2 c) Hvad var [HI] i beholderen ved starten af forsøget? Hvo...
 • Kemisk ligevægt

  Note
  En Kemirapport omkring kemisk ligevægt. I teorien fortæller jeg om kemisk ligevægt og forklarer ligevægtsloven. Der er forsøgsbeskrivelse og behandling med.
 • kemisk ligevægt

  Forumindlæg
  Nedenstående reaktion har ligevægtskonstanten 1,6 ved 720 grader C. H2 (g) + CO2(g) ⇔H2O(g) + CO(g) I en beholder ved stuetemperatur er en blanding af de fire gasser med følgende partialtryk: p(H2) = 0,54 bar p(CO2) = 1,047 bar p(H2O) = 1,5 bar p(CO) = 2,11 bar En af opgaverne lyder så: Ber...

Søgninger relateret til kemisk ligevægt