Søgning på: organisk syntese. Resultater: 2681 til 2700 af 3070
 • PCR

  Note
  Denne rapport omhandler PCR. Den er lavet i faget bioteknologi.
 • De røde sko

  Note
  Et essay fra eksamenshæftet www.ripoll.dk Ny hjemmeside som jeg har oprettet til studerende, som har bryg for inspiration. Leonardo Ripoll Giovanni
 • RØDE SKO

  Note
  Essay af Leonardo Ripoll Giovanni karakter; plejer at få 11 el. 13
 • Fotosyntese og respiration

  Note
  Øvelsesvejledningen er ikke vedlagt!
 • Samlede noter for kemi højniveau

  Note
  Disse noter er lavet på grundlag af Kemi 2000 A-niveau 1 af Helge Mygind.De fleste af kapitlerne er medtaget, dog undtagen flg.: Energi og kemiske reaktioner, Nogle vigige produkter, Nitrat-en brik i naturens kredsløb. Men ellers findes alt hvad jeg fandt vigtigt om emnerne. Skriv endelig komment...
 • Drivhuseffet

  Note
  Fin grundlæggende opgave omhandlende drivhuseffekten
 • Økologiforsøg ved åer

  Note
  Forsøget er foretaget på en højniveau tur ved nogle åer, og indeholder iltmålinger og dyrelivs undersøgelser.
 • Saltes opløselighed

  Note
  En rapport om saltes opløselighed i vand.
 • Forskellige små opgaver

  Note
  Min 2.g terminsprøve. Består af små opgaver, fra eksamen her Gensplejsede tomater, Amøber og Savinase.
 • Ioner og salte

  Note
  Ioner og salte. Saltes egenskaber i vandig opløsning
 • osmose rapport

  Note
  osmose rapport om vand gennemtrangevne og om kartofler :) (rettelser fra læreren står der også.. så i kan gøre den bedre ud fra det han retter)
 • Stofskifte hos ørkenrotter

  Note
  Kan ikke huske om den er skrevet på b eller a niveau. Men det er en rapport med formålet at finde og måle stofskiftet hos ørkenrotter, udtrykt ved respirationen. Det er blevet gjort på to måder: Ved måling af O2-optagelsen Ved måling af CO2-produktionen For at give et billede på, hvor forskellig...
 • AT: Dommedag

  Note
  En AT-synopsis til eksamen 2008 omkring emnet "forudsigelser". Det er B-opgaven skrevet i fagene religion C og fysik A. Synopsen omhandler eskatologi (dommedage) med udgangspunkt i Johannes Åbenbarring og solens liv og død. 12 er givet ved den mundtlige eksamen. Talepapir er vedhæftet.
 • Rapport om ærter

  Note
  Biologirapport om Ærter. Primært fokus på respiration og fotosyntese.
 • Undersøgelse af enzyms virke og forkomst

  Note
  Rapporten er skrevet udfra min lærebog, lidt hjælp fra internette og egne notater og hjerne:)
 • Vand

  Note
  Noter om vand
 • Fremtidens klima

  Note
  Besvarelse på fire spørgsmål: 1) Redegør for menneskeskabte drivhuseffekt. Kom ind på menneskeskabte drivhusgasser, deres forekomst og deres effekt. 2) Hvad forstår man ved aerosoler? Redegør for hvilken virkning forurening med aerosoler har på klimaet. Hvordan påvirker vulkanudbrud klimaet? (Re...
 • Biotopundersøgelser af søtyper

  Note
  Opgaven indeholder en analyse af forskellige søtyper; den oligotrofe sø, den eutrofe sø og den dystrofe sø med udgangspunkt i forskellige besøgte søer. Opgaven mangler en hypotese.
 • Bromelin i ananas

  Note
  Et bioteknologi-rapport omkring bromelin i ananas.
 • SSO om Eksistentialisme

  Note
  Min 3. års Større skriftlige opgave om eksistentialisme.