Søgning på: organisk syntese. Resultater: 2681 til 2700 af 3255
 • Bestemmelse af askorbinsyreindhold i en C-vitaminpille

  Note
  Rapport om ascorbinsyre. Nogle mennesker vælger at få deres anbefalede C-vitamin gennem piller, derfor vil vi bestemme indholdet af askorbinsyre. Dette skal ske via en syre-basetitrering.
 • Løgstrup

  Note
  Eksamensnoter til Løgstrup
 • Påvisning af fotosyntese og respiration ved hjælp af BTB

  Note
  Rapport vedrørende forsøg: Påvisning af fotosyntese og respiration ved hjælp af BTB.
 • Metallothionein i strandkrabber

  Note
  Opgave om metallothioneion i strandkrabber
 • Kromosomer i rødløg

  Note
  Jeg kan ikke huske hvad jeg fik for rapporten, men jeg plejer at få 9 eller 10 i biologi (gammel skala).
 • Noter til "Sociologi og Modernitet" s. 30-41

  Note
  Noter til bogen "Sociologi og Modernitet" s. 30-41 Omhandler div. begreber, intro til forskellige sociologer
 • Gæringsforsøg

  Note
  Et gæringsforsøg.
 • vand og grundvand

  Note
  en masse fakta om vand, grundvand, nedbør og forplantning osv.
 • Atomer & Calcium

  Note
  ...En lille opgave der kan hjælpe din viden lidt mere om Atomer og Calcium. Har fordelt opgaven rigtig godt og er lidt at forstå, synes jeg selv i hvert fald. Og håber i vil få glæde af den... :D
 • Energi (Rapport)

  Note
  Forklaring om forskelle, ligheder, fordele og ulemper ved de forskellige energityper. Kort og enkelt.
 • Alkohol rapport

  Note
  Det er en god rapport på godt 1½ side omkring alkohol, hvad den gør ved kroppen osv. karakter 4-7 Let og godt!
 • C-reaktivt protein

  Note
  1. Beskriv strukturen af proteinet vist i figur 1 2. Giv forslag til en analysemetode hvor man kvantitativt kan måle CRP i blodet 3. Forklar hvorfor det er vigtigt for lægen at vide om infektionen skyldes bakterier 4. Giv en mulig forklaring på resultaterne vist i figur 3
 • Halveringstid for Protactinium-234

  Note
  En rapport der omhandler halveringstiden samt henfaldskonstanten for isotopen Protactinium-234 (Pa-234). Rapporten er rig på illustrationer, modeller og forklaringer.
 • Sørestaurering, spildevandsrensning og vandforurening

  Note
  Opgaven er en besvarelse af diverse spørgsmål vedrørende emnet sørestaurering, spildevandsrensning og vandforurening. B 1. Sø-restaurering a. Forklar, hvilken sammenhæng der er mellem tilførsel af store mængder næringssalte og de typiske træk ved forurenede søer, der er nævnt i figur 6 (se bil...
 • Næringssaltets betydning for algevækst

  Note
  Rapporten er lavet ud fra et forsøg hvor vi tilsatte forskellige typer næringsstoffer til havvand og opserverede hvilken virkning det havde på algevæksten.Desuden indeholder rapporten en beskrivelse af havet som økosystem samt konsekvenserne af iltsvind på havbunden (bundvending)
 • Fysik Rapport omhandlende Halveringtid

  Note
  En hurtig fin rapport omhandlende halveringstid
 • Kemi-noter på 62 sider!

  Note
  I Allahs Navn, Den Mest Nådige, Den Mest Barmhjertiges! Her kan du læse min keminoter. Jeg har desværre ikke gennemtjekket det endnu, og du vil derfor finde en del fejl. Beklager! God fornøjelse ;)
 • Påvisning af fotosyntese og respiration vha. BTB

  Note
  6 siders rapport om påvisning af fotosyntese og respiration. Med en udmærket teoridel.
 • Fødevareanalyse på en frikadelle

  Note
  Der bliver gennemgået Kjeldahl, Soxhlet, vadnbestemmelse, askebestemmelse, saltbestemmelse på en frikadelle. Kan også bruges på andre fødevarer. Er lavet i gruppe.
 • alkaners og alkeners reaktion med brom

  Note
  Kemi rapport