Søgning på: organisk syntese. Resultater: 2681 til 2700 af 3186
 • Oxidation af dichromat og permanganat

  Note
  Undersøgelse af om henholdsvis primære, sekundære og tertiære alkoholer kan oxideres.
 • Gæring

  Note
  Dette er en lille opgave over et gæringsforsøg.
 • Fedt i chips forsøg

  Note
  Formålet ved forsøget er at finde fedtindholdet i chips og derefter sammenligne med posens indhold af fedt. Og så ville se om man kunne bestemme fedtindholdet ved en adskillelse af stofferne og kontrollere varedeklarationen?
 • Kemi noter 1.g

  Note
  Noter til kemi 1.g. De er skrevet ud fra bogen "Kemi 2000 C" af Helge Mygind, mine egne noter og andres fra hele året.Håber de kan bruges... :)
 • Antibiotika

  Note
  Dette er en opgave skrevet i faget teknologihistorie. Opgaven omhandler antibiotika og dets historie
 • Cassava eksamenssæt

  Note
  Cassava opgave fra eksamenssættet 2006 maj.
 • Analyse (+ noter) af Tonio Kröger

  Note
  Analyse af Tonio Kröger, hvor personerne, tiden og miljøet bliver analyseret i kronologisk rækkefølge (side for side), men kun de sider, hvor der står noget relevant! Der bliver virkelig gået til bunds i analyserne, så de er værd at kigge på inden eksamen.
 • Cystisk Fibrose

  Note
  Omhandler sygdommen Cybrisk Fibrose. Arveligheden, PCR-metode samt elektroforese.
 • Søens økologi

  Note
  Den er et indblik i søens økologi om iltindhold og sigtedybde osv.
 • Menkes sygdom

  Note
  God besvarelse, dog er der enkelte rettelser: I opgabe 2Aa skal A'erne være hævede og ikke sænkede. I opgave 2Ab er det genet og ikke den repetative basesekvens man vil finde.
 • Fjern hende af Roné

  Note
  Dansk analyse af Marina Cecilie Ronés novelle "Fjern hende".
 • Ames test

  Note
  Rapport om mutationer og Ames testen.
 • Antisense-medicin og pelsfarve hos hunde

  Note
  Besvarelse af 2 opgaver fra 2003 maj. Det er opgave 6 og 7: 6. Antisense-medicin: 7. Pelsfarve hos hunde: Svarer på: a. forklar kort, hvordan et protein normalt syntetiseres. b. Forklar på baggrund af figur 1, hvilken mulig virkning antisense-molekyler kan få for proteinsyntesen. c. Giv en mu...
 • Cystisk fibrose og fosterdiagnostik

  Note
  Opgavesættet handler om cystisk fibrose og hvordan man kan dignotisere hvorvidt et barn har cystisk fibrose eller ikke. Karakter: 10-12
 • Bioteknologi Influenza

  Note
  En bioteknologi aflevering som jeg fik 12 for, år 2012.
 • Gaschromatografi kemirapport

  Note
  Ved denne øvelse, er formålet at forstå og forklare principperne i den kemiske analysemetode, chromatografi. Vi skal også selv anvende gaschromatografi til at undersøge renheden af fremstillet 2-chlor-2-methylpropan.
 • Bestemmelse af et fedtstofs indhold af dobbeltbindinger

  Note
  Rapport skrevet i 2.g med formålet at bestemme det gennemsnitlige antal carbon-carbon-dobbeltbindinger pr. molekyle i vindruekerneolie.
 • Bænkebideres foretrukne temperatur

  Note
  Opgave om bænkebidere. Bakterier værende overemnet. Hovedformålet er at finde ud af om bakterier trives bedst i varme eller kulde.
 • Halveringstid - Protactinium-234 & K-40

  Note
  Fik 11 pil op for denne rapport. Der mangler et par illustrationer(lavet i hånden); disse og hvad jeg evt. har skrevet / konkluderet heraf kan udelades. Fokus er fejlkilder ved forsøget, der omhandler radioaktivitet.
 • Halveringstid for for Pa-234 og K-40.

  Note
  En rapport udarbejdet i 2.g omhandlende halveringstider for stofferne Pa-234 og K-40. Rapporten er opbygget som to delrapporter om hvert stof i overskuelighedens tegn.Fejlkilder er grundigt diskuteret, men da illustrationerne er indtegnet i hånden mangler disse.