"
>
Søgning på: organisk syntese. Resultater: 2681 til 2700 af 3278
 • Fotosyntese forsøg

  Note
  Svar på 3 problemstillinger: 1. At påvise, at grønne planter optager CO2 når de udsættes for lys. 2. At lys er nødvendigt for fotosyntesen. 3. At CO2 udskilles ved respiration.
 • Substitution i alkan

  Note
  Forsøg om Substitution i alkan. Formålet var at finde ud af hvornår disse reaktioner skete i en substitution
 • Ethen fremstilling og reaktioner

  Note
  Formålet med denne rapport er at se og opleve reaktionstyper og sikkerhed i labaratoriet, i opgaven mangler dog hvilke kemikalier der er brugt.
 • Z,E-omlejring af butendisyre

  Note
  Formål: At omlejre Z-butendisyre til E-butendisyre ved hjælp af saltsyre som katalysator og derefter sammenligne de to stoffer hvad angår opløselighed, syrestyrke samt smeltepunkt.
 • Beskrivelse af de tre mikroorganismer

  Note
  En kort beskrivelse af tre mikroorganismer: Bakterier, Virus og Bakteriophager.
 • Økologisk vandkvalitet i vandløb

  Note
  Ud fra bilag skulle man bestemme vandkvaliteten i Værebro Å. Min lærers kritik: jeg havde ikke nok fokus på udviklingen i antallet af arter i åen. Ydermere burde jeg også have omtalt nitrat/fosfat indholdet og dettes betydning.
 • Katalaserapport

  Note
  Rapport over forsøg med enzymet Katalase. Forsøget gik på at vi skulle teste tilstedeværelsen af Katalase samt dennes aktivitet i lever og kartoffel. Karakter 10-12.
 • Kvælstofomsætning, 86-6-2

  Note
  En opgave om kvælstofomsætning. Fra et hæfte fra sygeeksamen juni 1986.
 • Identifikation af organske stoftyper

  Note
  der er 4 ukendte stoftyper som så skal findes.
 • Biologi noter C

  Note
  48 sider biologi noter på c niveau i pdf, fra bogen biologi til tiden. Noter til alle sider fra side 1-137 man behøver aldrig læse lektier i biologi igen.
 • Oprensning af plasmid DNA

  Note
  Oprensning af plasmid DNA samt elektroforese.
 • Bestemmelse af bjergarter

  Note
  En beskrivelse af de 3 hovedtyper af bjergarter og deres dannelse.
 • Naturvidenskabelig rapport om olie

  Note
  En naturvidenskabelig rapport, hvori fagene kemi, fysik, biologi og naturgeografi indgår. Den har sit omdrejningspunkt i olie - oprindelse, udnyttelse, forbrug og fremtidige energikilder.
 • Substitution i heptan

  Note
  Rapport om substitutionreaktioner i heptan, herunder alm. substitutionsreaktion og nukleofilsubstitutionreaktion. Formål: At vise forskellige eksempler på substitution i heptan
 • Dioxiner i sild

  Note
  Eksamensopgave 2007: Dioxiner i sild
 • Eddikesyre i husholdnings eddike

  Note
  1. Formål At bestemme eddikesyreindholdet (CH3COOH) I alm. Husholdningseddike ved hjælp af en syre - basetitrering. Deklarationen kan være både i masseprocent og volumeprocent. Sædvanligvis angives den i masseprocenten, så en 32% eddikesyre indeholder en masse på 32% eddikesyre
 • Knogler og led Afl.

  Note
  En aflevering jeg lavede omkring Knogler og led.
 • Cassava

  Note
 • Mediefags begreber

  Note
  Overbliksnotater til: Katz og Poulsen: Fokus s. 11-46 ”Æstetik, virkemidler og dramaturgi”
 • Undersøgelse af mitoser i rodspidser fra rødløg

  Note
  Rapport om undersøgelser af mitoser i rodspidser fra rødløg. Indeholder følgende: Formål Teori Hypotese Materialer Fremgangsmåde Resultater (tegningerne er ikke vedhæftet) Fejlkilder Diskussion Konklusion