Søgning på: organisk syntese. Resultater: 2681 til 2700 af 3180
 • Analyse (+ noter) af Tonio Kröger

  Note
  Analyse af Tonio Kröger, hvor personerne, tiden og miljøet bliver analyseret i kronologisk rækkefølge (side for side), men kun de sider, hvor der står noget relevant! Der bliver virkelig gået til bunds i analyserne, så de er værd at kigge på inden eksamen.
 • Cystisk Fibrose

  Note
  Omhandler sygdommen Cybrisk Fibrose. Arveligheden, PCR-metode samt elektroforese.
 • Søens økologi

  Note
  Den er et indblik i søens økologi om iltindhold og sigtedybde osv.
 • Ames test

  Note
  Rapport om mutationer og Ames testen.
 • Menkes sygdom

  Note
  God besvarelse, dog er der enkelte rettelser: I opgabe 2Aa skal A'erne være hævede og ikke sænkede. I opgave 2Ab er det genet og ikke den repetative basesekvens man vil finde.
 • Fjern hende af Roné

  Note
  Dansk analyse af Marina Cecilie Ronés novelle "Fjern hende".
 • Antisense-medicin og pelsfarve hos hunde

  Note
  Besvarelse af 2 opgaver fra 2003 maj. Det er opgave 6 og 7: 6. Antisense-medicin: 7. Pelsfarve hos hunde: Svarer på: a. forklar kort, hvordan et protein normalt syntetiseres. b. Forklar på baggrund af figur 1, hvilken mulig virkning antisense-molekyler kan få for proteinsyntesen. c. Giv en mu...
 • Cystisk fibrose og fosterdiagnostik

  Note
  Opgavesættet handler om cystisk fibrose og hvordan man kan dignotisere hvorvidt et barn har cystisk fibrose eller ikke. Karakter: 10-12
 • Bioteknologi Influenza

  Note
  En bioteknologi aflevering som jeg fik 12 for, år 2012.
 • Gaschromatografi kemirapport

  Note
  Ved denne øvelse, er formålet at forstå og forklare principperne i den kemiske analysemetode, chromatografi. Vi skal også selv anvende gaschromatografi til at undersøge renheden af fremstillet 2-chlor-2-methylpropan.
 • Bestemmelse af et fedtstofs indhold af dobbeltbindinger

  Note
  Rapport skrevet i 2.g med formålet at bestemme det gennemsnitlige antal carbon-carbon-dobbeltbindinger pr. molekyle i vindruekerneolie.
 • Bænkebideres foretrukne temperatur

  Note
  Opgave om bænkebidere. Bakterier værende overemnet. Hovedformålet er at finde ud af om bakterier trives bedst i varme eller kulde.
 • Halveringstid - Protactinium-234 & K-40

  Note
  Fik 11 pil op for denne rapport. Der mangler et par illustrationer(lavet i hånden); disse og hvad jeg evt. har skrevet / konkluderet heraf kan udelades. Fokus er fejlkilder ved forsøget, der omhandler radioaktivitet.
 • Substitution og addition

  Note
  Kemi rapport om substitution og addition med bla. brom, og med tilhørende tegninger. Rost af lærer.
 • Næringssaltes betydning for alger

  Note
  rapport om næringssaltenenes betyding for alger. indeholder forklarede hypoteser om alger. forsøget er lavet i forbindelse med projekt om alger
 • Fotosyntese og Respiration

  Note
  Omhandler et forsøg med vandplanter. Der undersøges ved hjælp af indikator BTB, om planter laver respitation eller fotosyntese i henholdsvis lys og mørke.
 • Halveringstid for for Pa-234 og K-40.

  Note
  En rapport udarbejdet i 2.g omhandlende halveringstider for stofferne Pa-234 og K-40. Rapporten er opbygget som to delrapporter om hvert stof i overskuelighedens tegn.Fejlkilder er grundigt diskuteret, men da illustrationerne er indtegnet i hånden mangler disse.
 • Fotosyntese hos vandpest

  Note
  Rapport om fotosyntese og respiration ved et forsøg med vandpest planter. Gode billeder og forklaringer.
 • Fotosyntese og respiration forsøgsrapport

  Note
  En forsøgsrapport om fotosyntese og respiration. om lysets påvirkning etc. Formål: Formålet med øvelsen er at opstille og afprøve nogle hypoteser om hvordan fotosyntese og respiration hos vandplanter påvirker indholdet af CO2 i det omgivende vand.
 • Undersøgelse af et enzyms virkning

  Note
  Vi skulle finde ud af, hvordan H2O2 påvirker enzymer i forskellige tilstandsformer.