Søgning på: organisk syntese. Resultater: 2681 til 2700 af 3096
 • TBT

  Note
  2. stoffer med lignende hormonvirkning a. Giv forslag til faktorer, der kan have betydning for den biologiske halveringstid b. Analyser figur 2, og giv en sandsynlig forklaring på, at TBT kan give kønsændringer hos hunner af konk snegle c. Analyser figur 3 og diskuter betydningen af de viste resu...
 • Erindringen der blev væk...

  Note
  En redegørelse og diskussion...
 • Fedt i chips

  Note
  Forsøgets endemål er, at bestemme fedtindholdet af chips og derved jævnføre med varedeklarationen, ydermere at stifte bekendtskab med adskillelse af stoffer; filtrering og destillation.
 • "Klimaet handler også om dit helbred" -Connie Hedegaard.

  Note
  En analyse og fortolkning af en artikel om Connie Hedegaard.
 • Enzymforsøg

  Note
  Rapporten er bygget på et forsøg omkring enzymer og deres funktioner etc. Der står endvidere også en god beskrivende del om bakterier.
 • Naturgeografi rapport om vand

  Note
  En opgave om forsøget om vand, der laves af mange Naturgeografi C-hold Formål: At bestemme forskellige typer jords evne til at rense vand for NPK-gødning(kunstgødning)
 • Lysets betydning for dannelse af stivelse i planteceller

  Note
  Afslutningsopgave i biologi grundforløb omhandlende dannelse af stivelse i planteceller, hvordan man undersøger det mm. Meget god opgave med billeder og nemme forklaringer
 • Fotosyntese og respiration hos vandpest

  Note
  forsøg om hvorledes vandpest laver fotosyntese og respiration, og hvad dette er.
 • Global opvarmning og teorier

  Note
  NV-opgave om globalopvarmning, og teorierne til hvad den kan skyldes.
 • Ethanolindholdet i vin

  Note
  Formål: Formålet ved dette forsøg er at finde ethanolindholdet ved at afdestillerer ethanolen fra en rødvin.
 • Enzymer

  Note
  Dybdegående rapport om ensymer.
 • Alkaner

  Note
  Formål: At undersøge, under hvilke betingelser en substitutionsreaktion finder sted og sandsynliggøre eksistensen af uorganiske reaktionsprodukter.
 • Fedtstofs iodtal

  Note
  Forsøg med formål at bestemme et fedtstofs iodtal, hvorved der forstås, hvor mange gram diiod der kan adderes til 100 g af fedtstoffet.
 • Næringssaltes betydning for algevækst

  Note
  Biologi rapport om næringssaltes betydning for algevækst
 • Opgave om bakterier og vira

  Note
  Beskrivelse af bakterier og vira. Der er skrevet om forskellen, hvorfor man bliver syge af visse bakterier, og hvad det menes med, at bakterier er resistente.
 • Jordens salte notater til eksamenen

  Note
  Notater til jordens salte. de hjalp mig meget til eksamenen!
 • Alger i østersøen

  Note
  Om alger ...
 • STX August 2005 og Maj 2006

  Note
  Besvarelse af: August 2005 - opgave 2) Kaffesyre Maj 2006 - Opgave 2) Safrol og ecstasy
 • Fotosyntese og respiration

  Note
  Biologi rapport om fotosyntese og respiration.
 • Sukkerærter

  Note
  Vi skulle måle bindingen af kulstof fra CO2 i forskellige planter, og så efterfølgende svare på nogle spørgsmål vedr. emnet.