Søgning på: organisk syntese. Resultater: 2681 til 2700 af 3053
 • Drivhuseffet

  Note
  Fin grundlæggende opgave omhandlende drivhuseffekten
 • osmose rapport

  Note
  osmose rapport om vand gennemtrangevne og om kartofler :) (rettelser fra læreren står der også.. så i kan gøre den bedre ud fra det han retter)
 • SSO om Eksistentialisme

  Note
  Min 3. års Større skriftlige opgave om eksistentialisme.
 • Lemminge bestandssvingninger

  Note
  Større skriftelig opgave i 3.g. Omhandler lemmingers bestandssvingninger, derunder habitat, fødestress, rovdyr, stress, yngels (muteret kromosom) og klimaændringer
 • Repetition af erhvervsøkonomi på mellemniveau

  Note
  Her er mine notater, som jeg lavede i forbindelse med repetition af erhvervsøkonomi på mellemniveau til eksamen. Dokumentet er inddelt i forskellige emner, vi har behandlet, og er som udgangspunkt lavet udfra bogen "Erhvervsøkonomi i videnssamfundet".
 • Kend Kemien noter

  Note
  De vigtigste ting fra Kend Kemien 1 og 2. Altså en forkortelse af 400 sider ned til 50!
 • Biologinotater til eksamen

  Note
  Eksamensnotater, der indeholder emnerne: Celler, genetik, genteknologi Nervesystemet, hormonregulering og rusmidler Fysiologi Økologi Heroin
 • Nedbrydning af C-vitamin

  Note
  Det overordnede emne, der søges belyst og undersøgt nærmere i denne rapport er nedbrydningen af C-vitaminet; hvilke faktorer spiller ind i nedbrydningen af C-vitaminet, og hvordan kan indholdet af C-vitaminet bestemmes i levnedsmidler? Der vil blive sat fokus på C-vitaminindholdet i kartofler (...
 • Filosofinoter

  Note
  Noter til emnerne: Politisk filosofi, Eksistentialisme og Den moderne fysiks naturopfattelse
 • Proteiner og enzymer

  Note
  Opgave i almen studieforberelse. Tværfagligt med både kemi og biologi.
 • Århus Bugtens miljøtilstand

  Note
  En rimelig stor rapport om Åhus Bugten, men den kan også bruges helt generelt til økologi. Inholder bl.a. en del om iltsvind.
 • Kemirapport om estersyntese

  Note
  En fyldestgørende kemirapport om estersyntese.
 • Ålykerapport

  Note
  Undersøger miljøstilstanden i Østersøen ved Ålykke ved at registrere søens fysiske og kemiske parametre, søens fauna og søens Flora.
 • Notater til politiske ideologier

  Note
  Grundige notater til de politiske ideologier samt fremstilling af synspunkter hos de forskellige ideologiers fortalere. Notaterne er fra et kompendie og kan desværre ikke huske hvem der har skrevet dette, men notaterne kan bruges alment.
 • Vikingetidens samfundsstruktur

  Note
  Historieopgave på HF. Opgaven er en undersøgelse af, om samfundsstrukturen i vikingtiden kan betegnes som demokratisk. Afsnittet om runestenene er virkelig dårligt, men ellers er det en rimelig god opgave (iflg. min lærer).
 • Klorofylmutanter hos byg, 1-gen-udspaltning

  Note
  Fyldig rapport om klorofylmutantgener hos byg. Udarbejdet efter udført øvelse, men indeholder også mange almene oplysninger om fx. fotosyntese
 • antibiotikas hæmmende effekt på bakterier

  Note
  Vi skal undersøge svampe og bakteriers opbygning, vækst og egenskaber
 • Klorofylmutanter hos byg, 1-gen-udspaltning

  Note
  Fyldig rapport der blandt andet kommer ind på fotosyntesen. Teori, der bygger på Mendels teorier.
 • eksamenssæt 2005-6-2

  Note
  eksamenssæt fra 2005. Indeholder opgaverne: 1 (DNA-sekvens analyse), 2(Malariabekæmpelse) og 4.(Havalger og kvælstofudvaskning)
 • kvalitativ analyse af aldehyder

  Note