Søgning på: organisk syntese. Resultater: 2681 til 2700 af 2962
 • Fra rummet til jordoverfladen

  Note
  Fysikrapport om rummet og atmosfæren. Min lærer sagde at den var god.
 • Spyt spalter stivelse

  Note
  Rapport om en øvelse kaldet Spyt spalter stivelse. Fik som sagt 10 for den, men læreren savnede lidt til Diskussions-delen.
 • Notat til naturgeografi

  Note
  Notater til 4 eksamens problemstillinger. Pladetektonik (jordskælv og vulkanisme),Miljøproblemer (herunder vand og drivhuseffekten), Klima og landbrug og Energi. Brugte selv notaterne til eksamen og fik et 10-tal. Notaterne hører til bogen "Alle tiders Geografi"
 • Respiration og Fotosyntese

  Note
  En rapport det går i dybden med respiration og fotosyntesen.
 • Bioteknologi skriftlig eksamen

  Note
  Lavet til skriftlig eksamen i Bioteknologi i maj 2012. Besvarer: 1. Gærceller og ølbrygning 2. Chili 4. Alger og bioenergi
 • Karbonhydrider -Mættede og Umættede

  Note
  Dette er en rapport skrevet på 1 års HTX, niveauet kan diskuteres da jeg kun går på førsteår kan det ikke rigitgt være a, men det er det iffølge mit skema, når jeg bliver student har jeg kemi a. Rapporten er lavet over et forsøg med det formål at undersøge forekomsten af dobbeltbindinger i forske...
 • Iodtal

  Note
  Iodtal for et fedtstof bestemmes. Brom adderes til fedtstoffet, hvorefter mængden af anvendt brom findes ud fra reaktionen med iod.
 • Skovene i danmark

  Note
  Mindre resume omkring skovene i dk, dog stadig til et 12tal.. :)
 • ELISA Forsøg

  Note
  En meget god opgave, som min lære blev meget glad for.
 • Drivhuseffekten - Analyse - 2011

  Note
  Drivhuseffekten - redegørelse & perspektivering. Omhandler, redegør og perspektiverer et altid aktuelt emne. Opgaven indeholder både uddybende forklaringer, letforståelige for den almene læser, samt illustrationer.
 • Kemi-noter i Spektroskopi (UV, Vis, IR og NMR)

  Note
  Omfangsrige, let tilgængelige, men desværre ufuldstændige NOTER i kemi. Tegn-fejl, der kan tilskrives microsofts fattigt produceret konverteringsprogram fra doc til docx er: 'Ruder-tegnet' betyder 'Medfører' (altså '-->') Dét pågældende tegn, der ligner et siv med en krummelure i toppen og m...
 • Substitution i heptan rapport

  Note
  Kemirapport om substitution i heptan. Formål At gennemføre en substitution og påvise reaktionsprodukterne.
 • Ascorbinsyreindhold i C-vitaminpiller

  Note
  Kemirapport om Ascorbinsyreindholdet i C-vitaminpiller. Rapporten indeholder beskrivelser af kemiske reaktioner, metoder til opnåelse af resultater, samt redegørelse for fundne resultater.
 • Reaktionskinetik vha. konduktivitet

  Note
  Rapport om reaktionskinetiske undersøgelser vha. konduktivitet, med databehandling.
 • Alkohol og brød

  Note
  Noter til Alkohol og brød.
 • Iltsvind

  Note
  Rapport om iltsvind fra naturvidenskabeligt grundforløb. Karakteren 12 er givet på grundlag af præstation på klassen, mundtlig 'prøve' og skriftlig opgave (denne).
 • Bestemmelse af fordelingsforholdet for konserveringsmidler

  Note
  Vi vil bestemme fordelingskoefficienten Kf for sorbinsyre, mellem de to faser octan-1-ol og vand. Og herefter vurdere stoffets virkning som konserveringsmiddel. (Vi lavede en fejl i forsøget, idet vi varmede op, hvilket vi ikke skulle) men det er kommenteret i konklusionen.
 • Alkoholer kemirapport

  Note
  Rapport om alkoholer ud fra øvelserne "oxidation af alkoholer" og "alkoholers opløselighed i vand". Formål med de to øvelser: Vi har lavet øvelserne oxidation af alkoholer og alkoholers opløselighed i vand. Formålet med den første øvelse var at undersøge, hvordan primære, sekundære og tertiære a...
 • Jernindholdet i ståluld

  Note
  En kemirapport jeg lavede lige inden fagets afslutning i forbindelse med et forløb omkring redoxreaktioner.
 • Syre base rapport

  Note
  rapport om syrer og baser, skrevet på Vesterlund Efterskole 11/12