Søgning på: organisk syntese. Resultater: 2681 til 2700 af 2960
 • biologirapport om fotosyntese

  Note
  En fyldig rapport om fotosyntese, med stor vægt på teorien.
 • Alkohol rapport

  Note
  alkohol rapport, skrevet på Vesterlund Efterskole 11/12
 • Halveringstid for protactinium

  Note
  Fysikrapport om halveringstid for protactinium. Formål: Undersøge om aktiviteten (A) af en kilde aftager eksponentielt med tiden (henfaldsloven), samt at bestemme halveringstiden og henfaldskonstanten for Pa-234
 • Det elektromagnetiske spektrum

  Note
  Det elektromagnetiske spektrum: De forskellige typer af elektromagnetisk stråling omtales. Følgende kan indgå: bølgebeskrivelse, interferens, et stofs linjespektrum og dets forklaring ved skalmodellen, energikvant. Øvelse der berører emnet kan omtales.
 • Fra rummet til jordoverfladen

  Note
  Fysikrapport om rummet og atmosfæren. Min lærer sagde at den var god.
 • Notat til naturgeografi

  Note
  Notater til 4 eksamens problemstillinger. Pladetektonik (jordskælv og vulkanisme),Miljøproblemer (herunder vand og drivhuseffekten), Klima og landbrug og Energi. Brugte selv notaterne til eksamen og fik et 10-tal. Notaterne hører til bogen "Alle tiders Geografi"
 • Håndtering af Kemikalier

  Note
  Besvarelse på opgavesættet i Isis C omkring håndtering af kemikalier, mærkning, mængdeberegninger, grænseværdier mv.: Grænseværdi 1. Spørgsmål 2. Spørgsmål Substitution 3. Spørgsmål Beregninger 4. Ethanols ppm 5. Hvor meget der kan spildes 6. Omregning til volumen 7. Vanille Børnesminke 8. Defin...
 • Et gens udspaltning i byg

  Note
  Formål: At finde ud af hvilken betydning arv og miljø har for farven på bygplanter. Det vil vi gøre ved at belyse dette eksempel om en et gens udspaltning i byg.
 • Rapport om Kredsløb

  Note
  Denne rapport handler om vandets kredsløb i et sø miljø. Teorien er rigtig god, det er dog mest fordi den er direkte afskrift fra min lærer. resten af rapporten er fin, der er dog nogle stavefejl her og der.
 • Eksperimentel undersøgelse af CO2's kemiske egenskaber

  Note
  At beskrive forskellige kemiske reaktioner, hvor der dannes CO2, finde en effektiv metode til at påvise at der dannes CO2 ved kemiske reaktioner og lære lidt om CO2´s kemiske egenskaber.
 • Ane-Mette

  Note
  En analyse af novellen »Ane-Mette«, som er skrevet af forfatteren Henrik Pontoppidan i 1887.
 • Nitrat i vand og grøntsager

  Note
  Opgavens formål er, at undersøge indholdet af nitrat i drikkevand og diverse grøntsager, og samtidig opstille de fundne værdier.
 • Oxidation af ethanol og identifikation af produktet

  Note
  Oxidation af ethanol og identifikation af produktet. I terien findes, Tollens prøve/test, beckmanns blanding og en perfekt beskrivelse af intermolekylelære kræfter(dipol-dipol-kræfter, Van-der-waalskræfter og hydrogenbindinger) Oxidation af Alkoholer(primær) med dikromat.(Cr2O7)m.m.
 • Landbrug

  Note
  :-)
 • Primærproduktion hos enårige planter

  Note
  denne rapport er skrevet ud fra et forsøg med følgende formål. at foretage en teoretisk beregning af plantens primærproduktion og derefter sammenligne denne med den faktiske primærproduktion hos enårige planter.
 • Noter om bølger

  Note
  Eksamensnoter om bølger fra Fysik AB1 s. 102-110, 124-125, 132-139.
 • Substitution i heptan rapport

  Note
  Kemirapport om substitution i heptan. Formål At gennemføre en substitution og påvise reaktionsprodukterne.
 • ELISA Forsøg

  Note
  En meget god opgave, som min lære blev meget glad for.
 • Bestemmelse af fordelingsforholdet for konserveringsmidler

  Note
  Vi vil bestemme fordelingskoefficienten Kf for sorbinsyre, mellem de to faser octan-1-ol og vand. Og herefter vurdere stoffets virkning som konserveringsmiddel. (Vi lavede en fejl i forsøget, idet vi varmede op, hvilket vi ikke skulle) men det er kommenteret i konklusionen.
 • Bromelin i Ananas

  Note
  undersøgelse enzymet bromelins indflydelse på gelatines evne til at stivne.