Søgning på: organisk syntese. Resultater: 2681 til 2700 af 3139
 • Notater til Biologi

  Note
  Notater der bl.a. omhandler: Blod, hjerte, kredsløb, Immunforsvaret, Smittespredning, Salmonella, Ernæring og meget, meget mere.
 • Evolution og livets oprindelse

  Note
  Opgave i 1.g En projektopgave på 19 sider, der foklarer alt, meget detaljeret, om evolution og livets oprindelse. Opgaven er opstilt efter kognetiv taksanomi. Indeholder indholdsfortegnelse og brugbare billeder.
 • Ølbrygning SRP

  Note
  SRP om ølbrygning i dansk A og bioteknologi A, den danske artikel mangler da den er lavet i et andet program
 • Enzymer

  Note
  13 siders fyldestegørende rapport ud fra projekt om enzymer. Forsøg: pH og temperatur
 • Biologinotater

  Note
  Biologinotater om bla økosystemet og lettee gennemgang af DNA.
 • Substitution

  Note
  Denne rapport omhandler substitution. I teori afsnittet er der beskrevet alkaners, alkener og elektronegativitet foruden substitution.
 • Biologinotater - Økosystemet

  Note
  Ganske fine biologinotater, der vedrører bl.a. økosystemet, og en del om DNA (NB: det er dog hjemmelavede ilustrationer, så i må bære over med kvaliteten)
 • Økologisk landbrug

  Note
  Dette er en rapport om Økologisk landbrug, hvori jeg redegør for hvad et økologisk landbrug står inde for og hvilke principper de kører efter. jeg sammenligner herefter også med Biodynamisk og Konventionelt landbrug. Endevidere er rapporten skrevet ud fra et besøg på en registret økologisk gård...
 • Oliekemi

  Note
  Kemirapport omkring olie (carbonhydrider) og dets egenskaber, under teorien kommer jeg ind på destillation, intermolekylære bindinger (dipol-dipol, ion og london), cracking og reformering.
 • Primære, sekundære og tertiære alkoholer

  Note
  Identifikation af en ukendt alkohol ved prøve med hhv. tollens reagens og Beckmans blanding (undersøgelse af om et destillat af alkoholen indeholder et aldehyd eller en keton)
 • Fotosyntese og Respirationsrapport

  Note
  En rapport omkring fotosyntese og respiration. Rapporten indeholder teori omkring: Fotosyntese, respiration, autotrofe OG heterotrofe organismer
 • Bolivias olie ressourcer

  Note
  Opgave om Bolivias olieressourcer, hvordan den findes og udvindes, hvordan det politiske samfund vælger at opkræve betaling af olien og dernæst oprette et økonomisk velfungerende samfund. Skriv hvis du har spørgsmål :)
 • (Ny reform) UVM Vejlende Opgavesæt 1

  Note
  UVM udsendte 2 vejlende opgavesæt, som skulle representere den nye måde biologi-A eksamen ville foregå på efter den nye reform. Min besvarelse af af den første opgavesæt, og var til 12. Jeg har dog ikke lagt rettelserne ind, desværre
 • Spildevand

  Note
  En rapport der fortæller om spildevand, og hvordan vi skal sikre vores spildevand i fremtiden. Ydermere har vi lavet et produkt, som vi mener kan rede spildevandet.
 • Sørestaurering og Avnsø

  Note
  Besvarelse af eksamensopgaverne Sørestaurering og Avnsø.
 • Global Opvarmning - Hva sker der? - Afsluttende Opgave i Naturvidenskabeligt Grundforløb

  Note
  Denne opgave blev bedømt udfor rapporten og et oplæg hold udfra den med en planche! Titlen til denne afsluttende opgave er "Global Opvarmning - Hva' sker der?"
 • GMO-fødevarer

  Note
  Det er en opgave om bioteknologi og genteknologi. Opgavens formål er at undersøge hvad Genmodificeretfødevarer vil have af betydninger for borgerne i Danmark. Den inderholder også en beskrivelse af hvad gener, kromosom, gensplejsning, DNA, PCS og GMO-fødevarer er. Opgaven inderholder en analyse...
 • Kønshormoner og hormonforstyrrende stoffer

  Note
  I denne aflevering skulle jeg beskrive disse to ting, og jeg skulle fortælle hvad de kunne gøre ved mennesker og dyrs hormoner.
 • Bestemmelse af ascorbinsyreindholdet i c-vitaminer

  Note
  Formålet med dette forsøg er at bestemme ascorbin-syre-indholdet i en C-vitaminpille ved en syre-basetitrering med et pH-meter og 0,1M NaOH som titrator.
 • Lysets betydning for dannelse af stivelse i planteceller

  Note
  Afslutningsopgave i biologi grundforløb omhandlende dannelse af stivelse i planteceller, hvordan man undersøger det mm. Meget god opgave med billeder og nemme forklaringer