"
>
Søgning på: organisk syntese. Resultater: 2681 til 2700 af 3291
 • Kræft

  Note
  SSO i biologi! Omhandler kræfts opståen med fokus på tumorsupressorer og onkogener! Indeholder beskrivelser af diverse behandlingsformer samt statistik! -fokus på lungekræft, dog ikke meget specifikt herom! Inddrag forsøg i din sso hvis du vil score :-) - det gjorde jeg ikke :-(
 • Gødning

  Note
  God rapport- + god til inspiration. Held og lykke..
 • Gødning

  Note
  En god rapport- Til folk der undersøger gødning. Kan også bruges i biologi. God fornøjelse.
 • automiljø modul 1 automekaniker (temaopgave)

  Note
  automiljø modul 1 automekaniker (temaopgave)
 • Carbonhydrider rapport

  Note
  Kemirapport om alkaner, alkener og alkyner Formål: At bestemme hvilke reaktioner alkaner, alkener og alkyner kan lave, samt at fremstille en alkyn.
 • Biologirapport biotop undersøgelse

  Note
  En opgave om biotop undersøgelse af Dumpedals søen i Birkerød. Formål Formålet med en biotopundersøgelse, er at bestemme de forskellige kemiske og fysiske forhold der var i søen, såsom de forskellige plante- og dyrearter, hvorefter vi ud fra vores resultater skal drage en konklusion om søens gen...
 • Antibiotikarapport

  Note
  Hvorfor findes resistens og hvordan virker antibiotika? (teori) Mere om: hvordan virker antibiotika: (klassificering af antibiotika) Resultater til forsøg om resistens. Diskussion om resistens og antibiotika.
 • apopleksi-eksisterende og nyere behandlingsformer

  Note
  min SRP handlede om blodpropper i hjernen (apopleksi) og de forskellige behandlingsformer af apolpleksi, herúnder også fremstillingen af medikamenterne. jeg ville egentlig have skrevet om desmoteplase, men kunne ikke, da stoffet stadig er under udvikling og afprøvning. men jeg fik ...
 • Noter til biologi

  Note
  Mine gode noter til biologi eksamen, både til skriftlig og mundtlig eksamen.
 • Eksamensnotater

  Note
  Notater til hele 1.g (Seksualbiologi, økologi og fysiologi).
 • Forurening af kystvande

  Note
  Biologirapport om forurening af kystvande. Indhold: Princippet i en metode til at måle planteplanktonets primærproduktion, analyse af de forskellige figurer / målinger / kurver.
 • Ethen fremstilling og reaktioner

  Note
  Formålet med denne rapport er at se og opleve reaktionstyper og sikkerhed i labaratoriet, i opgaven mangler dog hvilke kemikalier der er brugt.
 • Hvad er liv?

  Note
  beskriver, hvad liv egentlig er.
 • Fotosyntese forsøg

  Note
  Svar på 3 problemstillinger: 1. At påvise, at grønne planter optager CO2 når de udsættes for lys. 2. At lys er nødvendigt for fotosyntesen. 3. At CO2 udskilles ved respiration.
 • AT eksamen samfundsfag og biologi

  Note
  AT synopsis og talepapir.
 • Substitution i alkan

  Note
  Forsøg om Substitution i alkan. Formålet var at finde ud af hvornår disse reaktioner skete i en substitution
 • Z,E-omlejring af butendisyre

  Note
  Formål: At omlejre Z-butendisyre til E-butendisyre ved hjælp af saltsyre som katalysator og derefter sammenligne de to stoffer hvad angår opløselighed, syrestyrke samt smeltepunkt.
 • Beskrivelse af de tre mikroorganismer

  Note
  En kort beskrivelse af tre mikroorganismer: Bakterier, Virus og Bakteriophager.
 • Kvælstofomsætning, 86-6-2

  Note
  En opgave om kvælstofomsætning. Fra et hæfte fra sygeeksamen juni 1986.
 • Oprensning af plasmid DNA

  Note
  Oprensning af plasmid DNA samt elektroforese.