Søgning på: organisk syntese. Resultater: 2681 til 2700 af 3104
 • Fotosyntese og respiration

  Note
  Biologi rapport om fotosyntese og respiration.
 • Enzymteori

  Note
  Gemmemgang af teori om enzymer og hvordan de virker. Brugt i større opgave tværfagligt medllem kemi og biologi.
 • Enzymforsøg

  Note
  Rapporten er bygget på et forsøg omkring enzymer og deres funktioner etc. Der står endvidere også en god beskrivende del om bakterier.
 • Biokonservering v. listeria bakterie

  Note
  En opgave om listeria bakterien. Jeg fik 10-12 for den men min lære havde understreget 12 tallet så derfor jeg har skrevet det. Der er en lille fejl i det sidst spørgsmål omkring den ring der danner sig om de bakterier der er blevet inficeret. Håber den kan bruges :0)
 • Opgave om filtrering

  Note
  denne opgave er fra en eksamens-opgave. her gives forslag til hvordan biomassen af plante- og dyreplankton kan måles. og der er af enA figur og forklaring af sammenhængen mellem de viste kurver.
 • Global opvarmning og teorier

  Note
  NV-opgave om globalopvarmning, og teorierne til hvad den kan skyldes.
 • Bestemmelse af oxygen og nitrat i vandprøver

  Note
  En rapport om bestemmelse af oxygen og nitrat i vandprøver. Ikke givet karater for den, men en godkendelse.
 • Renseanlæg

  Note
  Opgave om rensningsanlæg
 • Renseanlæg

  Note
  Opgave om rensningsanlæg
 • Erindringen der blev væk...

  Note
  En redegørelse og diskussion...
 • Drivhuseffekten og klimaændringer

  Note
  Dette er min NVG (naturvidenskabeligt grunforløb) opgave. Opgaven omhandler drivhuseffekten, og de klimaændringer den forårsager.
 • Høinfusion

  Note
  Observationsrapport. En rapport der er lavet ud fra observationer vi har gjort os gennem et mikroskop omkring mikroorganismer.
 • Cyborg eller menneske

  Note
  Opgaven er fra stilsættet "Teknologi - facination eller afskrækkelse". Jeg redegører for hovedsynspunkterne i teksten ”Menneskemaskiner – maskinmennesker”, som er et uddrag af Gordon Inc.s artikel i tidsskriftet ”Levende billeder”, og diskuterer tekstens udsagn om, at mennesker er teknologi. I pe...
 • Tre billeder fra eksamenssæt

  Note
  En virkelig god besvarelse til opgaven med de tre billeder. Jeg har glemt hvornår opgavesættet er fra, men det var det, der handlede om øjebliksopfattelser. Jeg fik 11 pil op for stilen.
 • STX August 2005 og Maj 2006

  Note
  Besvarelse af: August 2005 - opgave 2) Kaffesyre Maj 2006 - Opgave 2) Safrol og ecstasy
 • Dissektion af benfisk

  Note
  Forskelle mellem menneske og benfisken makrel gennemgås. indeholder; teori (græsningfødekæde, dioxinproblemet), materialer, fremgangsmåde, resultater, vyrdering af resultaer/diskussion og fejlkilder.
 • Energistofskiftet - Hydrogen

  Note
  Besvarelse af opgave 4 fra eksamenssættet i biologi A 1998. Opgaven hedder Karussen. 1. opgave handler om sidste del af glykolysen hos Karussen (fisk) og 2. opgave handler om energen i musklerne ved anarobe forbrænding i musklerne.
 • dyr og oplevelser

  Note
  forskellen på økologisk svinelanbrug og almindelig svineproduktion
 • Ethanolindholdet i vin

  Note
  Formål: Formålet ved dette forsøg er at finde ethanolindholdet ved at afdestillerer ethanolen fra en rødvin.
 • Alger i østersøen

  Note
  Om alger ...