Søgning på: organisk syntese. Resultater: 2681 til 2700 af 3009
 • Uendelighedens paradoks

  Note
  Langt de fleste mennesker er berørt af en form for uendelighed, men hvad er uendelighed egentlig? Betragtes dette spørgsmål rent logisk, må svaret være, at uendelighed omfatter alt det, der ikke er endeligt. Men hvornår er noget så endeligt? Uendelighedsbegrebet kan grundlæggende betragtes fra to...
 • Marxistisk/leninistiske Idealer

  Note
  3. årsopgave angående Karl MArx og Friedrich Engels. Opgaven er en redegørelse af Karl Marx' historieopfattelse i Det Kommunistiske Manifest. Derudover er der en analyse af Engels dialektiske materialisme med specielt fokus på Anti-Dühring. Til sidst lavede jeg en vurdering af forskellen på de to...
 • Immanuel Kant og oplysningsfilosofi

  Note
  2.g historieopgave om Immanuel Kant og andre oplysningsfilosoffer (Montesquieu, Rosseau, Locke, en smule Hume.) Der er alt for lidt fodnoter i teksten, kopier ikke direkte men brug den til forståelse!
 • SSO: Jernmangelanæmi

  Note
  SSO i Biologi omhandlende jernmangel..
 • Hjertekarsygdomme

  Note
  Min SSO som jeg fik 10 for. rimlig tilfreds med den. håber i kan bruge den og lad mig høre hvad i synes.
 • Oversigt over filosoffer og begreber

  Note
  En (kort) oversigt over diverse filosoffer, og begreber der er knyttet hertil. Dele af den er taget fra wikipedia, mens andre dele er fra en anden oversigt her på studieportalen. Og selvf. har jeg selv tilføjet.
 • Mikroskopering af celler

  Note
  Mindre opgave omkring celler og deres funktion.
 • Oxidation af propanoler

  Note
  Rapport med formål at foretage en oxidation af den primære alkohol 1-propanol og den sekundære alkohol 2-propanol, og foretage en kvalitativ analyse af restprodukterne.
 • Notat til naturgeografi

  Note
  Notater til 4 eksamens problemstillinger. Pladetektonik (jordskælv og vulkanisme),Miljøproblemer (herunder vand og drivhuseffekten), Klima og landbrug og Energi. Brugte selv notaterne til eksamen og fik et 10-tal. Notaterne hører til bogen "Alle tiders Geografi"
 • cellens opbygning - osmose

  Note
  rapport med cellens opbygning, hvor osmose indgår. plus et forsøg med planteceller.
 • Primærproduktion hos enårige planter

  Note
  denne rapport er skrevet ud fra et forsøg med følgende formål. at foretage en teoretisk beregning af plantens primærproduktion og derefter sammenligne denne med den faktiske primærproduktion hos enårige planter.
 • Bestemmelse af fordelingsforholdet for konserveringsmidler

  Note
  Vi vil bestemme fordelingskoefficienten Kf for sorbinsyre, mellem de to faser octan-1-ol og vand. Og herefter vurdere stoffets virkning som konserveringsmiddel. (Vi lavede en fejl i forsøget, idet vi varmede op, hvilket vi ikke skulle) men det er kommenteret i konklusionen.
 • Rapport om Kredsløb

  Note
  Denne rapport handler om vandets kredsløb i et sø miljø. Teorien er rigtig god, det er dog mest fordi den er direkte afskrift fra min lærer. resten af rapporten er fin, der er dog nogle stavefejl her og der.
 • Alkohol og brød

  Note
  Noter til Alkohol og brød.
 • Ernæring og fordøjelse

  Note
  Handler om hvad der sker fra vi indtager føde og til det kommer ud igen i den anden ende.
 • Karbonhydrider -Mættede og Umættede

  Note
  Dette er en rapport skrevet på 1 års HTX, niveauet kan diskuteres da jeg kun går på førsteår kan det ikke rigitgt være a, men det er det iffølge mit skema, når jeg bliver student har jeg kemi a. Rapporten er lavet over et forsøg med det formål at undersøge forekomsten af dobbeltbindinger i forske...
 • Bromelin i Ananas

  Note
  undersøgelse enzymet bromelins indflydelse på gelatines evne til at stivne.
 • Carlsberg

  Note
  Min del af historieopgaven i 1.g om Carlsberg. Omhandler de tekniske fremskridt indefor ølbrygning.
 • Halveringstider for to radioaktive isotoper

  Note
  En rapport over forsøget "Halveringstider for to radioaktive isotoper".
 • introducerende artikel om Klaus Riffbjergs digt "Foster"

  Note
  Dette er en analyse og fortolkning af Riffbjergs digt "Foster", skrevet som en introducerende/argumenterende artikel. ingen karakter givet, men udtagelse fra lærer lød på over middel.