Søgning på: organisk syntese. Resultater: 2681 til 2700 af 2969
 • Iltsvind

  Note
  Rapport om iltsvind fra naturvidenskabeligt grundforløb. Karakteren 12 er givet på grundlag af præstation på klassen, mundtlig 'prøve' og skriftlig opgave (denne).
 • ELISA Forsøg

  Note
  En meget god opgave, som min lære blev meget glad for.
 • biologirapport om fotosyntese

  Note
  En fyldig rapport om fotosyntese, med stor vægt på teorien.
 • Ideologier og velfærdsstat

  Note
  Skaffede mig et tital som opgave og et 11tal som noter til årsprøve
 • Substitution i heptan rapport

  Note
  Kemirapport om substitution i heptan. Formål At gennemføre en substitution og påvise reaktionsprodukterne.
 • Bestemmelse af fordelingsforholdet for konserveringsmidler

  Note
  Vi vil bestemme fordelingskoefficienten Kf for sorbinsyre, mellem de to faser octan-1-ol og vand. Og herefter vurdere stoffets virkning som konserveringsmiddel. (Vi lavede en fejl i forsøget, idet vi varmede op, hvilket vi ikke skulle) men det er kommenteret i konklusionen.
 • Biologi noter

  Note
  Gode biologi noter indeholder bl.a.: Gensplejsning Kloning Cellens opbygning Formering Planteceller Dyreceller Evolution Gener Økologi Ernæring
 • Drivhuseffekten - Analyse - 2011

  Note
  Drivhuseffekten - redegørelse & perspektivering. Omhandler, redegør og perspektiverer et altid aktuelt emne. Opgaven indeholder både uddybende forklaringer, letforståelige for den almene læser, samt illustrationer.
 • Fotosyntese og respiration ved vandpest

  Note
  Det er en rapport om fotosyntese og respiration ved vandpest, godt nok skrevet i 1.g :)
 • Spiselig kemi

  Note
  I denne rapport vil jeg bl.a. fortælle om hvilke kemiske forbindelser fedtstof består af. Jeg kan godt lide det emne, da jeg går meget op i at leve sundt og hvad der er i maden, som man ikke lige normalt går, og tænker på. Mange mennesker tænker faktisk ikke over, hvad der er i maden. Fx min mo...
 • introducerende artikel om Klaus Riffbjergs digt "Foster"

  Note
  Dette er en analyse og fortolkning af Riffbjergs digt "Foster", skrevet som en introducerende/argumenterende artikel. ingen karakter givet, men udtagelse fra lærer lød på over middel.
 • Skovene i danmark

  Note
  Mindre resume omkring skovene i dk, dog stadig til et 12tal.. :)
 • Næringssaltes betydning for algevækst rapport

  Note
  Rapport om næringssaltes betydning for algevækst. Formål Vi ønsker at undersøge hvordan algeproduktionen påvirkes at tilgængelige næringssalte.
 • Vand set i et globalt perspektiv

  Note
  Vand set i et globalt perspektiv: vil der være vand nok til alle i fremtiden? Omhandler også vand som årsag til konflikter.
 • Primærproduktion hos enårige planter

  Note
  denne rapport er skrevet ud fra et forsøg med følgende formål. at foretage en teoretisk beregning af plantens primærproduktion og derefter sammenligne denne med den faktiske primærproduktion hos enårige planter.
 • Alkoholer kemirapport

  Note
  Rapport om alkoholer ud fra øvelserne "oxidation af alkoholer" og "alkoholers opløselighed i vand". Formål med de to øvelser: Vi har lavet øvelserne oxidation af alkoholer og alkoholers opløselighed i vand. Formålet med den første øvelse var at undersøge, hvordan primære, sekundære og tertiære a...
 • Notat til naturgeografi

  Note
  Notater til 4 eksamens problemstillinger. Pladetektonik (jordskælv og vulkanisme),Miljøproblemer (herunder vand og drivhuseffekten), Klima og landbrug og Energi. Brugte selv notaterne til eksamen og fik et 10-tal. Notaterne hører til bogen "Alle tiders Geografi"
 • Fra rummet til jordoverfladen

  Note
  Fysikrapport om rummet og atmosfæren. Min lærer sagde at den var god.
 • Alkohols påvirkning på kroppen

  Note
  Opgave over kroppens reaktionsforandringer under påvirkelsen af alkohol. Med andre ord, nervernes informationsdeling og hvordan dette bliver påvirket. Der er også et afsnit om belønningssystemet aka. hvorfor bliver man afhængig.
 • Ascorbinsyreindhold i C-vitaminpiller

  Note
  Kemirapport om Ascorbinsyreindholdet i C-vitaminpiller. Rapporten indeholder beskrivelser af kemiske reaktioner, metoder til opnåelse af resultater, samt redegørelse for fundne resultater.