• Vælg fag:
Søgning på: organisk syntese. Resultater: 2681 til 2700 af 2949
 • Bestemmelse af fordelingsforholdet for konserveringsmidler

  Note
  Vi vil bestemme fordelingskoefficienten Kf for sorbinsyre, mellem de to faser octan-1-ol og vand. Og herefter vurdere stoffets virkning som konserveringsmiddel. (Vi lavede en fejl i forsøget, idet vi varmede op, hvilket vi ikke skulle) men det er kommenteret i konklusionen.
 • ELISA Forsøg

  Note
  En meget god opgave, som min lære blev meget glad for.
 • Primærproduktion hos enårige planter

  Note
  denne rapport er skrevet ud fra et forsøg med følgende formål. at foretage en teoretisk beregning af plantens primærproduktion og derefter sammenligne denne med den faktiske primærproduktion hos enårige planter.
 • Husholdningseddike øvelse

  Note
  Formål Formålet med øvelsen er at bestemme masseprocenten af eddikesyre. Resultatet sammenlignes herefter med deklarationen på etiketten.
 • Næringssaltes betydning for algevækst rapport

  Note
  Rapport om næringssaltes betydning for algevækst. Formål Vi ønsker at undersøge hvordan algeproduktionen påvirkes at tilgængelige næringssalte.
 • Ascorbinsyreindhold i C-vitaminpiller

  Note
  Kemirapport om Ascorbinsyreindholdet i C-vitaminpiller. Rapporten indeholder beskrivelser af kemiske reaktioner, metoder til opnåelse af resultater, samt redegørelse for fundne resultater.
 • Alkohol og brød

  Note
  Noter til Alkohol og brød.
 • Vand set i et globalt perspektiv

  Note
  Vand set i et globalt perspektiv: vil der være vand nok til alle i fremtiden? Omhandler også vand som årsag til konflikter.
 • Kemi A, skriftlig eksamen 2011, 19. august (eksamensforberedelse)

  Note
  Løsning af opgavesættet fra den skriftlige eksamen i kemi 19. maj 2011.
 • Biologi C pensum

  Note
  Omfattende notater til hele 1g (C-niveau) pensum i biologi baseret på bogen "RAM på biologien".
 • Biologirapport om kostanalyse

  Note
  En meget lang og redegørene biologirapport om kost og dets analyse.
 • Noter til biologi C-niveau

  Note
  Noter omkring biologi i C-niveau
 • Psykologi-notater

  Note
  Notater til psykologieksamen. Omhandler Freud, Mahler, Erikson, Psykologihåndbogen, et rygehæfte osv.
 • SSO - Søren Ulrik Thomsen - Det Skabtes Vaklen

  Note
  En grundig gennemgang af Søren Ulrik Thomsen forfatterskab indtil Det skabtes vaklen i 1996 med stikprøver og periodisk perspektivering. Analyse af "Tilgiv jeg ser dine knogler før kødet" & "Alt, hvad vi erobrer, skal dråbe for dråbe leveres tilbage", samt følgende perspektivering til Baudelaire,...
 • Spildevandsrensning

  Note
  Projektet gik ud på at analysere problemet spildevand i samfundet, og forbedre eller komme op med et nyt slags renseanlæg. Gruppen kom op med et "elektronisk tungemetal udskilller". Rapporten indeholder også en dynbt markedsanalyse hvor vi kom op med nogen gode forslag hvordan produktet kan bruges.
 • Kemi notater 1.g

  Note
  Kemi notater, der indeholder notater til elementer, ioner, salte, syre-baser m.m
 • Vandoptagelse Hos Persille

  Note
  Biologirapport over forsøg omhandlende vandoptagelse hos persille udsat for forskellige faktorer (mørke, vinds osv.). Rapporten indeholder gennemgang af planternes fotosyntetiske processer omhandlende bl.a. klorofyl samt fotosystem I og II.Yderligere gennemgåes Calvin cyklussen (mørkeprocessen). ...
 • Filosoffer

  Note
  Lidt om nogle få filosoffer. Ikke meget om hver, men et lille overblik - Nogle mere end andre.
 • Fedtstoffer

  Note
  Formålet med denne rapport er at finde længde af fedtstof radikalerne, antallet af dobbeltbindinger, forsæbningstal for et fedtstof og Iod tallet for et fedtstof. Derudover beskrive nogle af de processer der har med fedtstoffer at gøre.
 • Fremstilling af næringsopløsning til dyrkning af bakterier

  Note
  En rapport omkring dyrkning af bakterier.