Søgning på: organisk syntese. Resultater: 2681 til 2700 af 2989
 • Ane-Mette

  Note
  En analyse af novellen »Ane-Mette«, som er skrevet af forfatteren Henrik Pontoppidan i 1887.
 • Det elektromagnetiske spektrum

  Note
  Det elektromagnetiske spektrum: De forskellige typer af elektromagnetisk stråling omtales. Følgende kan indgå: bølgebeskrivelse, interferens, et stofs linjespektrum og dets forklaring ved skalmodellen, energikvant. Øvelse der berører emnet kan omtales.
 • Respiration og Fotosyntese

  Note
  En rapport det går i dybden med respiration og fotosyntesen.
 • Nitrat i vand og grøntsager

  Note
  Opgavens formål er, at undersøge indholdet af nitrat i drikkevand og diverse grøntsager, og samtidig opstille de fundne værdier.
 • Substitution i heptan rapport

  Note
  Kemirapport om substitution i heptan. Formål At gennemføre en substitution og påvise reaktionsprodukterne.
 • Halveringstid for 234Pa

  Note
  Bestemmelse af halveringstiden for den radioaktive isotop 234Pa.
 • Ascorbinsyre

  Note
  Om indholdet af ascorbinsyre i en c-vitamintablet. Gode kommentarer.
 • ELISA Forsøg

  Note
  En meget god opgave, som min lære blev meget glad for.
 • Et gens udspaltning i byg

  Note
  Formål: At finde ud af hvilken betydning arv og miljø har for farven på bygplanter. Det vil vi gøre ved at belyse dette eksempel om en et gens udspaltning i byg.
 • Alkohols påvirkning på kroppen

  Note
  Opgave over kroppens reaktionsforandringer under påvirkelsen af alkohol. Med andre ord, nervernes informationsdeling og hvordan dette bliver påvirket. Der er også et afsnit om belønningssystemet aka. hvorfor bliver man afhængig.
 • Bestemmelse af fordelingsforholdet for konserveringsmidler

  Note
  Vi vil bestemme fordelingskoefficienten Kf for sorbinsyre, mellem de to faser octan-1-ol og vand. Og herefter vurdere stoffets virkning som konserveringsmiddel. (Vi lavede en fejl i forsøget, idet vi varmede op, hvilket vi ikke skulle) men det er kommenteret i konklusionen.
 • Samfund i forandring

  Note
  Samfund i forandring.. med svar på den globale opvarmning, fordele og ulemper ved global opvarmning osv.
 • Mikroskopering af celler

  Note
  Mindre opgave omkring celler og deres funktion.
 • Kostanalyse

  Note
  Beskrivelse af kostens elementer, dvs. kulhydrat, protein, fedt, kostfibre, vitaminer og mineraler.
 • introducerende artikel om Klaus Riffbjergs digt "Foster"

  Note
  Dette er en analyse og fortolkning af Riffbjergs digt "Foster", skrevet som en introducerende/argumenterende artikel. ingen karakter givet, men udtagelse fra lærer lød på over middel.
 • Noter om bølger

  Note
  Eksamensnoter om bølger fra Fysik AB1 s. 102-110, 124-125, 132-139.
 • Ernæring og fordøjelse

  Note
  Handler om hvad der sker fra vi indtager føde og til det kommer ud igen i den anden ende.
 • Rapport om Kredsløb

  Note
  Denne rapport handler om vandets kredsløb i et sø miljø. Teorien er rigtig god, det er dog mest fordi den er direkte afskrift fra min lærer. resten af rapporten er fin, der er dog nogle stavefejl her og der.
 • Halveringstider for to radioaktive isotoper

  Note
  En rapport over forsøget "Halveringstider for to radioaktive isotoper".
 • Ideologier og velfærdsstat

  Note
  Skaffede mig et tital som opgave og et 11tal som noter til årsprøve