Søgning på: organisk syntese. Resultater: 2681 til 2700 af 2974
 • Alkohols påvirkning på kroppen

  Note
  Opgave over kroppens reaktionsforandringer under påvirkelsen af alkohol. Med andre ord, nervernes informationsdeling og hvordan dette bliver påvirket. Der er også et afsnit om belønningssystemet aka. hvorfor bliver man afhængig.
 • Carlsberg

  Note
  Min del af historieopgaven i 1.g om Carlsberg. Omhandler de tekniske fremskridt indefor ølbrygning.
 • Mikroskopering af celler

  Note
  Mindre opgave omkring celler og deres funktion.
 • Naturgeografi noter - Detektiv i fortid og nutid

  Note
  Noter til min NG-eksamen i emnet 'detektiv i fortid og nutid' fra juni 2008.
 • Husholdningseddike øvelse

  Note
  Formål Formålet med øvelsen er at bestemme masseprocenten af eddikesyre. Resultatet sammenlignes herefter med deklarationen på etiketten.
 • Notat til naturgeografi

  Note
  Notater til 4 eksamens problemstillinger. Pladetektonik (jordskælv og vulkanisme),Miljøproblemer (herunder vand og drivhuseffekten), Klima og landbrug og Energi. Brugte selv notaterne til eksamen og fik et 10-tal. Notaterne hører til bogen "Alle tiders Geografi"
 • Noter om bølger

  Note
  Eksamensnoter om bølger fra Fysik AB1 s. 102-110, 124-125, 132-139.
 • Oxidation af ethanol og identifikation af produktet

  Note
  Oxidation af ethanol og identifikation af produktet. I terien findes, Tollens prøve/test, beckmanns blanding og en perfekt beskrivelse af intermolekylelære kræfter(dipol-dipol-kræfter, Van-der-waalskræfter og hydrogenbindinger) Oxidation af Alkoholer(primær) med dikromat.(Cr2O7)m.m.
 • Halveringstid for protactinium

  Note
  Fysikrapport om halveringstid for protactinium. Formål: Undersøge om aktiviteten (A) af en kilde aftager eksponentielt med tiden (henfaldsloven), samt at bestemme halveringstiden og henfaldskonstanten for Pa-234
 • Karbonhydrider -Mættede og Umættede

  Note
  Dette er en rapport skrevet på 1 års HTX, niveauet kan diskuteres da jeg kun går på førsteår kan det ikke rigitgt være a, men det er det iffølge mit skema, når jeg bliver student har jeg kemi a. Rapporten er lavet over et forsøg med det formål at undersøge forekomsten af dobbeltbindinger i forske...
 • Halveringstider for to radioaktive isotoper

  Note
  En rapport over forsøget "Halveringstider for to radioaktive isotoper".
 • Spiselig kemi

  Note
  I denne rapport vil jeg bl.a. fortælle om hvilke kemiske forbindelser fedtstof består af. Jeg kan godt lide det emne, da jeg går meget op i at leve sundt og hvad der er i maden, som man ikke lige normalt går, og tænker på. Mange mennesker tænker faktisk ikke over, hvad der er i maden. Fx min mo...
 • Ernæring og fordøjelse

  Note
  Handler om hvad der sker fra vi indtager føde og til det kommer ud igen i den anden ende.
 • Iodtal

  Note
  Iodtal for et fedtstof bestemmes. Brom adderes til fedtstoffet, hvorefter mængden af anvendt brom findes ud fra reaktionen med iod.
 • ELISA Forsøg

  Note
  En meget god opgave, som min lære blev meget glad for.
 • Næringssaltes betydning for algevækst rapport

  Note
  Rapport om næringssaltes betydning for algevækst. Formål Vi ønsker at undersøge hvordan algeproduktionen påvirkes at tilgængelige næringssalte.
 • Bestemmelse af fordelingsforholdet for konserveringsmidler

  Note
  Vi vil bestemme fordelingskoefficienten Kf for sorbinsyre, mellem de to faser octan-1-ol og vand. Og herefter vurdere stoffets virkning som konserveringsmiddel. (Vi lavede en fejl i forsøget, idet vi varmede op, hvilket vi ikke skulle) men det er kommenteret i konklusionen.
 • Vand set i et globalt perspektiv

  Note
  Vand set i et globalt perspektiv: vil der være vand nok til alle i fremtiden? Omhandler også vand som årsag til konflikter.
 • Fotosyntese og respiration ved vandpest

  Note
  Det er en rapport om fotosyntese og respiration ved vandpest, godt nok skrevet i 1.g :)
 • introducerende artikel om Klaus Riffbjergs digt "Foster"

  Note
  Dette er en analyse og fortolkning af Riffbjergs digt "Foster", skrevet som en introducerende/argumenterende artikel. ingen karakter givet, men udtagelse fra lærer lød på over middel.