Søgning på: organisk syntese. Resultater: 2681 til 2700 af 3097
 • Cyborg eller menneske

  Note
  Opgaven er fra stilsættet "Teknologi - facination eller afskrækkelse". Jeg redegører for hovedsynspunkterne i teksten ”Menneskemaskiner – maskinmennesker”, som er et uddrag af Gordon Inc.s artikel i tidsskriftet ”Levende billeder”, og diskuterer tekstens udsagn om, at mennesker er teknologi. I pe...
 • Fedtstofs iodtal

  Note
  Forsøg med formål at bestemme et fedtstofs iodtal, hvorved der forstås, hvor mange gram diiod der kan adderes til 100 g af fedtstoffet.
 • Dissektion af benfisk

  Note
  Forskelle mellem menneske og benfisken makrel gennemgås. indeholder; teori (græsningfødekæde, dioxinproblemet), materialer, fremgangsmåde, resultater, vyrdering af resultaer/diskussion og fejlkilder.
 • Subsitution i alkan

  Note
  Fik meget fint = meget god karakter
 • Fotosyntese og respiration

  Note
  Biologi rapport om fotosyntese og respiration.
 • "Klimaet handler også om dit helbred" -Connie Hedegaard.

  Note
  En analyse og fortolkning af en artikel om Connie Hedegaard.
 • Fedt i chips

  Note
  Forsøgets endemål er, at bestemme fedtindholdet af chips og derved jævnføre med varedeklarationen, ydermere at stifte bekendtskab med adskillelse af stoffer; filtrering og destillation.
 • Global opvarmning og teorier

  Note
  NV-opgave om globalopvarmning, og teorierne til hvad den kan skyldes.
 • Enzymer

  Note
  Dybdegående rapport om ensymer.
 • Enzymforsøg

  Note
  Rapporten er bygget på et forsøg omkring enzymer og deres funktioner etc. Der står endvidere også en god beskrivende del om bakterier.
 • Naturgeografi rapport om vand

  Note
  En opgave om forsøget om vand, der laves af mange Naturgeografi C-hold Formål: At bestemme forskellige typer jords evne til at rense vand for NPK-gødning(kunstgødning)
 • Energistofskiftet - Hydrogen

  Note
  Besvarelse af opgave 4 fra eksamenssættet i biologi A 1998. Opgaven hedder Karussen. 1. opgave handler om sidste del af glykolysen hos Karussen (fisk) og 2. opgave handler om energen i musklerne ved anarobe forbrænding i musklerne.
 • TBT

  Note
  2. stoffer med lignende hormonvirkning a. Giv forslag til faktorer, der kan have betydning for den biologiske halveringstid b. Analyser figur 2, og giv en sandsynlig forklaring på, at TBT kan give kønsændringer hos hunner af konk snegle c. Analyser figur 3 og diskuter betydningen af de viste resu...
 • dyr og oplevelser

  Note
  forskellen på økologisk svinelanbrug og almindelig svineproduktion
 • Ethanolindholdet i vin

  Note
  Formål: Formålet ved dette forsøg er at finde ethanolindholdet ved at afdestillerer ethanolen fra en rødvin.
 • Drivhueffekten

  Note
  Hvad er drivhuseffekten
 • Er spinat grønt?

  Note
  Biologirapport. Formålet Formålet ved denne undersøgelse er at finde ud af om et spinatblad er grønt, og om det kun indeholder grønne pigmenter.
 • Rapport - Råolie

  Note
  God at have med til eksamen
 • Opgave om bakterier og vira

  Note
  Beskrivelse af bakterier og vira. Der er skrevet om forskellen, hvorfor man bliver syge af visse bakterier, og hvad det menes med, at bakterier er resistente.
 • Jordens salte notater til eksamenen

  Note
  Notater til jordens salte. de hjalp mig meget til eksamenen!