Søgning på: organisk syntese. Resultater: 2681 til 2700 af 3113
 • Renseanlæg

  Note
  Redegørelse for forskellige rensningsprocesser. Indledning: I vores rapport vil vi undersøge opbygningen af et rensningsanlæg. Vi vil undersøge hvilke stoffer der er i spildevandet fra de danske hjem, og hvad der sker i renseanlægget for at udskille de skadelige stoffer, og dermed rense vandet.Vi...
 • Fedt i chips

  Note
  Forsøgets endemål er, at bestemme fedtindholdet af chips og derved jævnføre med varedeklarationen, ydermere at stifte bekendtskab med adskillelse af stoffer; filtrering og destillation.
 • "Klimaet handler også om dit helbred" -Connie Hedegaard.

  Note
  En analyse og fortolkning af en artikel om Connie Hedegaard.
 • Regnskoven

  Note
  Det er en god rapport om regnskoven. Jeg har beskrevet regnskoven som et økosystem og har vist nogle forskellige billeder.
 • Enzymer

  Note
  Dybdegående rapport om ensymer.
 • Enzym rapport

  Note
  Opgave om enzymer. Opgaven handler om enzymspaltning i brintoverolte ved hjælp af rålever.
 • Enzymteori

  Note
  Gemmemgang af teori om enzymer og hvordan de virker. Brugt i større opgave tværfagligt medllem kemi og biologi.
 • Enzymforsøg

  Note
  Rapporten er bygget på et forsøg omkring enzymer og deres funktioner etc. Der står endvidere også en god beskrivende del om bakterier.
 • Opgave om filtrering

  Note
  denne opgave er fra en eksamens-opgave. her gives forslag til hvordan biomassen af plante- og dyreplankton kan måles. og der er af enA figur og forklaring af sammenhængen mellem de viste kurver.
 • Næringssaltes betydning for algevækst

  Note
  Biologi rapport om næringssaltes betydning for algevækst
 • Bestemmelse af oxygen og nitrat i vandprøver

  Note
  En rapport om bestemmelse af oxygen og nitrat i vandprøver. Ikke givet karater for den, men en godkendelse.
 • Renseanlæg

  Note
  Opgave om rensningsanlæg
 • Fotosyntese og respiration hos vandpest

  Note
  forsøg om hvorledes vandpest laver fotosyntese og respiration, og hvad dette er.
 • Renseanlæg

  Note
  Opgave om rensningsanlæg
 • Erindringen der blev væk...

  Note
  En redegørelse og diskussion...
 • Cyborg eller menneske

  Note
  Opgaven er fra stilsættet "Teknologi - facination eller afskrækkelse". Jeg redegører for hovedsynspunkterne i teksten ”Menneskemaskiner – maskinmennesker”, som er et uddrag af Gordon Inc.s artikel i tidsskriftet ”Levende billeder”, og diskuterer tekstens udsagn om, at mennesker er teknologi. I pe...
 • Drivhuseffekten og klimaændringer

  Note
  Dette er min NVG (naturvidenskabeligt grunforløb) opgave. Opgaven omhandler drivhuseffekten, og de klimaændringer den forårsager.
 • Fotosyntese og respiration

  Note
  Biologi rapport om fotosyntese og respiration.
 • Sukkerærter

  Note
  Vi skulle måle bindingen af kulstof fra CO2 i forskellige planter, og så efterfølgende svare på nogle spørgsmål vedr. emnet.
 • Biokonservering v. listeria bakterie

  Note
  En opgave om listeria bakterien. Jeg fik 10-12 for den men min lære havde understreget 12 tallet så derfor jeg har skrevet det. Der er en lille fejl i det sidst spørgsmål omkring den ring der danner sig om de bakterier der er blevet inficeret. Håber den kan bruges :0)