Søgning på: organisk syntese. Resultater: 2681 til 2700 af 2971
 • Iltsvind

  Note
  Rapport om iltsvind fra naturvidenskabeligt grundforløb. Karakteren 12 er givet på grundlag af præstation på klassen, mundtlig 'prøve' og skriftlig opgave (denne).
 • Livet mellem husene

  Note
  Lidt sproglige småfejl da jeg ikke har ordbog på computeren derudover har jeg hapset lidt i de andre stile, så ingen kommentarer fra den front, tak.
 • Spiselig kemi

  Note
  I denne rapport vil jeg bl.a. fortælle om hvilke kemiske forbindelser fedtstof består af. Jeg kan godt lide det emne, da jeg går meget op i at leve sundt og hvad der er i maden, som man ikke lige normalt går, og tænker på. Mange mennesker tænker faktisk ikke over, hvad der er i maden. Fx min mo...
 • Halveringstid for protactinium

  Note
  Fysikrapport om halveringstid for protactinium. Formål: Undersøge om aktiviteten (A) af en kilde aftager eksponentielt med tiden (henfaldsloven), samt at bestemme halveringstiden og henfaldskonstanten for Pa-234
 • Alkohol rapport

  Note
  alkohol rapport, skrevet på Vesterlund Efterskole 11/12
 • Påvisning af fotosyntese og respiration

  Note
  Rapport om fotosyntese og respiration. Forsøg med vandpest og BTB.
 • Halveringstider for to radioaktive isotoper

  Note
  En rapport over forsøget "Halveringstider for to radioaktive isotoper".
 • Det elektromagnetiske spektrum

  Note
  Det elektromagnetiske spektrum: De forskellige typer af elektromagnetisk stråling omtales. Følgende kan indgå: bølgebeskrivelse, interferens, et stofs linjespektrum og dets forklaring ved skalmodellen, energikvant. Øvelse der berører emnet kan omtales.
 • Bromelin i Ananas

  Note
  undersøgelse enzymet bromelins indflydelse på gelatines evne til at stivne.
 • Ideologier og velfærdsstat

  Note
  Skaffede mig et tital som opgave og et 11tal som noter til årsprøve
 • Noter om bølger

  Note
  Eksamensnoter om bølger fra Fysik AB1 s. 102-110, 124-125, 132-139.
 • Fra rummet til jordoverfladen

  Note
  Fysikrapport om rummet og atmosfæren. Min lærer sagde at den var god.
 • Fotosyntese & Respiration

  Note
  En rapport som jeg er "stolt" af og synes jeg vil dele med jer.
 • Biologi noter

  Note
  Gode biologi noter indeholder bl.a.: Gensplejsning Kloning Cellens opbygning Formering Planteceller Dyreceller Evolution Gener Økologi Ernæring
 • Skovene i danmark

  Note
  Mindre resume omkring skovene i dk, dog stadig til et 12tal.. :)
 • Isolering af DNA fra løg

  Note
  Teori indeholder: - Isolering af DNA fra løg - DNA - Neutrase
 • Energi - Olie og Vedvarende energikilder 2011

  Note
  Geografi opgave om energi (nærmere betegnet de primære energi med fokus på olie og vedvarende energi) Opgaven redegør for den danske og amerikanske udvikling og udvinding af oliereserver/ressourcer - hertil kommer en redegørelse for den danske udvikling indenfor vedvarende energi
 • Alkoholers egenskaber

  Note
  En vidtdækkende rapport om alkoholers egenskaber, f.eks: blandbarhed, navngivning, substitutionsevne, primære, sekundære og tertiærealkoholer, strukturformler, stregformler, oxidation, perspektivering og mere. Med forside!
 • introducerende artikel om Klaus Riffbjergs digt "Foster"

  Note
  Dette er en analyse og fortolkning af Riffbjergs digt "Foster", skrevet som en introducerende/argumenterende artikel. ingen karakter givet, men udtagelse fra lærer lød på over middel.
 • Notat til naturgeografi

  Note
  Notater til 4 eksamens problemstillinger. Pladetektonik (jordskælv og vulkanisme),Miljøproblemer (herunder vand og drivhuseffekten), Klima og landbrug og Energi. Brugte selv notaterne til eksamen og fik et 10-tal. Notaterne hører til bogen "Alle tiders Geografi"