Trin 5: Konkurrentreaktion

Download Konkurrentanalyse

Det femte trin i analysen af en given virksomheds konkurrenter tager udgangspunkt i de reaktionsmønstre, man har kunnet opleve hos virksomhedens konkurrenter. Man kan både inddrage informationer om konkurrenternes tidligere reaktionsmønstre, og om hvordan man forventer at en reaktion må være, hvis virksomheden foretager en given parameterændring, som påvirker konkurrenterne.

Der findes tre forskellige typer af typiske konkurrentreaktioner: 

  • Den tilbagelænede konkurrent
  • Tiger konkurrenten
  • Den uforudsigelige konkurrent.

Den tilbagelænede konkurrent reagerer generelt ikke særligt meget på parameterændringer hos andre virksomheder. De tager hele situationen meget stille og roligt, og venter med at reagere til de har vurderet, hvorvidt parameterændringen overhovedet vil komme til at påvirke dem.

Tiger konkurrenten vil typisk reagere både hurtigt og aggressivt på en hvilken som helst parameterændring hos en anden virksomhed. En sådan konkurrent søger typisk at lade de andre virksomheder vide, at hvis de forsøger at sende et angreb i deres retning, så vil der komme et tilbageangreb med det samme, så man kan lige så godt lade være.

Den uforudsigelige konkurrent reagerer, som navnet nok afslører, uden et fast reaktionsmønstre. Dette gør det svært for den givne virksomhed at finde ud af, hvordan en sådan konkurrent ville reagere på en parameterændring. Hele situationen omkring en sådan konkurrenttype er en anelse tilfældigt.