Minerva Modellen

Download Minerva Modellen

Når man som virksomhed skal vurdere, hvilken målgruppe ens produkter skal henvende sig til, skal man ind og segmentere det relevante marked. Når dette gøres, vil man gøre brug af nogle segmenteringskriterier, for bedre at kunne opdele markedet i mindre dele. Når man udvælger segmenteringskriterier på konsumentmarkedet, vil det psykografiske kriterium indeholde en livsstilsanalyse, som man kan foretage. Gennem disse livsstilsanalyser inddeler man den danske befolkning i forskellige forbrugertyper, som kan hjælpe virksomheden med at finde frem til deres endelige målgruppe.

Man vil typisk benytte Minerva modellen, da denne er mest simpel, men man kan også benytte Gallups kompas og Mosaic familietræet, som også inddeler befolkningen i forbrugertyper – men dog i flere forskellige end hvad Minerva gør.

Anvendelse af Minerva modellen

Hvis man får stillet til opgave at segmentere en virksomheds marked for et specifikt produkt, givet at det er på konsumentmarkedet, vil man skulle opstille en række segmenteringskriterier, som skal hjælpe den givne virksomhed med at udvælge deres endelige målgruppe. Under arbejdet med disse kriterier vil man skulle anvende Minerva modellen, da denne model opdeler den danske befolkning i 5 forskellige segmenter, for at finde ud af, hvilket segment man typisk ville skulle henvende sig til.

Opgavemæssigt vil man kunne blive bedt om at benytte Minerva modellen i forbindelse med følgende type af spørgsmål:

  1. Der ønskes en segmentering af virksomhedens konsumentenheder.
  2. Der ønskes en vurdering af virksomhedens segmentering og målgruppevalg.

Her vil segmenteringen af virksomhedens konsumentenheder typisk medføre et muligt målgruppevalg for virksomheden. Den anden mulighed ligger i, at man til en opgave for en givet virksomhedens målgruppe og herudfra skal vurdere denne.

Man kan også ud fra en given reklame vurdere, hvilket segment virksomheden forsøger at henvende sig til, og herigennem analysere på virksomheden, hvorvidt det er brugbart at henvende sig til lige præcis dette segment.