Søgning på: Afsætning. Resultater: 1 til 15 af 15
 • Vækststrategier

  Kompendie
  Med vækststrategier menes der de strategiske muligheder, som virksomheden har, der skal sikrer at man får opfyldt de fremtidige vækstmål man har sat sig på forhånd.Disse forskellige strategier indeholder hver deres måde at sikrer, at virksomhedens fremsatte fremtidige vækstmål bliver udført.Diver...
 • Skydeskivemodellen

  Kompendie
  Skydeskivemodellen bliver benyttet, når en virksomhed ønsker at foretage en analyse af konkurrenceforholdene på et givent marked.Formålet med at udarbejde en analyse af konkurrenceforholdene er, at man på baggrund af disse informationer kan påvirke og tilpasse sig de muligheder og trusler, der fr...
 • Konkurrenceformer

  Kompendie
  Konkurrenceformer bestemmes ud fra graden af præference, som forbrugerne har for et givent produkt, kombineret med konkurrenternes størrelser og antallet af dem. Herved fremkommer de forskellige konkurrenceformer, som en virksomhed kan tilhøre.Som virksomhed søger man altså at identificere, hvilk...
 • Parametermix

  Kompendie
  Virksomheder påvirkes af både interne og eksterne faktorer, som kan påvirke efterspørgslen på deres produkter eller serviceydelser. En handlingsparameter er en efterspørgselsdeterminant og en afsætningsfremmende faktor, som virksomhederne selv kan fastlægge og råde over. Marketingsmixet er herige...
 • Omverdensmodellen

  Kompendie
  Omverdensmodellen ser, via forskellige faktorer i en virksomheds nære og fjerne omverden, på virksomhedens påvirkninger. Læs mere om omverdensmodellen her.
 • Konkurrentanalyse

  Kompendie
  En konkurrentanalyse udarbejdes typisk for en virksomheds nære konkurrenter. Der vil i allerhøjeste grad tages udgangspunkt i 3-4 konkurrenter, men i de fleste analyse tilfælde vil der være tale om en enkelt konkurrent på et givent marked.Herved vil det som en start være relevant at udarbejde en ...
 • SMUK-modellen

  Kompendie
  SMUK-modellen er det skridt, der forekommer lige inden man som virksomhed vælger sin endelige målgruppe(r). Det er her, man vurderer de forskellige segmenter, man har udvalgt igennem segmenteringsprocessen, for at finde ud af, hvorvidt disse er attraktive og brugbare for virksomheden.SMUK står fo...
 • Variable omkostninger

  Kompendie
  Variable omkostninger er de omkostninger, som varierer med produktionsstørrelsen og aktivitetsniveauet for en given virksomhed. Der vil her typisk være tale om vareforbrug eller produktionsomkostninger, da disse følger udviklingen i antallet af ordrer eller budgetter omkring produktionen. Hvis de...
 • Reborn Global modellen | Internationalisering

  Kompendie
  Når man ser på virksomheder, der betegnes som Reborn Global, vil disse være virksomheder, der igennem en lang årrække kun har produceret og/eller afsat produkter på deres givne hjemmemarked, men som pludselig ændrer deres produktion og/eller afsætning til nu at fungere på et internationalt niveau...
 • PLC-modellen

  Kompendie
  Produktlivscyklus-modellen vedrører, som navnet antyder, produktets livscyklus. PLC-modellen indeholder en undersøgelse af et givent produkt eller produktgruppes position over et givent ”livstidsforløb”. Modellen benyttes til at finde ud af hvor langt fremme i forløbet produktet er, o...
 • Omkostningsleder | Porters Generiske Strategier

  Kompendie
  En omkostningsleder ønsker, at have lave omkostninger som deres konkurrencemæssige fordel og henvender sig til en stor målgruppe. En virksomhed, som både ønsker at have lave omkostninger og henvende sig til en stor målgruppe, må nødvendigvis også have en stor afsætning, for at kunne opnå de lave ...
 • Konkurrencetrekanten

  Kompendie
  Konkurrencetrekanten benyttes til at vise, hvordan en konkurrencedygtig virksomhed opererer overfor henholdsvis konkurrenterne og deres kunder. I forbindelse med konkurrencetrekanten vil man typisk udarbejde en overlevelsesmodel, for at vise hvad der sker med de virksomheder, som kan eller ikke k...
 • Porters five forces

  Kompendie
  Hvis man får stillet til opgave at foretage en brancheanalyse, vil det stort set altid forventes, at man inddrager Porters Five Forces. Modellen beskriver fem grundlæggende kræfter, som bestemmer konkurrencevilkårene i en branche. Husk på, at en branche er defineret til at være en gruppe af virks...
 • Tragtmetoden | Internationalisering

  Kompendie
  Tragtmetoden er den mest ressourcekrævende metode, da den kræver omfattende markedsanalyser af de forskellige markeder, som man tager udgangspunkt i. Tragtmetoden kan også ses som en frasorteringsmetode. Dette er grundet, at man i starten tager udgangspunkt i, at man kan eksportere til alle poten...
 • Værdikæde og værdikædeanalyse

  Kompendie
  En virksomheds værdikæde består af en række aktiviteter, der forløber igennem virksomheden og som i sidste ende skal skabe værdi for den enkelte kunde. Når man som virksomhed udarbejder en værdikædeanalyse, gøres dette, fordi man ønsker at vurdere hvilke aktiviteter i virksomheden, som skaber mes...