Søgning på: Almen Studieforberedelse (AT). Resultater: 1 til 20 af 260
 • At dividere - hvordan dividerer man? | Matematik formelsamling

  Kompendie
  I denne artikel vil vi vise hvordan man dividerer. At dividere går ud på at finde ud af, hvor mange gange et tal går op i et andet.Der findes forskellige metoder til at dividere i hånden. Her vil vi blot vise en af dem.Der findes også forskellige måder at skrive division på. Man kan bruge semicol...
 • SF - mærkesager | Politiske ideologier

  Kompendie
  Socialistisk Folkeparti – ofte forkortet SF – er et politisk parti i Danmark. I denne artikel beskrives SF's mærkesager.Partiet blev dannet i 1959 af en gruppe tidligere medlemmer af Danmarks Kommunistiske Parti (DKP), som ønskede en fredelig og demokratisk indførelse af socialism...
 • Enkeltmandsvirksomhed | Selskabsformer

  Kompendie
  En enkeltmandsvirksomhed kræver kun én ejer, og der foreligger ingen krav til indskuddet i virksomheden. Herudover er der også en personlig hæftelse, hvilket betyder, at ejeren kan risikere at skulle hæfte for virksomhedens forpligtelser med sin personlige formue.Start enkeltmandsvirksomhe...
 • Termodynamik

  Kompendie
  Termodynamik er et område inden for fysikken, hvor man beskæftiger sig med varme og tryk i forskellige materialer.Termodynamikken har fire grundlæggende love:Termodynamikkens 0'te lov siger noget om ligevægten af systemer. Den siger at ligevægten er transitiv, hvilket betyder at den kan overf...
 • Markedspenetrering | Ansoffs Vækstmatrix

  Kompendie
  En virksomhed, der benytter markedspenetrering, ønsker at skabe vækst for dem selv gennem brugen af deres nuværende produkter på det marked, hvor de allerede er etableret. Virksomheden kender altså markedet, og ved hvordan kunderne har det med deres produkter, og kan derfor benytte dette til dere...
 • Overlevelsesmodellen | Konkurrencetrekanten

  Kompendie
  Når man skal vurdere, hvordan en fremtidig situation for en virksomhed kan komme til at se ud, kan man gøre dette ved brug af overlevelsesmodellen. Overlevelsesmodellen skelner mellem, hvorvidt virksomheden er god til at differentiere sig, og hvorvidt de kan producere til konkurrencedygtige omkos...
 • Integrationsstrategier

  Kompendie
  Integration betyder, at en virksomhed søger at skabe vækst ved at flytte sig i virksomhedens forsyningskæde. Det betyder, at virksomheden enten overtager en funktion i forsyningskæden eller opbygger en virksomhed ved egen etablering eller ved opkøb.Anvendelse af integrationsstrategierneIntegratio...
 • Markedsleder | Positionering

  Kompendie
  Markedslederen er den virksomhed, der har den største markedsandel. Denne virksomhed vil betegnes som den dominerende virksomhed, da den har overhånden i forhold til flere af de andre virksomheder på markedet. Dette betyder, at markedslederen typisk er førende indenfor prissætning, førende indenf...
 • Udvælgelse af segmenteringskriterier og segmentering af markedet | Segmenteringsanalyse

  Kompendie
  Når virksomheden har fået fastlagt deres konsumentenhed, vil man skulle benytte denne til at videreinddele markedet i mindre segmenter. På henholdsvis konsumentmarkedet og B2B markedet findes der hver især fire forskellige typer af segmenteringskriterier, som man kan tage udgangspunkt i. Ens for ...
 • Omkostningsfokus | Porters Generiske Strategier

  Kompendie
  En virksomhed, der enten benytter eller ønsker at benytte omkostningsfokus, vil have fokus på lave omkostninger, men disse henvender sig kun til en lille målgruppe. Virksomheder, der benytter denne type af konkurrencestrategi, forsøger stadig at mindske deres omkostninger ved indkøb, produktion o...
 • Blue Ocean og Red Ocean strategi | Blue Ocean Strategi

  Kompendie
  De to helt generelle konkurrencesituationer, som denne teori er bygget op omkring, er det røde og det blå ocean, som er to meget modsatte situationer.Det røde oceanDet røde ocean indebærer et eksisterende marked i en branche. I dette ocean kender de mange konkurrenter hinandens styrker og svaghed...
 • Konkurrencetrekantens indhold | Konkurrencetrekanten

  Kompendie
  Trekanten viser, at både virksomheden og dens konkurrenter søger at skabe nytteværdi til kunderne – dette gør de gennem brugen af kapital, know how og forståelse for kunderne. Det eneste, kunderne ønsker fra virksomhederne, er de rigtige produkter til de rigtige priser, hvilket er noget vir...
 • Distributionskæde

  Kompendie
  En distributionskæde, også kaldet en forsyningskæde, belyser de forskellige virksomheder, som er med til at skabe det endelige produkt, inden det når ud til forbrugeren.Det er et system, der bruges til at illustrere at en vare går igennem en lang proces fra udvinding af råmaterialer til det færdi...
 • Hvordan ganger man brøker? | Matematik formelsamling

  Kompendie
  Denne artikel vil forklare, hvordan man ganger brøker. Det er faktisk meget nemt.For at hvordan brøker lægges sammen og trækkes fra hinanden se artiklen Brøkregning.Man ganger to brøker ved at gange tæller med tæller og nævner med nævner. Det kan skrives generelt således:Hvis man har at gøre med ...
 • Servicevirksomhed vs. produktionsvirksomhed | Værdikæde og værdikædeanalyse

  Kompendie
  Ved ovenstående gennemgang af værdikæden er der taget udgangspunkt i en produktionsvirksomhed. Men når man udarbejder en værdikædeanalyse er det vigtigt at skelne mellem, hvorvidt du har at gøre med en produktions- eller servicevirksomhed, da der netop er forskel på værdikædernes opbygning &ndash...
 • Produktudvikling | Ansoffs Vækstmatrix

  Kompendie
  Når en virksomhed anvender produktudvikling til at skabe vækst, vil det være i forbindelse med, at man benytter de nuværende markeder, som man allerede er etableret på, men kaster sig ud i at sælge nye produkter. Der forekommer også en højere risiko i forbindelse med produktudviklingen end der gø...
 • Markedsnicher | Positionering

  Kompendie
  Virksomheder, der kan betegnes som nichevirksomheder, er karakteriseret ved at være virksomheder, der lægger fokus på et lille kundesegment og producerer/yder specialiserede produkter eller tjenesteydelser til forbrugerne.Eksempler på nichevirksomheder: B&O Topas Rejser Fritz Hansen Hevico A/...
 • Interessentskab | Selskabsformer

  Kompendie
  Et interessentskab forkortes med I/S, som man vil se efter firmaets navn for at markere selskabsformen. Et interessentskab kendes også som et interessentselskab.Et interessentskab skal have minimum 2 ejere, der er ingen krav til kapitalindskuddet i virksomheden.Derudover hæfter ejerne både person...
 • Internationalisering

  Kompendie
  Når en virksomhed skal overveje at bevæge sig ud på mulige eksportmarkeder, vil disse typisk skulle gennemgå en række processer, som skal medvirke til, at virksomheden entrerer på de rigtige markeder, som passer netop til virksomheden. Derfor vil der i det følgende blive gennemgået hvilke motiver...
 • Porters five forces

  Kompendie
  Hvis man får stillet til opgave at foretage en brancheanalyse, vil det stort set altid forventes, at man inddrager Porters Five Forces. Modellen beskriver fem grundlæggende kræfter, som bestemmer konkurrencevilkårene i en branche. Husk på, at en branche er defineret til at være en gruppe af virks...

Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Næste