Søgning på: Andet. Resultater: 1 til 20 af 141
 • Rumfang af kegle | Matematik formelsamling

  Kompendie
  Rumfanget af en kegle beregnes ud fra arealet af grundfladen og højden af keglen.Kegle med højde (h) og radius (r) markeret.Hvis man allerede kender arealet af grundfladen G, kan rumfanget V udregnes med følgende formel:Volumen eller rumfanget af en kegle er altså en tredjedel af grundfladens are...
 • Multiplikation - hvordan ganger man? | Matematik formelsamling

  Kompendie
  Multiplikation, eller at gange tal, er en af de simple matematiske operationer.Det første man gør, når man skal lære at gange, er at lære sin multiplikationstabel. To gange to er fire, tre gange fire er tolv, og så videre. Når man kan gange de små tal, er det nemlig meget simpelt at gange store t...
 • Hypotenusen | Matematik formelsamling

  Kompendie
  Hypotenusen er den længste linje i en retvinklet trekant.Retvinklet trekant med hypotenusen og kateterne markeret.En retvinklet trekant består af tre sider, hvoraf to af dem ligger vinkelret på hinanden, den tredje er hypotenusen. De to vinkelrette sider kaldes kateterne.Hypotenusen ligger altid ...
 • Cylinder | Matematik formelsamling

  Kompendie
  En cylinder er en figur i rumgeometri, som består af to ens cirkler, som er forbundet med en krum overflade. En cylinder har altså form som et rør, som ikke har huller i enderne. En cylinder har dermed form som en dåse, som vi kender eksempelvis fra dåsemad.Cylinder.Cirklerne står lige foran hina...
 • Katete | Matematik formelsamling

  Kompendie
  En katete er en af siderne i en retvinklet trekant, som ligger omkring den rette vinkel.Derfor har en retvinklet trekant altid to kateter, og de vil altid ligge vinkelret på hinanden.Figuren viser hvad en katete er. De to kateter er markeret på en retvinklet trekant. Den rette vinkel er markeret ...
 • Symmetriakser | Matematik formelsamling

  Kompendie
  Symmetriakser er linjer trukket igennem figurer, som får den ene side til at være en spejling af den anden. Symmetriakser kaldes derfor også for spejlingsakser.Symmetrisk figur med en symmetriakse markeret med striplet linje. Som man kan se på ovenstående figur, ser figuren altså ligedan ud på be...
 • Newtons 2. lov | Mekanik

  Kompendie
  Newtons 2. lov er den anden af Newtons tre grundlæggende love inden for klassisk mekanik.Newtons 2. lov beskriver hvordan et legeme, der bliver påvirket af en kraft F, får en acceleration a, som er proportionel med F. Accelerationens proportionalfaktor er lig legemets masse.Dette giver os følgend...
 • Newtons 1., 2. og 3. lov | Fysik formelsamling

  Kompendie
  I vores nye kompendie-sektion i fysik kan du læse 3 uddybende artikler om Newtons love. Newtons 1. lovInertiens lovEt legeme, der ikke er påvirket af nogen resulterende kraft, vil forblive i sin tilstand af hvile eller fortsætte i en jævn retlinet bevægelse. Se mere om Newtons love.Newtons 2. lov...
 • Konkurrenceformer

  Kompendie
  Konkurrenceformer bestemmes ud fra graden af præference, som forbrugerne har for et givent produkt, kombineret med konkurrenternes størrelser og antallet af dem. Herved fremkommer de forskellige konkurrenceformer, som en virksomhed kan tilhøre.Som virksomhed søger man altså at identificere, hvilk...
 • Newtons 3. lov | Mekanik

  Kompendie
  Newtons 3. lov er en del Newtons love, som er grundlæggende for klassisk mekanik.Newtons tredje lov siger, at et legeme, der påvirker et anden legeme med en kraft F, vil blive påvirket af en lige så stor modsatrettet kraft.Hvis et legeme A påvirker et andet legeme B med kraften F, kan vi altså si...
 • Terning | Matematik formelsamling

  Kompendie
  En terning er en figur i rumgeometri. Terninger har seks sider, som alle er kvadrater. Det vil sige at en terning har samme højde, bredde og længde.En terning minder om en anden rumgeometrisk figur, nemlig en kasse. Men de adskiller sig ved at kun terningen har kvadratiske sider.Rumfang af en ter...
 • Mekanik

  Kompendie
  Mekanik er den mest grundlæggende disciplin i fysik. Mekanik beskriver bevægelse og stilstand af partikler og legemer.Den måde vi forstår verden på i dag, er i høj grad defineret af den newtonske mekanik, som blev beskrevet af Isaac Newton i 1687. Den beskriver hvordan legemer bevæger sig og påvi...
 • Potensregneregler | Matematik formelsamling

  Kompendie
  Potensregneregler gælder regning med potenser. Potensregnereglerne er indenfor matematikken regneregler på linje med addition, subtraktion, multiplikation og division.En potens er et tal der ganges med sig selv et antal gange.Eksempelvis kan regnestykket i stedet opstilles som en potens. multip...
 • Geometri (plan) | Matematik formelsamling

  Kompendie
  Geometri er det emne indenfor matematik der omhandler former, figurer og størrelser.Geometri opdeles i to hovedtyper. Geometri (plan) i to dimensioner og geometri (rum) i tre dimensioner. Dette kapitel i Studieportalen.dk's Matematik Formelsamling omhandler geometri i planen. Det vil sige den...
 • Partiel integration | Matematik formelsamling

  Kompendie
  Partiel integration er en metode til at integrere produktet af to funktioner.Partiel integration fungerer ved at man gør brug af følgende ligning:Denne ligning gælder altid. Den gælder også hvis man bytter om på f og g. Det afgørende er at man kan differentiere funktione f(x) og integrere funktio...
 • Stråling

  Kompendie
  Stråling og bølger er meget nært forbundet. Stråling er bølger, men bølger kan også være andet end stråler.Hvad er stråling?Stråling er kort sagt bølger af partikler. Der findes flere forskellige typer stråling med forskellige egenskaber. Man kan 'groft' dele strålerne op i hvilke partikl...
 • Procentvis afvigelse | Matematik formelsamling

  Kompendie
  Procentvis afvigelse er tæt forbundet med en procentvis ændring. Procentvis afvigelse er et begreb, der især knytter sig til de naturvidenskabelige fag, eksempelvis fysik og kemi, hvor man opererer med tabelværdier. Men det kan også sagtens være matematiske størrelser eller resultater.Når man ber...
 • Elektriske felter | Fysik formelsamling

  Kompendie
  I et elektrisk felt fra en punktladning vil en anden punktladning blive påvirket af en elektrisk kraft Coloumbkraften , som afhænger på følgende måde af afstanden mellem de to punktladninger : Hvor er enhedsvektoren rettet fra mod .Elektrisk ladede partikler frastøder hinanden, hvis ders lad...
 • Typer af integration | Integrationsstrategier

  Kompendie
  Der findes tre typer af integrationsstrategier: horisontal og vertikal integration samt strategisk alliance, som hver især søger at skabe vækst gennem opkøb, fusionering, opstart eller overtagelse af virksomheder – både i forbindelse med virksomhedens egen forsyningskæde og udenfor denne.In...
 • Enkeltmandsvirksomhed | Selskabsformer

  Kompendie
  En enkeltmandsvirksomhed kræver kun én ejer, og der foreligger ingen krav til indskuddet i virksomheden. Herudover er der også en personlig hæftelse, hvilket betyder, at ejeren kan risikere at skulle hæfte for virksomhedens forpligtelser med sin personlige formue.Start enkeltmandsvirksomhe...

Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 Næste