Søgning på: Andet. Resultater: 1 til 20 af 155
 • Rumfang af kegle | Matematik formelsamling

  Kompendie
  Rumfanget af en kegle beregnes ud fra arealet af grundfladen og højden af keglen.Kegle med højde (h) og radius (r) markeret.Hvis man allerede kender arealet af grundfladen G, kan rumfanget V udregnes med følgende formel:Volumen eller rumfanget af en kegle er altså en tredjedel af grundfladens are...
 • Multiplikation - hvordan ganger man? | Matematik formelsamling

  Kompendie
  Multiplikation, eller at gange tal, er en af de simple matematiske operationer.Det første man gør, når man skal lære at gange, er at lære sin multiplikationstabel. To gange to er fire, tre gange fire er tolv, og så videre. Når man kan gange de små tal, er det nemlig meget simpelt at gange store t...
 • Hypotenusen | Matematik formelsamling

  Kompendie
  Hypotenusen er den længste linje i en retvinklet trekant.Retvinklet trekant med hypotenusen og kateterne markeret.En retvinklet trekant består af tre sider, hvoraf to af dem ligger vinkelret på hinanden, den tredje er hypotenusen. De to vinkelrette sider kaldes kateterne.Hypotenusen ligger altid ...
 • Cylinder | Matematik formelsamling

  Kompendie
  En cylinder er en figur i rumgeometri, som består af to ens cirkler, som er forbundet med en krum overflade. En cylinder har altså form som et rør, som ikke har huller i enderne. En cylinder har dermed form som en dåse, som vi kender eksempelvis fra dåsemad.Cylinder.Cirklerne står lige foran hina...
 • Katete | Matematik formelsamling

  Kompendie
  En katete er en af siderne i en retvinklet trekant, som ligger omkring den rette vinkel.Derfor har en retvinklet trekant altid to kateter, og de vil altid ligge vinkelret på hinanden.Figuren viser hvad en katete er. De to kateter er markeret på en retvinklet trekant. Den rette vinkel er markeret ...
 • Symmetriakser | Matematik formelsamling

  Kompendie
  Symmetriakser er linjer trukket igennem figurer, som får den ene side til at være en spejling af den anden. Symmetriakser kaldes derfor også for spejlingsakser.Symmetrisk figur med en symmetriakse markeret med striplet linje. Som man kan se på ovenstående figur, ser figuren altså ligedan ud på be...
 • Newtons 2. lov | Mekanik

  Kompendie
  Newtons 2. lov er den anden af Newtons tre grundlæggende love inden for klassisk mekanik.Newtons 2. lov beskriver hvordan et legeme, der bliver påvirket af en kraft F, får en acceleration a, som er proportionel med F. Accelerationens proportionalfaktor er lig legemets masse.Dette giver os følgend...
 • Newtons 1., 2. og 3. lov | Fysik formelsamling

  Kompendie
  I vores nye kompendie-sektion i fysik kan du læse 3 uddybende artikler om Newtons love. Newtons 1. lovInertiens lovEt legeme, der ikke er påvirket af nogen resulterende kraft, vil forblive i sin tilstand af hvile eller fortsætte i en jævn retlinet bevægelse. Se mere om Newtons love.Newtons 2. lov...
 • Konkurrenceformer

  Kompendie
  Konkurrenceformer bestemmes ud fra graden af præference, som forbrugerne har for et givent produkt, kombineret med konkurrenternes størrelser og antallet af dem. Herved fremkommer de forskellige konkurrenceformer, som en virksomhed kan tilhøre.Som virksomhed søger man altså at identificere, hvilk...
 • Andengradsligning | Matematik formelsamling

  Kompendie
  En andengradsligning er helt essentiel i matematik. Derfor er det vigtigt at forstå, hvad en andengradsligning er og vigtigst at kunne løse den. Man skriver også ofte '2. gradsligning' på denne måde. I artiklen her benyttes begge måder.En andengradsligning er nært forbundet med et andengr...
 • Newtons 3. lov | Mekanik

  Kompendie
  Newtons 3. lov er en del Newtons love, som er grundlæggende for klassisk mekanik.Newtons tredje lov siger, at et legeme, der påvirker et anden legeme med en kraft F, vil blive påvirket af en lige så stor modsatrettet kraft.Hvis et legeme A påvirker et andet legeme B med kraften F, kan vi altså si...
 • Nulreglen | Matematik formelsamling

  Kompendie
  Nulreglen er en regel i matematik, der siger at hvis produktet af to tal giver nul, er mindst et af de to tal lig med nul.Altså når man har to tal, og kalder dem a og b, kan man skrive nulreglen op således:Det betyder at når a gange b er nul, så gælder det at a = 0 eller b = 0 (eller begge dele)....
 • Terning | Matematik formelsamling

  Kompendie
  En terning er en figur i rumgeometri. Terninger har seks sider, som alle er kvadrater. Det vil sige at en terning har samme højde, bredde og længde.En terning minder om en anden rumgeometrisk figur, nemlig en kasse. Men de adskiller sig ved at kun terningen har kvadratiske sider.Rumfang af en ter...
 • Mekanik

  Kompendie
  Mekanik er den mest grundlæggende disciplin i fysik. Mekanik beskriver bevægelse og stilstand af partikler og legemer.Den måde vi forstår verden på i dag, er i høj grad defineret af den newtonske mekanik, som blev beskrevet af Isaac Newton i 1687. Den beskriver hvordan legemer bevæger sig og påvi...
 • Sinusrelationerne | Matematik formelsamling

  Kompendie
  Sinusrelationerne beskriver en sammenhæng mellem vinkler og sider i alle trekanter. Det gælder både en vilkårlig trekant samt en retvinklet trekant. I modsætning til sinus, cosinus og tangens, der kun gælder retvinklede trekanter, kan sinusrelationerne benyttes i beregninger med alle trekanter, l...
 • Diskriminanten | Matematik formelsamling

  Kompendie
  Diskriminanten er en matematisk størrelse, som blandt andet indgår i beregningen af en andengradsligning. Diskriminanten forkortes D. Diskriminanten for en andengradsligning er defineret således:DiskriminantformlenEn diskriminant er en hjælpestørrelse og er rent praktisk et skridt på vejen for at...
 • Annuitetsopsparing | Matematik formelsamling

  Kompendie
  En annuitetsopsparing hører under annuitetsregning.Læs mere om annuitetsregning og se en kort definition på annuitet på forsiden. Annuitetsregning udgøres foruden annuitetsopsparing af annuitetslån.På en annuitetsopsparing opspares løbende. Modsat rentesregning, hvor man kun går i banken é...
 • Potensregneregler | Matematik formelsamling

  Kompendie
  Potensregneregler gælder regning med potenser. Potensregnereglerne er indenfor matematikken regneregler på linje med addition, subtraktion, multiplikation og division.En potens er et tal der ganges med sig selv et antal gange.Eksempelvis kan regnestykket i stedet opstilles som en potens. multip...
 • Geometri (plan) | Matematik formelsamling

  Kompendie
  Geometri er det emne indenfor matematik der omhandler former, figurer og størrelser.Geometri opdeles i to hovedtyper. Geometri (plan) i to dimensioner og geometri (rum) i tre dimensioner. Dette kapitel i Studieportalen.dk's Matematik Formelsamling omhandler geometri i planen. Det vil sige den...
 • Partiel integration | Matematik formelsamling

  Kompendie
  Partiel integration er en metode til at integrere produktet af to funktioner.Partiel integration fungerer ved at man gør brug af følgende ligning:Denne ligning gælder altid. Den gælder også hvis man bytter om på f og g. Det afgørende er at man kan differentiere funktione f(x) og integrere funktio...

Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 Næste