Søgning på: Caseeksamen HG. Resultater: 121 til 140 af 502
 • Spændingsræken

  Forumindlæg
  http://tinypic.com/view.php?pic=j99gkh&s=9 Nogen der kan hjælpe mig med denne opgave
 • Lightergas - fra mmHg til bar

  Forumindlæg
  Hejsa. Jeg er lige nu i gang med at lave noget efterbehandling på et eksperiment, og jeg skal omregne fra mmHg til bar. Vi har fået resultatet (pga coronakrisen), men vi mangler formlen. Er der en der kan hjælpe?
 • Dilemma..

  Forumindlæg
  Hej Sp. Jeg går i niende klasse, og skal til og gå i tiende klasse, fordi mit snit (5,2) ikke er højt nok til en gymnasiel uddannelse.7 Min store drøm er at blive noget inde for matematik/fysik/kemi - da jeg er bedst til dem. Men tror I det kan lad sig gøre at kæmpe sig igennem tiende klasse, så ...
 • Kviksølvsbarometer

  Forumindlæg
  hey derude, ifølge min bog, står der således: "Trykket ved kviksølvoverfladen i den åbne gren (dvs. højre side) er lig med luftens tryk Pluft. Højden af overfladen i den åbne gren er h1. Trykket i den lukkede gren i denne højde er også Pluft, da kviksølvsøjlen er i ligevægt. Da dette tryk ...
 • Sinus og cosinus

  Forumindlæg
  Hey jeg sidder med en opgave hvor jeg skal finde Hg & VH jeg for opgivet at: H=70* h=7 cm & i=5 cm Mit spørgsmål er, hvordan finder jeg de to ubekendte? Håber i kan hjælpe Sarah Simone
 • HJÆLP TIL LINEÆR FUNKTION

  Forumindlæg
  y=ax+b Trykket i en beholder afhænger lineært af temperaturen. Vi vælger den uafhængige variable x = temperaturen i grader celsius den afhængige variable y = trykket i mm Hg (mm kviksølv) Ved en temperatur på 27 grader er trykket i beholderen 750 mm Hg og ved 71 grader...
 • Kviksølv og tryk

  Forumindlæg
  Hej Jeg har fået en opgave som lyder: "En lodretstående cylinder med diameteren 20 cm er forsynet med et letbevægeligt stempel, hvis masse er 2 kg. Under stemplet er der atmosfærisk luft. Ved temperaturen 17ºC sår stemplet 25 cm fra sin bundstilling Find det absolutte tryk under stemple...
 • Opløselighed

  Forumindlæg
  Hej, Nitrogen har en opløselighed på 5,3·10-4 M i vand i ligevægt med atmosfæren, hvor partialtrykket af nitrogen er 593 mmHg. Hvad er opløseligheden af ren nitrogen ved samme temperatur, når trykket er 760 mmHg? Jeg ved at svaret skal være 6,8·10-4 M, men jeg ved ikke hvordan opg...
 • Partialtryk Gas (ligevægtskonstant)

  Forumindlæg
  Hej :) Jeg har en lukket beholder (Vacuum) med følgende gasser: 2HgO (s) ⇔ 2Hg (g) + O2 (g) Jeg får opgivet totaltryk ved to forskellige temperaturer. Min opgave er at beregne ligevægtskonstanten Keq. Jeg ved at koncentrationerne af gasserne er lig med deres partialtryk. Mit spør...
 • undersøg om reaktionen kan forløbe?

  Forumindlæg
  Hej allesammen Undersøg om nedenstående reaktioner kan forløbe. Hvis svaret er ja, skal de afstemmes. Sn(s) + Ag+(aq) -> Cu(s) + Al3+(aq) -> Mg(s) + Pb2+(aq) -> Hg(l) + Cu2+(aq) -> Fe(s) + H+(aq) -> Mg(s) + Zn2+(aq) -> Hvordan undersøger jeg om de kan forløbe?
 • Opg 1.21

  Forumindlæg
  Hej..Håber på lidt hjælp til en opgave..Saltsyren skal anvendes til at bestemme atommassen for et ukendt metal, som her kaldes M. Metallet reagerer med saltsyren under dannelsen af M3+ samt hydrogen.Opskriv et reaktionsskema for metallets reaktion med syren.Mit gæt ville være:M + 3HCl --> MH3 ...
 • Opgaver - redox

  Forumindlæg
  Nogle, der kan hjælpe med opgave b,d og e???
 • HAR BRUG FOR EN KEMI-HAJ

  Forumindlæg
  Saltes formler og navne. Eksempeler fra opgaven: Li+ og S2- = saltets formel? Mg2+ og N3- = saltets formel? Hg2Cl2 = postive ioner for kviksølv og negavtiv ioner for chlor, hvordan skrives det?
 • Dansk aflevering

  Forumindlæg
  HejJeg sidder og er ved at lave en reklame analyse, der skal afleveres efter juleferien.Reklamen er en Stimorol fra 1997.Det jeg er i tvivl om er følgendeMarketingchef Steen Reves har udtalt ”hvis man ikke hele tiden udvikler sig sammen med ungdommen, kan man risikere at miste den næste generatio...
 • Gennemlæsning og evt. bud på karakter

  Forumindlæg
  HejsaJeg har lige afleveret en skriftlig opgave skrevet på engelsk. Der er meget længe til jeg får den igen fra rettelse. Jeg er lidt spændt på hvordan den bliver bedømt. Er der en sød person herinde som jeg må sende den til pr. mail og som vil rette den og evt. give et bud på hvilken karakter på...
 • Tungmetaller

  Forumindlæg
  En klar definiton af tungmeatller.. nogen der vil hjælpe? please..
 • tryk

  Forumindlæg
  hvad er det normale atmosfærinske tryk, og er der nogen der har et link til lufts densitet ved forskellige temperature?? på forhånd tak..:P
 • Ædelmetaller og alm. metaller

  Forumindlæg
  Hej, Jeg kan ikke lige finde overblikket. Er der en der vil hjælpe mig med at opstille et par ædelmetaller i en gruppe. Og et par almindelige metaller. Skal bruge det til en fremlæggelse om metaller i morgen. Håber nogen vil hjælpe mig!. JJ
 • lommeregner

  Forumindlæg
  Hvad er forskellen på Nspite http://calculatrice-graphique.fr/images/calc/nspire_cas.jpg og Classpad http://calculatrice-graphique.fr/images/calc/classpad300plus.jpg ? Kan den ene mere end den anden? Er den ene mere brugervenlig end den anden?
 • hjælp til beregning

  Forumindlæg
  hvordan er det man beregner egenkapital ud fra en saldobalance?