Søgning på: DIO - Det Internationale Område. Resultater: 1 til 20 af 39
 • Markedsudvikling | Ansoffs Vækstmatrix

  Kompendie
  En virksomhed, der benytter markedsudvikling til at skabe vækst, vil benytte deres nuværende produkter, men vil bevæge sig ud på nye markeder. Der forekommer nu en højere risiko med dette vækstvalg, da man ikke kender det marked man bevæger sig ud på ligeså godt, som man kender sit nuværende mark...
 • Globalisering

  Kompendie
  Globaliseringen er et begreb, som er blevet allemandseje de seneste 20-30 år. Hvorfor er der så meget om globaliseringen i medierne, og hvad er betydningen af globaliseringen?Hvad er globalisering? Globaliseringen har rent faktisk allerede eksisteret i flere hundrede år. De første tegn derpå var ...
 • Hegemoni | Ideologi

  Kompendie
  Hegemoni er et begreb, der betegner en stærk stats magt og overherredømme over svagere stater eller befolkningsgrupper. Ordet ’hegemoni’ stammer fra græsk og betyder ’anførsel’ og ’ledelse’. På grund af hegemoniets ulige magtbalance vil den hegemoniske stat oft...
 • Socialdemokratiet - mærkesager | Politiske ideologier

  Kompendie
  Socialdemokratiet – også kaldet socialdemokraterne – er et politisk parti i Danmark. I denne artikel vil Socialdemokratiets mærkesager blive gennemgået.Partiet blev stiftet i 1871 som den danske afdeling af Den Internationale Arbejderforening. Dengang var formålet at organisere den ha...
 • Dansk Folkeparti - mærkesager | Politiske ideologier

  Kompendie
  Dansk Folkeparti (ofte forkortet ’DF’) er et politisk parti i Danmark. I denne artikel vil Dansk Folkepartis mærkesager blive opridset.DF blev stiftet på Christiansborg i 1995 af en gruppe tidligere medlemmer af Fremskridtspartiet, som ikke længere kunne stå inde for partiets politisk...
 • Radikale Venstre - mærkesager | Politiske ideologier

  Kompendie
  Det Radikale Venstre (ofte kaldet ’de radikale’) er et politisk parti i Danmark. I denne artikel vil Det Radikale Venstres mærkesager blive gennemgået.Partiet blev stiftet i 1905 af en gruppe tidligere medlemmer af Venstre, som ønskede at føre en mere socialliberal politik. Radikale V...
 • Reborn Global modellen | Internationalisering

  Kompendie
  Når man ser på virksomheder, der betegnes som Reborn Global, vil disse være virksomheder, der igennem en lang årrække kun har produceret og/eller afsat produkter på deres givne hjemmemarked, men som pludselig ændrer deres produktion og/eller afsætning til nu at fungere på et internationalt niveau...
 • SF - mærkesager | Politiske ideologier

  Kompendie
  Socialistisk Folkeparti – ofte forkortet SF – er et politisk parti i Danmark. I denne artikel beskrives SF's mærkesager.Partiet blev dannet i 1959 af en gruppe tidligere medlemmer af Danmarks Kommunistiske Parti (DKP), som ønskede en fredelig og demokratisk indførelse af socialism...
 • Bestemt integral | Matematik formelsamling

  Kompendie
  Et bestemt integral er et integral, som udregnes mellem to værdier. Hvis funktionen ikke skifter fortegn mellem de to værdier, er det bestemte integral samtidig lig arealet af området mellem grafen og x-aksen, mellem de to x-værdier.Et bestemt integral skrives således:Dette er altså integralet fr...
 • Born Global modellen | Internationalisering

  Kompendie
  Virksomheder, der følger teorien, som er indeholdt i Born Global modellen, er karakteriseret ved at have minimum 25% af deres omsætning fordelt ud på eksportmarkeder, indenfor de første tre år af deres levetid. Oftest forekommer det for sådanne virksomheder, at de producerer produkter, som allere...
 • Minerva modellens 5 segmenter | Minerva modellen

  Kompendie
  Minervamodellen indeholder 5 forskellige segmenter, hvor hvert segment repræsenterer en del af den danske befolkning. Områderne er som følger: Det blå område – de materialistiske individualister og det grønne område – de solidariske idealister, som hver især udgør 25% af befolkningen....
 • Servicevirksomhed vs. produktionsvirksomhed | Værdikæde og værdikædeanalyse

  Kompendie
  Ved ovenstående gennemgang af værdikæden er der taget udgangspunkt i en produktionsvirksomhed. Men når man udarbejder en værdikædeanalyse er det vigtigt at skelne mellem, hvorvidt du har at gøre med en produktions- eller servicevirksomhed, da der netop er forskel på værdikædernes opbygning &ndash...
 • Kernefysik

  Kompendie
  Kernefysik er det område inden for fysik, hvor man beskæftiger sig med kernen på atomer. En atomkerne kaldes også en nuklid.Atomkerner består af protoner og neutroner. Protroner og neutroner kaldes med en samlet betegnelse for nukleoner. Det er grunden til at kernefysik i nogle tilfælde kaldes nu...
 • Planøkonomi | Økonomi

  Kompendie
  Begrebet planøkonomi refererer til en bestemt form for politisk-økonomisk system, hvormed staten styrer og påvirker den primære udvikling af det pågældende lands økonomi.Hvad er planøkonomi?I et planøkonomisk samfund kontrolleres det økonomiske marked – altså priser og mængder af producered...
 • Termodynamik

  Kompendie
  Termodynamik er et område inden for fysikken, hvor man beskæftiger sig med varme og tryk i forskellige materialer.Termodynamikken har fire grundlæggende love:Termodynamikkens 0'te lov siger noget om ligevægten af systemer. Den siger at ligevægten er transitiv, hvilket betyder at den kan overf...
 • Balance (regnskab)

  Kompendie
  Balance og resultatopgørelse er de to helt grundlæggende bestanddele i en virksomheds regnskab.Balancen belyser hhv. virksomhedens aktiver (ejendele) og passiver (finansiering) på en bestemt dato. Aktiver og passiver vil altid være lige store for en virksomhed. Dette skyldes, at den kapital, som ...
 • Resultatopgørelse

  Kompendie
  En resultatopgørelse skal vise forholdet mellem virksomhedens omsætning og de forskellige omkostningsposter for et givent regnskabsår. Resultatopgørelsen vil i sidste ende vise virksomhedens over- eller underskud, og den ændring dette vil medføre for virksomhedens egenkapital.Der findes kun to fo...
 • Nationalisme | Ideologi

  Kompendie
  Nationalisme er navnet på en række ensartede idéer, en ideologi, om en bestemt holdning til samfundet. Nationalismens ideologiske historie går mange hundrede år tilbage, og nationalistiske tendenser har været at spore i lande over hele verden op gennem nyere tid.Hvad er nationalisme?Nation...
 • Markedsøkonomi | Økonomi

  Kompendie
  Begrebet markedsøkonomi refererer til en bestemt form for politisk-økonomisk system, hvormed samfundsøkonomien primært reguleres af udbud og efterspørgsel på varer og ydelser på det økonomiske marked.Hvad er markedsøkonomi?I samfund som baserer deres økonomiske systemer på markedsøkonomi, er det ...
 • Hvad er LEAN?

  Kompendie
  LEAN kan betegnes som en virksomhedseffektivisering som mange både private og offentlige virksomheder i Danmark og mange andre lande har implementeret. Formålet er at blive mere konkurrencedygtige i en tid hvor konkurrencen på markedet er større og effektiviseringer derfor synes nødvendige. Lean ...

Forrige 1 2 Næste