Søgning på: International økonomi. Resultater: 1 til 20 af 25
 • Økonomi

  Kompendie
  Dette kompendie indeholder beskrivelser af emner inden for emnet Økonomi.
 • Globalisering

  Kompendie
  Globaliseringen er et begreb, som er blevet allemandseje de seneste 20-30 år. Hvorfor er der så meget om globaliseringen i medierne, og hvad er betydningen af globaliseringen?Hvad er globalisering? Globaliseringen har rent faktisk allerede eksisteret i flere hundrede år. De første tegn derpå var ...
 • Hegemoni | Ideologi

  Kompendie
  Hegemoni er et begreb, der betegner en stærk stats magt og overherredømme over svagere stater eller befolkningsgrupper. Ordet ’hegemoni’ stammer fra græsk og betyder ’anførsel’ og ’ledelse’. På grund af hegemoniets ulige magtbalance vil den hegemoniske stat oft...
 • Reborn Global modellen | Internationalisering

  Kompendie
  Når man ser på virksomheder, der betegnes som Reborn Global, vil disse være virksomheder, der igennem en lang årrække kun har produceret og/eller afsat produkter på deres givne hjemmemarked, men som pludselig ændrer deres produktion og/eller afsætning til nu at fungere på et internationalt niveau...
 • Venstre - mærkesager | Politiske ideologier

  Kompendie
  Venstre er et politisk parti i Danmark. I denne artikel bliver Venstres mærkesager præsenteret.Partiets historie går tilbage til 1870, hvor det blev stiftet under navnet Det Forenede Venstre. Partiet var i begyndelsen landmændenes parti og hed fra 1895-1910 Venstrereformpartiet. I dag kalder Vens...
 • SF - mærkesager | Politiske ideologier

  Kompendie
  Socialistisk Folkeparti – ofte forkortet SF – er et politisk parti i Danmark. I denne artikel beskrives SF's mærkesager.Partiet blev dannet i 1959 af en gruppe tidligere medlemmer af Danmarks Kommunistiske Parti (DKP), som ønskede en fredelig og demokratisk indførelse af socialism...
 • Planøkonomi | Økonomi

  Kompendie
  Begrebet planøkonomi refererer til en bestemt form for politisk-økonomisk system, hvormed staten styrer og påvirker den primære udvikling af det pågældende lands økonomi.Hvad er planøkonomi?I et planøkonomisk samfund kontrolleres det økonomiske marked – altså priser og mængder af producered...
 • Markedsudvikling | Ansoffs Vækstmatrix

  Kompendie
  En virksomhed, der benytter markedsudvikling til at skabe vækst, vil benytte deres nuværende produkter, men vil bevæge sig ud på nye markeder. Der forekommer nu en højere risiko med dette vækstvalg, da man ikke kender det marked man bevæger sig ud på ligeså godt, som man kender sit nuværende mark...
 • Markedsøkonomi | Økonomi

  Kompendie
  Begrebet markedsøkonomi refererer til en bestemt form for politisk-økonomisk system, hvormed samfundsøkonomien primært reguleres af udbud og efterspørgsel på varer og ydelser på det økonomiske marked.Hvad er markedsøkonomi?I samfund som baserer deres økonomiske systemer på markedsøkonomi, er det ...
 • Born Global modellen | Internationalisering

  Kompendie
  Virksomheder, der følger teorien, som er indeholdt i Born Global modellen, er karakteriseret ved at have minimum 25% af deres omsætning fordelt ud på eksportmarkeder, indenfor de første tre år af deres levetid. Oftest forekommer det for sådanne virksomheder, at de producerer produkter, som allere...
 • Kapitalisme | Ideologi

  Kompendie
  Kapitalisme er navnet på et økonomisk system i samfundet, der går ind for privat ejendomsret og markedsøkonomi.Hvad er kapitalisme?Ordet ’kapitalisme’ kommer af det latinske caput, som betyder 'hoved'. Betydningen refererer i den forstand til det økonomiske begreb 'hovedsu...
 • Likviditetsbudget

  Kompendie
  Et likviditetsbudget er en oversigt over ind- og udbetalinger i virksomheden. Et likviditetsbudget afklarer, om virksomheden måned for måned eller kvartal for kvartal har penge til at betale de regninger, der forventes at komme. Likviditetsbudgettet giver altså virksomheden et overblik over, hvor...
 • Socialdemokratiet - mærkesager | Politiske ideologier

  Kompendie
  Socialdemokratiet – også kaldet socialdemokraterne – er et politisk parti i Danmark. I denne artikel vil Socialdemokratiets mærkesager blive gennemgået.Partiet blev stiftet i 1871 som den danske afdeling af Den Internationale Arbejderforening. Dengang var formålet at organisere den ha...
 • Vækstrate | Matematik formelsamling

  Kompendie
  Vækstrate er knyttet til både rentesregning og procentregning.En vækstrate er i økonomisk forstand den årlige procentvise stigning i enten indkomst, omsætning eller produktion. Vækstrate er derfor forbundet med begrebet rente der er defineret som en procentdel af kapitalen.Vækstrate er den proce...
 • Kommunisme | Ideologi

  Kompendie
  Kommunisme er navnet på en række ensartede ideer, en ideologi, om en politisk holdning til samfundet. Kommunismen foreslår en samfundsmodel, som bygger på forestillingen om fælleseje, samfundsejede produktionsmidler og fælles ejendom.Hvad er kommunisme?Kommunisme kommer af det latinske ord &rsquo...
 • Radikale Venstre - mærkesager | Politiske ideologier

  Kompendie
  Det Radikale Venstre (ofte kaldet ’de radikale’) er et politisk parti i Danmark. I denne artikel vil Det Radikale Venstres mærkesager blive gennemgået.Partiet blev stiftet i 1905 af en gruppe tidligere medlemmer af Venstre, som ønskede at føre en mere socialliberal politik. Radikale V...
 • Ideologi

  Kompendie
  Hvad er en ideologi?De fleste kender ordet ideologi og ved nok også, at det forbindes med ordet idé. Men hvad er ideologier egentligt, når man skal komme en faktisk definition på begrebet lidt nærmere?Ideologi betyder ’tanke’, ’begreb’, ’udseende’ og &rs...
 • Bogføring og regnskab

  Kompendie
  Bogføring og regnskab er helt grundlæggende når man skal drive virksomhed, da alle virksomheder skal aflevere et årsregnskab.Hvad er bogføring?Bogføring og regnskab betyder en registrering af alle de bilag, der vedrører en virksomheds økonomi. Bilagene, der skal registreres i virksomhedens årsreg...
 • Rentabilitet | Matematik formelsamling

  Kompendie
  Rentabilitet er per definition en virksomheds evne til at forrente den kapital, som er investeret i virksomheden. En virksomheds rentabilitet belyses igennem en række nøgletal. Der benyttes typisk de fem følgende nøgletal, til at belyse rentabiliteten: Afkastningsgrad Overskudsgrad Aktivernes oms...
 • Procentregning | Matematik formelsamling

  Kompendie
  Procentregning er en meget vigtig matematisk disciplin. Logikken i procentregning er, at man ser på andelen af hundrede. Procent betyder med andre ord hundrededele eller pr. hundrede.Procentregning benyttes på den ene eller anden måde i næsten alle menneskers dagligdag. Derfor kan betydningen ikk...


Forrige 1 2 Næste