Søgning på: Kemi. Resultater: 1 til 9 af 9
 • Baser | Syrer og baser

  Kompendie
  Hvad er en base?Definitionen på en base er en forbindelse, der kan optage en proton. Hvis en negativt ladet base betegnes med , så opskrives reaktionen, hvor basen optager en proton på følgende måde.Basen reducerer altså koncentrationen af hydroxoniumioner i opløsningen. Da netop denne forbindel...
 • Salte | Atom

  Kompendie
  Hvad er et salt?Et salt er en ionforbindelse mellem et metal og et ikke-metal. Det består altså en metallisk kation (en positivt ladet ion) og ikke-metallisk anion (en negativt ladet ion), der er bundet sammen af en ionbinding (link). Der er dog en undtagelse til reglen, idet ammoniumionen også ...
 • Procentvis afvigelse | Matematik formelsamling

  Kompendie
  Procentvis afvigelse er tæt forbundet med en procentvis ændring. Procentvis afvigelse er et begreb, der især knytter sig til de naturvidenskabelige fag, eksempelvis fysik og kemi, hvor man opererer med tabelværdier. Men det kan også sagtens være matematiske størrelser eller resultater.Når man ber...
 • Syntese | Kemiske reaktioner

  Kompendie
  En syntese er, når man ud fra relativt simple udgangsstoffer danner et mere kompliceret produkt ved at reagere udgangsstofferne med hinanden. Det er altså en måde at lave nye og/eller mere avancerede kemiske forbindelser indenfor kemi. Der findes mange forskellige typer synteser. Som eksempel kan...
 • Strukturformel | Atom

  Kompendie
  En strukturformel adskiller sig fra molekylformlen og den empiriske formel ved at beskrive alle strukturelle detaljer om et molekyle. Det er altså både muligt at bestemme molekylformlen og den empiriske formel ud fra en strukturformel. Det gælder også, at strukturformlen for et molekyle er unik. ...
 • Ækvivalent | Kemiske reaktioner

  Kompendie
  Ordet ækvivalent betyder ifølge den danske ordbog: ’noget, der svarer til eller stemmer overens med noget bestemt’. Det er indenfor kemi en meget passende definition, og i de følgende afsnit vil et par af de begreber, hvor ordet indgår, blive forklaret.OlieækvivalentFørst og fremmest ...
 • Syrer og baser

  Kompendie
  Syrer og baser er to emner, der hænger uløseligt sammen og syrer og baser er således helt grundlæggende i faget kemi.Sammenhængen mellem syre og baserForholdet mellem syrer og baser forklares med udgangspunkt i eddikesyre, .I reaktionen ovenfor deprotoneres eddikesyren (den afgiver sin proton ) o...
 • Kulstof-14 | Grundstoffer

  Kompendie
  Kulstof-14 er den isotop af grundstoffet kulstof, der har netop 8 neutroner i sin atomkerne, sammen med de 6 protroner der er kendetegnet for kulstofatomer – derfor tallet 14. Kulstof-14 er radioaktivt og henfalder til nitrogen-14 , der ikke er radioaktivt. Dette sker via beta-henfald. Hal...
 • Funktionsforskrift | Matematik formelsamling

  Kompendie
  En funktionsforskrift er det matematiske udtryk, der beskriver en funktion.Hvad er en funktionsforskrift?En funktion har altid en såkaldt uafhængig variabel. En uafhængig variabel er det tal, man giver funktionen. For de fleste funktioner kalder vi den uafhængige variabel for x.En funktionsforskr...