Søgning på: Religion. Resultater: 1 til 2 af 2
  • Racisme | Demografi

    Kompendie
    Racisme er forestillinger og handlinger som taler for, at mennesker kan inddeles i racer på baggrund af særlige fysiologiske, mentale og sociale karaktertræk, og at disse træk gør nogle racer overlegne i forhold til andre.Hvad er racisme?Begrebet racisme tager udgangspunkt i en særlig form for di...
  • Mulige segmenteringskriterier på konsumentmarkedet | Segmenteringsanalyse

    Kompendie
    Der findes fire forskellige grupper af segmenteringskriterier, som man kan segmentere markedet ud fra; geografiske, demografiske, adfærdsmæssige og psykografiske kriterier. Generelt benytter de fleste sig i højere grad af de geografiske og demografiske kriterier til at udvælge deres målgruppe.1. ...