Søgning på: SO2 - Studieområde del 2. Resultater: 61 til 80 af 224
 • Globalisering

  Kompendie
  Globaliseringen er et begreb, som er blevet allemandseje de seneste 20-30 år. Hvorfor er der så meget om globaliseringen i medierne, og hvad er betydningen af globaliseringen?Hvad er globalisering? Globaliseringen har rent faktisk allerede eksisteret i flere hundrede år. De første tegn derpå var ...
 • Målgruppestrategi | SMUK-modellen

  Kompendie
  Der findes fire forskellige målgruppestrategier, som virksomheden kan benytte, som hver især tilpasser marketingsmixet på forskellige måder, alt efter hvor mange målgrupper man har valgt, og hvordan man bedst mener man kan nå ud til de forskellige målgrupper.Udifferentieret markedsføringNår man s...
 • Nulpunktsomsætning

  Kompendie
  Nulpunktsomsætning er interessant i de tilfælde, hvor en virksomhed ønsker at få kendskab til, hvor meget der som minimum skal omsættes for i en periode, før virksomheden får dækket sine omkostninger og dermed efterfølgende opnår et overskud.Hertil benyttes formlen for nulpunktsomsætningen, der s...
 • Distributionskæde

  Kompendie
  En distributionskæde, også kaldet en forsyningskæde, belyser de forskellige virksomheder, som er med til at skabe det endelige produkt, inden det når ud til forbrugeren.Det er et system, der bruges til at illustrere at en vare går igennem en lang proces fra udvinding af råmaterialer til det færdi...
 • Statistik | Matematik formelsamling

  Kompendie
  Statistik er behandling af data. Det kan være mange typer data, eksempelvis tabeller, spørgeskemaer, registre og meget andet.Alle mennesker benytter i større eller mindre grad statistik i deres hverdag. Man bliver bombarderet med dem i TV, skolen og arbejdslivet.Statistik handler helt grundlæggen...
 • Fokuseret differentiering | Porters Generiske Strategier

  Kompendie
  En virksomhed, der benytter fokuseret differentiering, vil igen lægge vægt på at have et unikt produkt, men samtidig vil de kun henvende sig til en lille del af markedet. Her er der typisk tale om virksomheder, der henvender sig til meget specifikke segmenter, som f.eks. folk med meget høj indkom...
 • Resultat – hvad kan man benytte modellen til? | Konkurrencetrekanten

  Kompendie
  Da konkurrencetrekanten og overlevelsesmodellen hører ind under konkurrencestrategier, vil disse hovedsagligt kunne give virksomheden et overblik over, hvordan de står stillet på markedet i deres nuværende situation, og hvordan deres fremtidsudsigter i øjeblikket fremkommer. Man vil også ud fra d...
 • Median trekant | Matematik formelsamling

  Kompendie
  En median er et begreb der benyttes flere steder, både i trigonometri, geometri og i deskriptiv statistik. I denne artikel er det medianen i trigonometri, der er omdrejningspunktet. Median i trekant bør ikke forveksles med medianen i statistik, hvor den betyder noget helt andet.En median i en tre...
 • Stumpvinklet trekant | Matematik formelsamling

  Kompendie
  I en stumpvinklet trekant er der én stump vinkel og 2 spidse. En stump vinkel betyder, at vinklen er større end 90 grader. Lær om stumpvinklede trekanter.
 • At dividere - hvordan dividerer man? | Matematik formelsamling

  Kompendie
  I denne artikel vil vi vise hvordan man dividerer. At dividere går ud på at finde ud af, hvor mange gange et tal går op i et andet.Der findes forskellige metoder til at dividere i hånden. Her vil vi blot vise en af dem.Der findes også forskellige måder at skrive division på. Man kan bruge semicol...
 • Procent til brøk | Matematik formelsamling

  Kompendie
  Procent til brøkomregning er ikke vanskeligt, da procent i forvejen kan ses som en brøk med 100 i nævneren.Har man et procenttal, som man vil angive som brøk, skal man dividere med 100 %.Eksempelvis 44 %:Det er oftest en fordel, fra procent til brøk, hvis man kan omregne til en såkaldt simpel brø...
 • Markedsudfordrer | Positionering

  Kompendie
  En markedsudfordrer forsøger i allerhøjeste grad gennem forskellige typer af angreb at overtage markedslederens plads på markedet. Markedsudfordrerens mål er at overtage markedsandele fra markedslederen, men også andre virksomheder på markedet – så længe de opnår den øverste plads!Eksempler...
 • Produktionsvirksomhed | Virksomhedstyper

  Kompendie
  En produktionsvirksomhed producerer selv de varer, som sælges videre til deres kunder. Produktionsvirksomheder indkøber råvarematerialer, halvfabrikata og andre komponenter, som samles til det endelige produkt. Hvad angår produktionsvirksomheder og deres lagre, vil en produktionsvirksomhed typisk...
 • Servicevirksomhed | Virksomhedstyper

  Kompendie
  Servicevirksomheder er karakteriseret ved at være virksomheder, der fremstiller og sælger serviceydelser til forbrugerne. Servicevirksomheder er virksomheder, der ikke nødvendigvis sælger fysiske varer, men derimod udfører forskellige arbejdsopgaver for deres kunder. Servicevirksomheder har herig...
 • Mulige segmenteringskriterier på konsumentmarkedet | Segmenteringsanalyse

  Kompendie
  Der findes fire forskellige grupper af segmenteringskriterier, som man kan segmentere markedet ud fra; geografiske, demografiske, adfærdsmæssige og psykografiske kriterier. Generelt benytter de fleste sig i højere grad af de geografiske og demografiske kriterier til at udvælge deres målgruppe.1. ...
 • Elektricitet

  Kompendie
  Elektricitet er eksempelvis den elektriske strøm fra stikkontakten, lyn, statisk elektricitet (se afsnittet elektrostatik i artiklen Elektromagnetisme) og elektromagnetisk induktion i kraftværker.Hvad er elektricitet?Elektricitet er en samlet betegnelse for en række fysiske fænomener, der alle ha...
 • Rødforskydning | Bølger

  Kompendie
  Rødforskydning er et fysisk fænomen, hvor lyset fra en lyskilde har fået en længere bølgelængde og dermed er blevet forskudt mod den røde del at lysspektrumet.Rødforskydning kan forekomme af forskellige grunde, men skyldes som regel Doppler effekten. Doppler effekten er et generelt fænomen for bø...
 • Anpartsselskab | Selskabsformer

  Kompendie
  Anpartsselskaber forkortes med Aps, som ofte ses efter virksomhedens navn for at markere selskabsformen.Et anpartsselskab på engelsk svarer til den engelske 'Private company limited by shares' eller 'Private limited company' (Ltd.).Det vil sige at Aps i Danmark og Ltd. i Storbrita...
 • Vurderingen af udvalgte segmenter samt valg af målgruppe(r) | Segmenteringsanalyse

  Kompendie
  Når man efter segmenteringen er kommet frem til en række af mulige målgrupper, skal disse vurderes ud fra SMUK modellen. SMUK modellen indeholder følgende fire elementer, som virksomheden kan rangere deres segmenter ud fra: Størrelsen og væksten på det givne segment. Muligheder for bearbejdning a...
 • Fascisme | Ideologi

  Kompendie
  Fascisme er navnet på en politisk bevægelse og en række ensartede ideer, en ideologi, om en ekstremt højreorienteret holdning til samfundet. Fascismen opstod i begyndelsen af 1920’erne i Italien som en nationalistisk og antidemokratisk gruppering af borgere.Hvad er fascisme?Fascismens ideol...