Søgning på: SO2 - Studieområde del 2. Resultater: 81 til 100 af 224
 • Vurderingen af udvalgte segmenter samt valg af målgruppe(r) | Segmenteringsanalyse

  Kompendie
  Når man efter segmenteringen er kommet frem til en række af mulige målgrupper, skal disse vurderes ud fra SMUK modellen. SMUK modellen indeholder følgende fire elementer, som virksomheden kan rangere deres segmenter ud fra: Størrelsen og væksten på det givne segment. Muligheder for bearbejdning a...
 • Geigertæller | Kernefysik

  Kompendie
  En geigertæller er et instrument til at måle radioaktiv aktivitet. Den originale geigertæller blev opfundet i 1908, men det var først i 1928 at GM rør (Geiger Muller rør) blev opfundet og brugt i geigertælleren, hvilket gjorde den langt mere effektiv.Geigertælleren blev opfundet at fysikerne Hans...
 • Ionforbindelser | Atom

  Kompendie
  Kemiske forbindelserEn kemisk forbindelse er karakteriseret ved at være et kemisk stof, der består af mindst to forskellige slags atomer. Kategorien omfatter derfor alle stoffer på nær grundstofferne i deres rene form, altså såsom metallisk jern (Fe) eller ilt .Kemiske forbindelser deles ind i to...
 • Bograpport

  Kompendie
  Denne bograpport-skabelon giver en række eksempler på, hvad man kan komme ind på når man arbejder med en bograpport. Skabelonen for hvordan man skriver en bograpport er opdelt i forskellige afsnit herunder og du kan derfor benytte artiklen som en bograpport-model for hvordan du skal gribe opgaven...
 • Blue Ocean Strategi

  Kompendie
  Blue Ocean strategien (Blå Ocean strategien) indebærer en teori om, hvordan man som virksomhed kommer til at bevæge sig fra det røde til det blå ocean. Disse strategiske muligheder er bygget op omkring en gammel teori vedrørende to helt generelle konkurrencesituationer.Analyse af Blue OceanStrate...
 • SMUK-modellen

  Kompendie
  SMUK-modellen er det skridt, der forekommer lige inden man som virksomhed vælger sin endelige målgruppe(r). Det er her, man vurderer de forskellige segmenter, man har udvalgt igennem segmenteringsprocessen, for at finde ud af, hvorvidt disse er attraktive og brugbare for virksomheden.SMUK står fo...
 • Handelsvirksomhed | Virksomhedstyper

  Kompendie
  Handelsvirksomheder er karakteriseret ved, at de indkøber færdigvareprodukter og sælger dem videre. Enten til andre virksomheder eller til den endelige forbruger. Denne skelnen mellem de to former for handelsvirksomheder kan også inddeles i engrosvirksomheder og detailhandelsvirksomheder.Engrosha...
 • Amplitude | Bølger

  Kompendie
  Amplitude er en værdi for bølger der beskriver, hvor meget bølgen svinger væk fra hvilestillingen. Amplituden siger altså noget om, hvor stor en bølge er.Amplitude kan beregnes på forskellige måder. Man kan regne den såkaldte spidsværdi, som er længden fra hvilestillingen til en bølgetop eller bø...
 • Procentpoint | Matematik formelsamling

  Kompendie
  Procentpoint er nok det mest misforståede og misbrugte begreb inden for procentregning. Det bliver næsten oftere brugt forkert end det bliver brugt korrekt. Man kan IKKE benytte procent og procentpoint i flæng.Procentpoint er brugbart, når man beskriver en ændring fra én procentdel til en ...
 • Sildeben | Matematik formelsamling

  Kompendie
  Et sildeben i matematik er et udtryk, der knytter sig til linjens ligning og til funktioner. Et sildeben er et nyttigt værktøj til at beregne de hjælpepunkter, man skal bruge for at afbilde en funktion grafisk i et koordinatsystem.Et sildeben anvendes især i forbindelse med lineære funktioner, me...
 • Ellipse | Matematik formelsamling

  Kompendie
  En ellipse, er en oval figur i geometrien. Man kan sige, at den har form som en cirkel, der er trykket flad. Undertiden ses det også stavet 'elipse', men 'ellipse' er den korrekte stavemåde ifølge ordbogen.Ellipse.Ellipser er en af den type figurer der kaldes keglesnit (sammen med...
 • Kinetisk energi | Energi

  Kompendie
  Kinetisk energi er bevægelsesenergi. Kinetisk energi er dermed den energi legemer i bevægelse har. Kinetisk energi afhænger dermed af et legemes hastighed og dets masse.Kinetisk energi måles normal i joule som er lig kg·m2/s2.Vi skriver kinetisk energi med denne formel:E er energien, m er ...
 • Gammastråling | Stråling

  Kompendie
  Gammastråling er en form for elektromagnetisk stråling med meget høj energi, som almindeligvis bliver dannet ved radioaktivitet. Gammastråling kan dog også opstå ved andre nukleare processer og kan observeres i større astronomiske processer ude i rummet.Gammastråling består af lysbølger eller fot...
 • Betastråling | Stråling

  Kompendie
  Betastråling er en stråling bestående af elektroner, der bliver skabt af radioaktiv betahenfald.Betahenfald kan ske på to forskellige måder, som vi kalder β- og β+ henfald. Den mest almindelige er β-, hvor en neutron i atomkernen omdannes til en proton, hvorved den udsender en elek...
 • Halveringstid | Kernefysik

  Kompendie
  Halveringstid er inden for fysik et mål for, hvor hurtigt et radioaktivt materiale henfalder.Halveringstiden er den gennemsnitlige tid, det tager, før halvdelen af et materiales atomer er henfaldet. Man kan altså, ved at undersøge forskellige radioaktive isotoper eksperimentelt, tilknytte en halv...
 • Resistans | Fysik formelsamling

  Kompendie
  Ohms lovSpændingsforskellen er givet på følgende måde af resistansen og strømstyrken . Ud fra Ohms lov kan følgende ligninger opstilles:Læs også en udførlig artikel om Ohms lov her med flere eksempler og brugen af både Ohms 1. og 2. lov.Erstatningsresistans i seriekoblingErstatningsresistansen ...
 • Ækvivalent | Kemiske reaktioner

  Kompendie
  Ordet ækvivalent betyder ifølge den danske ordbog: ’noget, der svarer til eller stemmer overens med noget bestemt’. Det er indenfor kemi en meget passende definition, og i de følgende afsnit vil et par af de begreber, hvor ordet indgår, blive forklaret.OlieækvivalentFørst og fremmest ...
 • Multiplikation - hvordan ganger man? | Matematik formelsamling

  Kompendie
  Multiplikation, eller at gange tal, er en af de simple matematiske operationer.Det første man gør, når man skal lære at gange, er at lære sin multiplikationstabel. To gange to er fire, tre gange fire er tolv, og så videre. Når man kan gange de små tal, er det nemlig meget simpelt at gange store t...
 • Rentabilitet | Matematik formelsamling

  Kompendie
  Rentabilitet er per definition en virksomheds evne til at forrente den kapital, som er investeret i virksomheden. En virksomheds rentabilitet belyses igennem en række nøgletal. Der benyttes typisk de fem følgende nøgletal, til at belyse rentabiliteten: Afkastningsgrad Overskudsgrad Aktivernes oms...
 • Elektromagnetisk stråling | Magnetisme

  Kompendie
  Elektromagnetisk stråling er en gruppe af forskellige bølger, som alle fungerer efter samme principper.Elektromagnetisk stråling kan både ses som bølger og som partikler, afhængigt af hvordan man ser på det. Hvis man ser elektromagnetisk stråling som partikler i stedet for bølger, har de det tilf...