Søgning på: SO2 - Studieområde del 2. Resultater: 121 til 140 af 224
 • Geometri (plan) | Matematik formelsamling

  Kompendie
  Geometri er det emne indenfor matematik der omhandler former, figurer og størrelser.Geometri opdeles i to hovedtyper. Geometri (plan) i to dimensioner og geometri (rum) i tre dimensioner. Dette kapitel i Studieportalen.dk's Matematik Formelsamling omhandler geometri i planen. Det vil sige den...
 • Bølgeligningen | Bølger

  Kompendie
  Bølgeligningen eller bølgeformlen er relationen mellem hastighed(link), bølgelængde og frekvens af en bølge.Bølgeligningen ser således ud:v er bølgens hastighed, er bølgens bølgelængde og f er bølgens frekvens. Hastigheden måles i meter per sekund, bølgelængde måles i meter og frekvens måles i H...
 • Pythagoras | Matematik formelsamling

  Kompendie
  Pythagoras har lagt navn til det matematiske udtryk om sammenhængen mellem siderne i en retvinklet trekant. Lær alt om Pythagoras læresætning lige nu.
 • TOWS Model

  Kompendie
  TOWS-modellen, og analysen der udarbejdes herudfra, tager udgangspunkt i en SWOT- analyse og har herefter til formål at generere strategiske tiltag, som benytter sig af de faktorer, man har fundet i SWOT- analysen. Man benytter hovedsagligt modellen til enten at maksimere eller minimere de svage ...
 • Annuitetslån | Matematik formelsamling

  Kompendie
  Annuitetslån er en del af hovedemnet annuitetsregning. En annuitetsberegning foretages for at udregne et fast beløb, inklusiv rente, som man skal betale pr. termin for at afbetale lånet. Gældsstørrelsen er under løbende påvirkning af både renten og afdragene.Annuitetslån benyttes især ved et husk...
 • Frekvens | Bølger

  Kompendie
  Frekvens er antallet af gange, en bestemt begivenhed gentager sig over en tidsperiode.Enheden for frekvens er Hertz (forkortet Hz), opkaldt efter den tyske fysiker Heinrich Hertz. Hertz er defineret således:Altså 1 Hertz betyder 1 begivenhed per sekund. Så hvis for eksempel et hjul drejer 3 gange...
 • Areal af trapez | Matematik formelsamling

  Kompendie
  Areal af trapez beregnes ud fra højden og den gennemsnitlige længde af de to parallelle sider.For at udregne arealet af et trapez har vi altså brug for at finde højden. Højden er længden af et linjestykke, der går vinkelret fra den ene af de parallelle linjer til den anden.Trapez med højdeHvis ma...
 • Potensregneregler | Matematik formelsamling

  Kompendie
  Potensregneregler gælder regning med potenser. Potensregnereglerne er indenfor matematikken regneregler på linje med addition, subtraktion, multiplikation og division.En potens er et tal der ganges med sig selv et antal gange.Eksempelvis kan regnestykket i stedet opstilles som en potens. multip...
 • Diskriminanten | Matematik formelsamling

  Kompendie
  Diskriminanten er en matematisk størrelse, som blandt andet indgår i beregningen af en andengradsligning. Diskriminanten forkortes D. Diskriminanten for en andengradsligning er defineret således:DiskriminantformlenEn diskriminant er en hjælpestørrelse og er rent praktisk et skridt på vejen for at...
 • Dansk Folkeparti - mærkesager | Politiske ideologier

  Kompendie
  Dansk Folkeparti (ofte forkortet ’DF’) er et politisk parti i Danmark. I denne artikel vil Dansk Folkepartis mærkesager blive opridset.DF blev stiftet på Christiansborg i 1995 af en gruppe tidligere medlemmer af Fremskridtspartiet, som ikke længere kunne stå inde for partiets politisk...
 • Cosinusrelationerne | Matematik formelsamling

  Kompendie
  Cosinusrelationerne beskriver en sammenhæng mellem vinklerne og siderne (sidestykker) i alle trekanter. I modsætning til sinus, cosinus og tangens der kun kan benyttes i beregningen af en retvinklet trekant, gælder cosinusrelationerne alle trekanter.Som udgangspunkt kan alle tre vinkler og tre si...
 • Værdikæde og værdikædeanalyse

  Kompendie
  En virksomheds værdikæde består af en række aktiviteter, der forløber igennem virksomheden og som i sidste ende skal skabe værdi for den enkelte kunde. Når man som virksomhed udarbejder en værdikædeanalyse, gøres dette, fordi man ønsker at vurdere hvilke aktiviteter i virksomheden, som skaber mes...
 • SF - mærkesager | Politiske ideologier

  Kompendie
  Socialistisk Folkeparti – ofte forkortet SF – er et politisk parti i Danmark. I denne artikel beskrives SF's mærkesager.Partiet blev dannet i 1959 af en gruppe tidligere medlemmer af Danmarks Kommunistiske Parti (DKP), som ønskede en fredelig og demokratisk indførelse af socialism...
 • Socialdemokratiet - mærkesager | Politiske ideologier

  Kompendie
  Socialdemokratiet – også kaldet socialdemokraterne – er et politisk parti i Danmark. I denne artikel vil Socialdemokratiets mærkesager blive gennemgået.Partiet blev stiftet i 1871 som den danske afdeling af Den Internationale Arbejderforening. Dengang var formålet at organisere den ha...
 • Enhedslisten - mærkesager | Politiske ideologier

  Kompendie
  Enhedslisten er et politisk parti i Danmark. I det følgende vil Enhedslistens mærkesager blive skitseret.Partiet blev stiftet i 1989 som et samarbejde mellem tre partier på venstrefløjen (Venstresocialisterne, Danmarks Kommunistiske Parti og Socialistisk Arbejderparti), der ikke havde mulighed fo...
 • Lineær vækst | Matematik formelsamling

  Kompendie
  Lineær vækst er et matematisk udtryk der knytter sig til lineære funktioner. Lineær vækst vil blot sige, at to vilkårlige punkter befinder sig på en ret linje med en hældning (a ≠ 0). Lineær vækst knytter sig særligt tæt sammen med hældningskoefficienten. Derfor er konstanten a i linjens lign...
 • Racisme | Demografi

  Kompendie
  Racisme er forestillinger og handlinger som taler for, at mennesker kan inddeles i racer på baggrund af særlige fysiologiske, mentale og sociale karaktertræk, og at disse træk gør nogle racer overlegne i forhold til andre.Hvad er racisme?Begrebet racisme tager udgangspunkt i en særlig form for di...
 • Tryk | Termodynamik

  Kompendie
  Tryk er i fysik et mål for, hvor meget pres en overflade bliver udsat for. Tryk er dermed kraft per areal. For eksempel er standardenheden newton per kvadratmeter. Denne enhed kaldes også Pascal. Standardenheden newton per kvadratmeter er også lig kilogram over meter gange sekund i anden.En anden...
 • Skydeskivemodellen

  Kompendie
  Skydeskivemodellen bliver benyttet, når en virksomhed ønsker at foretage en analyse af konkurrenceforholdene på et givent marked.Formålet med at udarbejde en analyse af konkurrenceforholdene er, at man på baggrund af disse informationer kan påvirke og tilpasse sig de muligheder og trusler, der fr...
 • Ideologi

  Kompendie
  Hvad er en ideologi?De fleste kender ordet ideologi og ved nok også, at det forbindes med ordet idé. Men hvad er ideologier egentligt, når man skal komme en faktisk definition på begrebet lidt nærmere?Ideologi betyder ’tanke’, ’begreb’, ’udseende’ og &rs...