Søgning på: SO2 - Studieomr��de del 2. Resultater: 101 til 120 af 193066
 • Højde af en del af et lod

  Forumindlæg
  Et lod har tværsnitsarealet 6cm^2 , og er 8 cm højt. Loddets masse er 300 g, og loddet består nederst af aluminium og øverst af bly. Bestem højden af blydelen. Er der nogen som kan hjælper mig lidt på vej?
 • Forstår ikke sidste del af opgaven.

  Forumindlæg
  Hej Det er sidste del af opgave C, jeg forstår den ikke rigtigt.? jeg har fået den til. -0.205625, men ved ikke hvad jeg skal konkludere ud fra det. Opgaven af uploadet som et billedet. På forhånd tak.
 • integralregning - finde t som deler areal

  Forumindlæg
  Jeg har følgende opgave, som jeg ikke helt kan finde ud af hvordan skal udformes, dog tror jeg, jeg har fundet frem til, hvordan den kan løses... Grafen for funktionen f med forskriften f(x) = x^3-3x^2 afgrænser sammen med koordinatsystemets førsteakse i fjerde kvadrant en punktmængde M, der ...
 • Idræt -praktisk del

  Forumindlæg
  Jeg skal snart op i idræt mellem niveau og er begyndt at blive i tvivl om præcis hvad det er man skal vise i den del med "tekniske" ting. Jeg mener, skal man bare vise et skud/slag eller skal det være en sammenhængede øvelse??? (har valgt badminton og basket)
 • Opdele ellipse i lige dele

  Forumindlæg
  Hej, jeg har en opgave som lyder: undersøg hvordan kagen skal deles for at der kan blive så mange hele stykker på 100 cm^2 som muligt (ingen gider at få stumper). Lav en tegning der viser hvordan kagen skal deles. Ikke en skitse, men en målfast tegning. Brug Geogebra. Bestem hvor mange kag...
 • deler I fremlæggelsen op i punktformer?

  Forumindlæg
  Hej, deler I fremlæggelsen op i punktformer mht. metode, altså sådan at I først kommer med indledning/problemformulering og derefter lidt af det væsentlige ting uddybet som står i synopsen og derefter sige hvilke metoder man har anvendt og til sidst diskussion..? Eller hver gang I siger noget om...
 • Danmark en del af Europa

  Forumindlæg
  Hej. Se jeg skal skrive en opgave i historie. Og må åbenbart ikke selv vælge mit emne! som den eneste i min klasse? Jeg skal skrive om kapitlet i vores historiebog "Middelalderens Danmark" - kapitlet om Danmark en del af Europa. Jeg har ikke læst det endnu, hvilket er dumt det ved jeg m...
 • Tvivl om analyserende del

  Forumindlæg
  Hej Jeg er lidt i tvivl om hvordan jeg korrekt skal analyse og undersøge i mine fag, samfundsfag og historie, i forhold til denne del af opgaveformuleringen: 2. Undersøg hvilke udfordringer, den danske velfærdsstat står overfor. Umiddelbart har jeg indtil videre valgt nogle tekster fra teol...
 • MATEMATIK delen uden hjælpemidler

  Forumindlæg
  Hej Matematik A eksamen til sommer følger den nye ordning, hvad er forskellen på den gamle og den nye?? Delen med opgaver uden hjælpemidler er på 2timer, hvordan kan jeg bedst øve opgaver uden hjælpemidler. Er opgaverne uden hjælpemidler “typeopgaver”?
 • Hjælp til Fysik B haster haster!!! del 3

  Forumindlæg
  Hej Jeg har nyt som driller mig i opgave og det er i del 3 Det handler om at jeg skal beregne bølgelængderne for de tre absorptionslinjer, og herefter skal jeg forklare udfra beregningerne at der må hydrogen i Vegas atomsfære Her er et billede af opgaven Jeg håber at der er nogen som vil ...
 • døden-en del af livet

  Forumindlæg
  hey. i næste uge har vi års projekt. og over emnet er Livet. jeg har om DØDEN-en del af livet.. jeg har også alt det andet jeg skal bruge som fx. problem stilling og arbejdsspørsmål. men...... der er så det problem at man skal have et produkt. men hvad???? jeg kan ikke finde på noget.:( håber i k...
 • Idræt eksamen teoretiske del

  Forumindlæg
  Hello.. Jeg skal op i idræt B i næste uge, og jeg vil høre om der er nogle der har en liste over hvad der vil være godt at komme ind på i den teoretiske del. Altså BMI, Kondital, fedtprocent osv. Men mere uddybet?
 • Dele studiegruppe op i to nye grupper.

  Forumindlæg
  Hej, Jeg står i den situatuon, at min studgruppe skal deles op i to, da krav fra ledelsen gør, at vi ikke længere må være syv. Nu må vi maksimalt være seks. Vi har besluttet af dele os op i to grupper af fire og tre. Men hvordan gør man lige det? Lodtræning er en mulighed, men det kan også give...
 • SO2 powerpoint(HTX)

  Forumindlæg
  Hej Er det muligt at jeg kan få lov til at se et 12-tals powerpoint til SO2 eksamen?
 • Areal af en del af en regulær ottekant:

  Forumindlæg
  hej Jeg skal beregne arealet af en del af en regulær ottekant (se vedhæft) det eneste problem / spørgsmål jeg har er bare, at jeg "nemt" kan regne arealet ud af hele ottekanten, men jeg skal jo kun have "en del" så mit spørgsmål er egentlig bare, om der nog...
 • Det haster..en del? :)

  Forumindlæg
  Hej igen!Hvis man på engelsk skal sige"De truede med at gøre ham fortræd"Hvordan ville I så skrive det? :)
 • Pythagoræisk tripler - hjælp til del af bevis

  Forumindlæg
  Hej :) Jeg skal skrive SSO om pythagoræiske tripler, men er stødt på to detaljer i beviset, som jeg håber nogle kan forklare. :) 1. Jeg skal bevise at a = 2mn, b = m2 og c = m2+n2, og som en del af beviset divideres ligningen a2 = (c+b)(c-b) med 4, og ligningen hedder derfor (1/2a2) = 1/2(c...
 • Proteinsyntese (1. del)

  Forumindlæg
  Hej SP, Jeg vil lige høre om jeg har forstået den første del af proteinsyntesen rigtigt. DNA åbnes a enzymet helikase. RNA-Polymerase binder sig til en DNA-sekvens, som er placeret lige før genet (kaldes for promoter), selve genet starter med en startcodon, AUG . Frie nucleotider sætter sig...
 • Find oxidationstal for svovl i H2S, SO2, SO3, H2SO3, SO32-, HSO4-, S2- og S8.

  Forumindlæg
  nogle der kan hjælpe mig med det? :)
 • Cosinus: Højden deler trekanten

  Forumindlæg
  En kirke ligger på toppen af en bakke. Trappen op til kirken er 200m lang. På modsatte side af trappen er der en svævebane, som er 500 m lang mellem trappen og svævebanen. træppen danner en vinkel på 30 (vandret) a) Beregn højden fra kirken ned på grundlinje (er regnet) b) Højden dele trekanten...