Søgning på: SSO - Større skriftlig opgave. Resultater: 1 til 20 af 134
 • Opgaver i procentregning | Matematik formelsamling

  Kompendie
  For at blive endnu bedre til procentregning kan du øve dig med forskellige opgaver, der på den ene eller anden måde inkluderer procent.På denne side er der opstillet 10 forskellige procentregningsopgaver. (Løsninger nederst på siden) Omskriv decimaltallene 0,72, 1,48 og 0,16 til procent? 22 % a...
 • Sinus | Matematik formelsamling

  Kompendie
  Sinus er en matematisk størrelse som benyttes i trigonometri og generelt i vinkelberegninger. Læs meget mere om sinus og dens anvendelsesmuligheder nu.
 • Kraft på en strømførende leder i et magnetfelt | Fysik formelsamling

  Kompendie
  Et ret lederstykke med længden og strømstyrke vil i et magnetfelt med fluxtæthed blive påvirket af en kraft som er givet ved: Størrelsen af kraften er så givet ved: Hvor er vinklen mellem lederstykket og feltlinjerne.
 • Ladet partikel i et magnetfelt | Fysik formelsamling

  Kompendie
  En ladet partikel med ladning vil i et magnetfelt blive påvirket af kraften : Størrelsen af kraften vil derfor være givet ved: Hvor \(\theta\) er vinklen mellem partiklens bevægelsesretning og feltlinjerne.
 • Stumpvinklet trekant | Matematik formelsamling

  Kompendie
  I en stumpvinklet trekant er der én stump vinkel og 2 spidse. En stump vinkel betyder, at vinklen er større end 90 grader. Lær om stumpvinklede trekanter.
 • Trigonometri | Matematik formelsamling

  Kompendie
  Trigonometri omhandler forholdet mellem sider og vinkler i en trekant. Trigonometri er græsk og betyder "at måle tre vinkler".Trigonometri hører under geometri, som er den gren af matematikken, der handler om former. En trekant har tre sider og tre vinkler. Mere generelt er en trekant e...
 • Impuls | Mekanik

  Kompendie
  Impuls er en fysisk størrelse, der bestemmes af et legemes masse og hastighed. Impuls kaldes også bevægelsesmængde.Impuls udregnes med følgende formel:p er impulsm er masse i kgv er hastighed (velocitet) regnet i m/sImpuls er altid bevaret når legemet ikke påvirkes af ydre krafter. Men selv ved p...
 • Kegle | Matematik formelsamling

  Kompendie
  En kegle er en figur i rumgeometri, som består af en cirkel der går op i en spids.Kegle.En kegle er dermed defineret af dens højde og af størrelsen af cirklen i bunden.Der findes også en rumgeometrisk figur, hvor toppen af keglen er 'skåret af'. Se artiklen Keglestub.
 • Brøkregning | Matematik formelsamling

  Kompendie
  Brøkregning beskriver, hvordan man regner med brøker. Det vil sige operationer som addition, subtraktion, division og multiplikation af brøker.I denne artikel vil vi gennemgå de grundlæggende operationer, addition og subtraktion. For division af brøker se artiklen Dividere brøker. For multiplikat...
 • Reborn Global modellen | Internationalisering

  Kompendie
  Når man ser på virksomheder, der betegnes som Reborn Global, vil disse være virksomheder, der igennem en lang årrække kun har produceret og/eller afsat produkter på deres givne hjemmemarked, men som pludselig ændrer deres produktion og/eller afsætning til nu at fungere på et internationalt niveau...
 • Gammastråling | Stråling

  Kompendie
  Gammastråling er en form for elektromagnetisk stråling med meget høj energi, som almindeligvis bliver dannet ved radioaktivitet. Gammastråling kan dog også opstå ved andre nukleare processer og kan observeres i større astronomiske processer ude i rummet.Gammastråling består af lysbølger eller fot...
 • Socialdemokratiet - mærkesager | Politiske ideologier

  Kompendie
  Socialdemokratiet – også kaldet socialdemokraterne – er et politisk parti i Danmark. I denne artikel vil Socialdemokratiets mærkesager blive gennemgået.Partiet blev stiftet i 1871 som den danske afdeling af Den Internationale Arbejderforening. Dengang var formålet at organisere den ha...
 • Elektriske felter | Fysik formelsamling

  Kompendie
  I et elektrisk felt fra en punktladning vil en anden punktladning blive påvirket af en elektrisk kraft Coloumbkraften , som afhænger på følgende måde af afstanden mellem de to punktladninger : Hvor er enhedsvektoren rettet fra mod .Elektrisk ladede partikler frastøder hinanden, hvis ders lad...
 • Enkeltmandsvirksomhed | Selskabsformer

  Kompendie
  En enkeltmandsvirksomhed kræver kun én ejer, og der foreligger ingen krav til indskuddet i virksomheden. Herudover er der også en personlig hæftelse, hvilket betyder, at ejeren kan risikere at skulle hæfte for virksomhedens forpligtelser med sin personlige formue.Start enkeltmandsvirksomhe...
 • Diskriminanten | Matematik formelsamling

  Kompendie
  Diskriminanten er en matematisk størrelse, som blandt andet indgår i beregningen af en andengradsligning. Diskriminanten forkortes D. Diskriminanten for en andengradsligning er defineret således:DiskriminantformlenEn diskriminant er en hjælpestørrelse og er rent praktisk et skridt på vejen for at...
 • Enhedslisten - mærkesager | Politiske ideologier

  Kompendie
  Enhedslisten er et politisk parti i Danmark. I det følgende vil Enhedslistens mærkesager blive skitseret.Partiet blev stiftet i 1989 som et samarbejde mellem tre partier på venstrefløjen (Venstresocialisterne, Danmarks Kommunistiske Parti og Socialistisk Arbejderparti), der ikke havde mulighed fo...
 • Dansk Folkeparti - mærkesager | Politiske ideologier

  Kompendie
  Dansk Folkeparti (ofte forkortet ’DF’) er et politisk parti i Danmark. I denne artikel vil Dansk Folkepartis mærkesager blive opridset.DF blev stiftet på Christiansborg i 1995 af en gruppe tidligere medlemmer af Fremskridtspartiet, som ikke længere kunne stå inde for partiets politisk...
 • Kapitel 8 | Dekadiske præfikser | Fysik formelsamling

  Kompendie
  Her er udvalgte dekadiske præfikser, som typisk anvendes i fysikundervisningen.Dekadiske præfikser skal du have styr på, når du skal omregne størrelser til SI-enheder. Fx kan man sige at bølgelængden for rødt lys ca. er 700 nm eller 700 · 10-9 m. Navn Præfiks 10-tals potens ...
 • Udvælgelse af segmenteringskriterier og segmentering af markedet | Segmenteringsanalyse

  Kompendie
  Når virksomheden har fået fastlagt deres konsumentenhed, vil man skulle benytte denne til at videreinddele markedet i mindre segmenter. På henholdsvis konsumentmarkedet og B2B markedet findes der hver især fire forskellige typer af segmenteringskriterier, som man kan tage udgangspunkt i. Ens for ...
 • Vurderingen af udvalgte segmenter samt valg af målgruppe(r) | Segmenteringsanalyse

  Kompendie
  Når man efter segmenteringen er kommet frem til en række af mulige målgrupper, skal disse vurderes ud fra SMUK modellen. SMUK modellen indeholder følgende fire elementer, som virksomheden kan rangere deres segmenter ud fra: Størrelsen og væksten på det givne segment. Muligheder for bearbejdning a...

Forrige 1 2 3 4 5 6 7 Næste