Søgning på: afsætning c noter. Resultater: 1 til 20 af 86
 • Vækststrategier

  Kompendie
  Med vækststrategier menes der de strategiske muligheder, som virksomheden har, der skal sikrer at man får opfyldt de fremtidige vækstmål man har sat sig på forhånd.Disse forskellige strategier indeholder hver deres måde at sikrer, at virksomhedens fremsatte fremtidige vækstmål bliver udført.Diver...
 • Skydeskivemodellen

  Kompendie
  Skydeskivemodellen bliver benyttet, når en virksomhed ønsker at foretage en analyse af konkurrenceforholdene på et givent marked.Formålet med at udarbejde en analyse af konkurrenceforholdene er, at man på baggrund af disse informationer kan påvirke og tilpasse sig de muligheder og trusler, der fr...
 • Konkurrenceformer

  Kompendie
  Konkurrenceformer bestemmes ud fra graden af præference, som forbrugerne har for et givent produkt, kombineret med konkurrenternes størrelser og antallet af dem. Herved fremkommer de forskellige konkurrenceformer, som en virksomhed kan tilhøre.Som virksomhed søger man altså at identificere, hvilk...
 • Parametermix

  Kompendie
  Virksomheder påvirkes af både interne og eksterne faktorer, som kan påvirke efterspørgslen på deres produkter eller serviceydelser. En handlingsparameter er en efterspørgselsdeterminant og en afsætningsfremmende faktor, som virksomhederne selv kan fastlægge og råde over. Marketingsmixet er herige...
 • Omverdensmodellen

  Kompendie
  Omverdensmodellen ser, via forskellige faktorer i en virksomheds nære og fjerne omverden, på virksomhedens påvirkninger. Læs mere om omverdensmodellen her.
 • Konkurrentanalyse

  Kompendie
  En konkurrentanalyse udarbejdes typisk for en virksomheds nære konkurrenter. Der vil i allerhøjeste grad tages udgangspunkt i 3-4 konkurrenter, men i de fleste analyse tilfælde vil der være tale om en enkelt konkurrent på et givent marked.Herved vil det som en start være relevant at udarbejde en ...
 • SMUK-modellen

  Kompendie
  SMUK-modellen er det skridt, der forekommer lige inden man som virksomhed vælger sin endelige målgruppe(r). Det er her, man vurderer de forskellige segmenter, man har udvalgt igennem segmenteringsprocessen, for at finde ud af, hvorvidt disse er attraktive og brugbare for virksomheden.SMUK står fo...
 • Kulstof-14 | Grundstoffer

  Kompendie
  Kulstof-14 er den isotop af grundstoffet kulstof, der har netop 8 neutroner i sin atomkerne, sammen med de 6 protroner der er kendetegnet for kulstofatomer – derfor tallet 14. Kulstof-14 er radioaktivt og henfalder til nitrogen-14 , der ikke er radioaktivt. Dette sker via beta-henfald. Hal...
 • Variable omkostninger

  Kompendie
  Variable omkostninger er de omkostninger, som varierer med produktionsstørrelsen og aktivitetsniveauet for en given virksomhed. Der vil her typisk være tale om vareforbrug eller produktionsomkostninger, da disse følger udviklingen i antallet af ordrer eller budgetter omkring produktionen. Hvis de...
 • Reborn Global modellen | Internationalisering

  Kompendie
  Når man ser på virksomheder, der betegnes som Reborn Global, vil disse være virksomheder, der igennem en lang årrække kun har produceret og/eller afsat produkter på deres givne hjemmemarked, men som pludselig ændrer deres produktion og/eller afsætning til nu at fungere på et internationalt niveau...
 • Ligebenet trekant | Matematik formelsamling

  Kompendie
  I trigonometri er en ligebenet trekant en af de figurer der skaber mest forvirring. Herunder kan du blive klogere på en ligebenet trekant som på engelsk hedder "an isosceles triangle". Men hvad betyder det at en trekant er ligebenet?Hvad er en ligebenet trekant?En ligebenet trekant er h...
 • PLC-modellen

  Kompendie
  Produktlivscyklus-modellen vedrører, som navnet antyder, produktets livscyklus. PLC-modellen indeholder en undersøgelse af et givent produkt eller produktgruppes position over et givent ”livstidsforløb”. Modellen benyttes til at finde ud af hvor langt fremme i forløbet produktet er, o...
 • Omkostningsleder | Porters Generiske Strategier

  Kompendie
  En omkostningsleder ønsker, at have lave omkostninger som deres konkurrencemæssige fordel og henvender sig til en stor målgruppe. En virksomhed, som både ønsker at have lave omkostninger og henvende sig til en stor målgruppe, må nødvendigvis også have en stor afsætning, for at kunne opnå de lave ...
 • Konkurrencetrekanten

  Kompendie
  Konkurrencetrekanten benyttes til at vise, hvordan en konkurrencedygtig virksomhed opererer overfor henholdsvis konkurrenterne og deres kunder. I forbindelse med konkurrencetrekanten vil man typisk udarbejde en overlevelsesmodel, for at vise hvad der sker med de virksomheder, som kan eller ikke k...
 • Ligesidet trekant | Matematik formelsamling

  Kompendie
  En ligesidet trekant er en trekant hvor alle sider er lige lange og hvor alle vinkler er lige store, altså præcis 60 grader hver. Sidernes længde er det eneste, der kan variere i en ligesidet trekant.Ligesidede trekanter hører til de vilkårlige trekanter. Ved vilkårlige trekanter er det umiddelba...
 • Fysik Formelsamling

  Kompendie
  Fysik formelsamling - dækker pensum i C til A-niveau fysik.
 • Trekanter | Matematik formelsamling

  Kompendie
  Trekanter findes overalt, og uden at tænke over det beskæftiger vi os med trekantede objekter hver eneste dag. Et tag, en kegle, en flise, et hjørne eller en spids. Særligt i håndværksfag bruges trekanter, trekantsberegning og trigonometri i praksis. Derfor er trekanter også noget håndværkere, ar...
 • Materialers termiske egenskaber | Fysik formelsamling

  Kompendie
  VarmekapacitetDen specifikke varmekapacitet er givet som varemenergien pr. masseenhed pr. temperaturændring: Sammenhængen mellem varmetilførslen , massen m og temperaturstigningen er givet ved:Bemærkning: Da afhænger af temperaturen er denne formel kun nøjagtig når er tilpas lille.FaseskiftD...
 • Omskrevne og indskrevne cirkel | Matematik formelsamling

  Kompendie
  Indenfor trigonometrien kan man tegne både den omskrevne og den indskrevne cirkel, gældende for alle trekanter. Lad os se på dem hver for sig.Den omskrevne cirkelDen omskrevne cirkel er, som navnet antyder, en cirkel der kan tegnes omkring alle trekanter. Det gælder både en retvinklet trekant og ...
 • Cosinusrelationerne | Matematik formelsamling

  Kompendie
  Cosinusrelationerne beskriver en sammenhæng mellem vinklerne og siderne (sidestykker) i alle trekanter. I modsætning til sinus, cosinus og tangens der kun kan benyttes i beregningen af en retvinklet trekant, gælder cosinusrelationerne alle trekanter.Som udgangspunkt kan alle tre vinkler og tre si...

Forrige 1 2 3 4 5 Næste