Søgning på: afsætning modeller. Resultater: 1 til 20 af 42
 • SMUK-modellen

  Kompendie
  SMUK-modellen er det skridt, der forekommer lige inden man som virksomhed vælger sin endelige målgruppe(r). Det er her, man vurderer de forskellige segmenter, man har udvalgt igennem segmenteringsprocessen, for at finde ud af, hvorvidt disse er attraktive og brugbare for virksomheden.SMUK står fo...
 • PLC-modellen

  Kompendie
  Produktlivscyklus-modellen vedrører, som navnet antyder, produktets livscyklus. PLC-modellen indeholder en undersøgelse af et givent produkt eller produktgruppes position over et givent ”livstidsforløb”. Modellen benyttes til at finde ud af hvor langt fremme i forløbet produktet er, o...
 • Reborn Global modellen | Internationalisering

  Kompendie
  Når man ser på virksomheder, der betegnes som Reborn Global, vil disse være virksomheder, der igennem en lang årrække kun har produceret og/eller afsat produkter på deres givne hjemmemarked, men som pludselig ændrer deres produktion og/eller afsætning til nu at fungere på et internationalt niveau...
 • AIDA-modellen

  Kompendie
  AIDA-modellen kan bruges til udformning eller analyse af reklamer. Se et eksempel på AIDA-modellen, og lær også om den udvidede reklameanalyse med AIDAS.
 • Boston modellen

  Kompendie
  Boston modellen er det man kalder en porteføljeanalyse, som også benyttes når man skal beskrive eller analysere virksomhedens interne situation. Man benytter porteføljeanalyser fordi mange virksomheder benytter sig af flere forskellige produktgrupper og hvis man ønsker at analysere disse på samme...
 • TOWS Model

  Kompendie
  TOWS-modellen, og analysen der udarbejdes herudfra, tager udgangspunkt i en SWOT- analyse og har herefter til formål at generere strategiske tiltag, som benytter sig af de faktorer, man har fundet i SWOT- analysen. Man benytter hovedsagligt modellen til enten at maksimere eller minimere de svage ...
 • Uppsala modellen | Internationalisering

  Kompendie
  Uppsala-modellen, der også betegnes som fase-modellen, er en model der viser det forløb utroligt mange virksomheder gennemgår i forbindelse med udvidelsen af deres eksportområder. Man tager her hensyn til to forskellige faktorer; markedsspredningen og markedsoperationsformen, der tilsammen udgør ...
 • Minerva modellen

  Kompendie
  Når man som virksomhed skal vurdere, hvilken målgruppe ens produkter skal henvende sig til, skal man ind og segmentere det relevante marked. Når dette gøres, vil man gøre brug af nogle segmenteringskriterier, for bedre at kunne opdele markedet i mindre dele. Når man udvælger segmenteringskriterie...
 • Born Global modellen | Internationalisering

  Kompendie
  Virksomheder, der følger teorien, som er indeholdt i Born Global modellen, er karakteriseret ved at have minimum 25% af deres omsætning fordelt ud på eksportmarkeder, indenfor de første tre år af deres levetid. Oftest forekommer det for sådanne virksomheder, at de producerer produkter, som allere...
 • Vækststrategier

  Kompendie
  Med vækststrategier menes der de strategiske muligheder, som virksomheden har, der skal sikrer at man får opfyldt de fremtidige vækstmål man har sat sig på forhånd.Disse forskellige strategier indeholder hver deres måde at sikrer, at virksomhedens fremsatte fremtidige vækstmål bliver udført.Diver...
 • Konkurrenceformer

  Kompendie
  Konkurrenceformer bestemmes ud fra graden af præference, som forbrugerne har for et givent produkt, kombineret med konkurrenternes størrelser og antallet af dem. Herved fremkommer de forskellige konkurrenceformer, som en virksomhed kan tilhøre.Som virksomhed søger man altså at identificere, hvilk...
 • Minerva modellens 5 segmenter | Minerva modellen

  Kompendie
  Minervamodellen indeholder 5 forskellige segmenter, hvor hvert segment repræsenterer en del af den danske befolkning. Områderne er som følger: Det blå område – de materialistiske individualister og det grønne område – de solidariske idealister, som hver især udgør 25% af befolkningen....
 • Omverdensmodellen

  Kompendie
  Omverdensmodellen ser, via forskellige faktorer i en virksomheds nære og fjerne omverden, på virksomhedens påvirkninger. Læs mere om omverdensmodellen her.
 • Konkurrentanalyse

  Kompendie
  En konkurrentanalyse udarbejdes typisk for en virksomheds nære konkurrenter. Der vil i allerhøjeste grad tages udgangspunkt i 3-4 konkurrenter, men i de fleste analyse tilfælde vil der være tale om en enkelt konkurrent på et givent marked.Herved vil det som en start være relevant at udarbejde en ...
 • Resultat – hvad kan man benytte modellen til? | Konkurrencetrekanten

  Kompendie
  Da konkurrencetrekanten og overlevelsesmodellen hører ind under konkurrencestrategier, vil disse hovedsagligt kunne give virksomheden et overblik over, hvordan de står stillet på markedet i deres nuværende situation, og hvordan deres fremtidsudsigter i øjeblikket fremkommer. Man vil også ud fra d...
 • Skydeskivemodellen

  Kompendie
  Skydeskivemodellen bliver benyttet, når en virksomhed ønsker at foretage en analyse af konkurrenceforholdene på et givent marked.Formålet med at udarbejde en analyse af konkurrenceforholdene er, at man på baggrund af disse informationer kan påvirke og tilpasse sig de muligheder og trusler, der fr...
 • Parametermix

  Kompendie
  Virksomheder påvirkes af både interne og eksterne faktorer, som kan påvirke efterspørgslen på deres produkter eller serviceydelser. En handlingsparameter er en efterspørgselsdeterminant og en afsætningsfremmende faktor, som virksomhederne selv kan fastlægge og råde over. Marketingsmixet er herige...
 • Gallup kompas og Mosaic | Minerva modellen

  Kompendie
  Gallup kompas er en anden model til livsstilsanalyse. Gallup kompas, Mosaic og andre livsstilsanalysemodeller er således alternativer til den gængse Minerva-model.Man kommer i Minerva-modellen meget nemt til at generalisere, da der kun forekommer fire-fem forskellige segmenter i modellen. Gallup ...
 • Målgruppestrategi | SMUK-modellen

  Kompendie
  Der findes fire forskellige målgruppestrategier, som virksomheden kan benytte, som hver især tilpasser marketingsmixet på forskellige måder, alt efter hvor mange målgrupper man har valgt, og hvordan man bedst mener man kan nå ud til de forskellige målgrupper.Udifferentieret markedsføringNår man s...
 • Porters five forces

  Kompendie
  Hvis man får stillet til opgave at foretage en brancheanalyse, vil det stort set altid forventes, at man inddrager Porters Five Forces. Modellen beskriver fem grundlæggende kræfter, som bestemmer konkurrencevilkårene i en branche. Husk på, at en branche er defineret til at være en gruppe af virks...

Forrige 1 2 3 Næste