Søgning på: engelsk disposition eksempel, 9.klasse. Resultater: 21 til 40 af 126
 • Alfastråling | Stråling

  Kompendie
  Alfastråling er biproduktet af alfahenfald. Det består af heliumkerner med to protoner og to neutroner. Alfahenfald sker når tunge kerner bliver så ustabile at de mister masse ved at udsende heliumkerner.Et eksempel på alfahenfald:Det radioaktive uranatom frigiver en heliumkerne og henfalder til ...
 • Bølger

  Kompendie
  Bølger er udbredning af energi i form af svingninger. Bølger ligger til grund for vandbølger i havet, men også lyd, lys, radio, røntgen og andre fysiske fænomener. Bølger bevæger sig mellem to yderpunkter omkring en ligevægtstilling.Bølge med ligevægten illustreret af den grå linje. Bølger er ken...
 • Molekylformel | Atom

  Kompendie
  En molekylformel angiver, hvilke grundstoffer der indgår i et molekyle, samt antallet af atomer af hvert grundstof i molekyler. Af denne grund kaldes molekylformlen også for bruttoformlen. Som et eksempel ses her molekylformlen for ethanol.En molekylformel angiver ikke, hvordan atomerne i et mole...
 • Symmetriakser | Matematik formelsamling

  Kompendie
  Symmetriakser er linjer trukket igennem figurer, som får den ene side til at være en spejling af den anden. Symmetriakser kaldes derfor også for spejlingsakser.Symmetrisk figur med en symmetriakse markeret med striplet linje. Som man kan se på ovenstående figur, ser figuren altså ligedan ud på be...
 • Dividere brøker | Matematik formelsamling

  Kompendie
  Denne artikel viser fremgangsmåden for at dividere brøker.At dividere med brøker er nemt, når man bare ved, hvordan man skal sætte beregningen op. Den nemmeste måde er at lave divisionen om til en multiplikation. Se artiklen Hvordan ganger man brøker?For at se hvordan man lægger brøker sammen og ...
 • Typer af diversifikationsstrategier | Diversifikationsstrategier

  Kompendie
  Der findes tre forskellige typer af diversifikationsstrategier, som hver især forsøger at skabe vækst gennem udviklingen af nye produkter til nye markeder. De tre strategier er som følgende: Koncentrisk diversifikation Horisontal diversifikation Konglomerat diversifikation.Nogle ville medtage div...
 • Ideologi

  Kompendie
  Hvad er en ideologi?De fleste kender ordet ideologi og ved nok også, at det forbindes med ordet idé. Men hvad er ideologier egentligt, når man skal komme en faktisk definition på begrebet lidt nærmere?Ideologi betyder ’tanke’, ’begreb’, ’udseende’ og &rs...
 • Tryk | Termodynamik

  Kompendie
  Tryk er i fysik et mål for, hvor meget pres en overflade bliver udsat for. Tryk er dermed kraft per areal. For eksempel er standardenheden newton per kvadratmeter. Denne enhed kaldes også Pascal. Standardenheden newton per kvadratmeter er også lig kilogram over meter gange sekund i anden.En anden...
 • Elektromagnetisk stråling | Magnetisme

  Kompendie
  Elektromagnetisk stråling er en gruppe af forskellige bølger, som alle fungerer efter samme principper.Elektromagnetisk stråling kan både ses som bølger og som partikler, afhængigt af hvordan man ser på det. Hvis man ser elektromagnetisk stråling som partikler i stedet for bølger, har de det tilf...
 • Femkant - Pentagon | Matematik formelsamling

  Kompendie
  En femkant eller et pentagon, er i geometrien en figur med fem sider og fem vinkler. En femkant er dermed et polygon med fem hjørner.Femkant.Den såkaldte vinkelsum i en femkant er altid 540 grader. Det vil sige, hvis man måler alle vinkler i en femkant, og tager summen, vil man altid få 540°,...
 • Udregning af procent | Matematik formelsamling

  Kompendie
  Udregning af procent kan anvendes i utroligt mange sammenhænge. Derfor er det vigtigt at forstå og kunne benytte procentregning. Man kan omregne til procent fra en brøk eller et decimaltal ved at gange brøken eller decimaltallet med 100%, se artiklen Procent. Procent benyttes ofte til at forenkle...
 • Viskositet | Mekanik

  Kompendie
  Viskositet er et mål for, hvor tyk eller tynd en væske er. Det er altså en af de egenskaber, hvormed man kan sammenligne væsker.Hvad er viskositet?Man kan også sige, at viskositet er en væskes indre friktion. For eksempel hvis en væske indeholder en stor andel af stoffer i fast tilstand, vil diss...
 • Geometri (plan) | Matematik formelsamling

  Kompendie
  Geometri er det emne indenfor matematik der omhandler former, figurer og størrelser.Geometri opdeles i to hovedtyper. Geometri (plan) i to dimensioner og geometri (rum) i tre dimensioner. Dette kapitel i Studieportalen.dk's Matematik Formelsamling omhandler geometri i planen. Det vil sige den...
 • Kovalent binding | Atom

  Kompendie
  Hvad er en kovalent binding?En kovalent binding er karakteriseret ved, at atomerne i den kovalente binding deler et eller flere elektronpar i mellem sig. Af den grund kaldes kovalente bindinger også for elektronparbindinger. Kovalente bindinger dannes mellem atomer, hvor forskellen i elektronegat...
 • Brøk til procent | Matematik formelsamling

  Kompendie
  Når man har en brøk og skal omregne til procent, skal man gange brøken med 100 %. Man får derefter et kommatal, angivet i procent, som resultat. Eksempelvis som på en formel for procent ser således ud:Herunder kan du indsætte en brøk i lommeregneren, og udregne den procentdel som brøken svarer t...
 • Procent af et tal | Matematik formelsamling

  Kompendie
  Procent af et tal betyder generelt, at man tager en vis procentdel af et tal.Man tager procent af et tal ved først at dele tallet op i 100 dele, og dernæst at gange antal procent med denne fraktion.Skal man for eksempel finde 20 % af 500, finder man først 1 % således:1 hundrededel eller 1 % af 50...
 • Ækvivalent | Kemiske reaktioner

  Kompendie
  Ordet ækvivalent betyder ifølge den danske ordbog: ’noget, der svarer til eller stemmer overens med noget bestemt’. Det er indenfor kemi en meget passende definition, og i de følgende afsnit vil et par af de begreber, hvor ordet indgår, blive forklaret.OlieækvivalentFørst og fremmest ...
 • Katete | Matematik formelsamling

  Kompendie
  En katete er en af siderne i en retvinklet trekant, som ligger omkring den rette vinkel.Derfor har en retvinklet trekant altid to kateter, og de vil altid ligge vinkelret på hinanden.Figuren viser hvad en katete er. De to kateter er markeret på en retvinklet trekant. Den rette vinkel er markeret ...
 • Trekanter | Matematik formelsamling

  Kompendie
  Trekanter findes overalt, og uden at tænke over det beskæftiger vi os med trekantede objekter hver eneste dag. Et tag, en kegle, en flise, et hjørne eller en spids. Særligt i håndværksfag bruges trekanter, trekantsberegning og trigonometri i praksis. Derfor er trekanter også noget håndværkere, ar...
 • Kvadrat | Matematik formelsamling

  Kompendie
  Et kvadrat er en firkant, altså indenfor geometrien en figur med fire sider. Et kvadrats sider er alle fire lige lange, og hvert hjørne har en vinkel på 90 grader.Et kvadrat består dermed ligesom et rektangel af fire retvinklede hjørner, men i et rektangel er det kun de modstående sider der er pa...