Søgning på: engelsk disposition eksempel, 9.klasse. Resultater: 41 til 60 af 126
 • Syntese | Kemiske reaktioner

  Kompendie
  En syntese er, når man ud fra relativt simple udgangsstoffer danner et mere kompliceret produkt ved at reagere udgangsstofferne med hinanden. Det er altså en måde at lave nye og/eller mere avancerede kemiske forbindelser indenfor kemi. Der findes mange forskellige typer synteser. Som eksempel kan...
 • Hypotenusen | Matematik formelsamling

  Kompendie
  Hypotenusen er den længste linje i en retvinklet trekant.Retvinklet trekant med hypotenusen og kateterne markeret.En retvinklet trekant består af tre sider, hvoraf to af dem ligger vinkelret på hinanden, den tredje er hypotenusen. De to vinkelrette sider kaldes kateterne.Hypotenusen ligger altid ...
 • Linjens ligning | Matematik formelsamling

  Kompendie
  Linjens ligning beskriver i bund og grund det samme som en lineær funktion. Men i linjens ligning er (f(x) byttet ud med y. Linjens ligning er således den matematiske betegnelse for en ret linje med konstant hældning. Denne kan altid afbildes grafisk som en ret linje i et koordinatsystem.I linjen...
 • Baggrundsstråling | Stråling

  Kompendie
  Baggrundsstråling er indirekte stråling fra jorden og rummet. Alt på jorden bliver udsat for baggrundsstråling.Jorden er fyldt med radioaktive stoffer som for eksempel uran og thorium. Disse stoffer har været der fra planetens skabelse og kan findes over alt i vand, jord og luft. Alle de naturlig...
 • Hvordan finder man arealet af en trekant? | Matematik formelsamling

  Kompendie
  Hvordan man finder arealet af en trekant, kommer an på hvilken type trekant man har at gøre med.Alle trekanter bruger dog samme generelle formel for areal:A er arealet. h er trekantens højde og g er trekantens grundlinje. Det kommer an på hvilken slags trekant man regner på, hvordan man måler høj...
 • Archimedes' lov | Mekanik

  Kompendie
  Archimedes' lov beskriver, hvad der sker, når man sænker et objekt ned i en væske.Archimedes lov siger, at når når et legeme sænkes ned i en væske, vil det få en kraft opad lig massen af den væske, den forskyder, når den sænkes ned.Det er dette princip, der bestemmer, om legemer flyder eller ...
 • Renters rente | Matematik formelsamling

  Kompendie
  Renters rente, som en del af rentesregning, er måske et udtryk, der kan skræmme nogen. Men i virkeligheden er det ikke så kompliceret. Renters rente beskrives også som rentes rente.Renters rente betyder blot, at kapital forrentes flere gange til en konstant rentefod. Når rente første gang tilskri...
 • Multiplikation - hvordan ganger man? | Matematik formelsamling

  Kompendie
  Multiplikation, eller at gange tal, er en af de simple matematiske operationer.Det første man gør, når man skal lære at gange, er at lære sin multiplikationstabel. To gange to er fire, tre gange fire er tolv, og så videre. Når man kan gange de små tal, er det nemlig meget simpelt at gange store t...
 • Rød tråd - kohærens

  Kompendie
  "Rød tråd" i opgaven er en formulering man ofte støder på, når eksempelvis lærere definerer hvad der udgør den gode opgave. I denne artikel ser vi nærmere på rød tråd, der også kaldes kohærens med et andet udtryk. Kohærens og rød tråd benyttes derfor som synonymer i artiklen. Hvad menes...
 • Trapez | Matematik formelsamling

  Kompendie
  Et trapez er en firkant, altså en figur indenfor geometri med fire sider. Det eneste vi kræver, for at kunne kalde en firkant et trapez, er at mindst to af siderne er parallelle.Hvis de to andre sider også er parallelle, er dette trapez samtidig et parallelogram. Fordi et trapez har denne brede d...
 • Lineær vækst | Matematik formelsamling

  Kompendie
  Lineær vækst er et matematisk udtryk der knytter sig til lineære funktioner. Lineær vækst vil blot sige, at to vilkårlige punkter befinder sig på en ret linje med en hældning (a ≠ 0). Lineær vækst knytter sig særligt tæt sammen med hældningskoefficienten. Derfor er konstanten a i linjens lign...
 • Newtons 3. lov | Mekanik

  Kompendie
  Newtons 3. lov er en del Newtons love, som er grundlæggende for klassisk mekanik.Newtons tredje lov siger, at et legeme, der påvirker et anden legeme med en kraft F, vil blive påvirket af en lige så stor modsatrettet kraft.Hvis et legeme A påvirker et andet legeme B med kraften F, kan vi altså si...
 • Geometriske figurer (rum) | Matematik formelsamling

  Kompendie
  Geometriske figurer er det emne inden for matematik, der omhandler figurer i rummet. Altså figurer, der kan siges at have en højde, bredde og længde (eller dybde), og som dermed er defineret i tre dimensioner.Emnet om geometriske figurer i rummet kaldes i matematik også for rumgeometri. Hvor plan...
 • Procent af noget | Matematik formelsamling

  Kompendie
  Procent af noget betyder i de fleste tilfælde, at man vil beskrive en bestemt del af en værdi.Et eksempel kan være, at prisen på mælk er steget med 10 %. Her beskriver vi altså stigningen ud fra den originale pris.Hvis mælk eksempelvis før kostede 10 kr. og nu koster 11 kr., kan man sige at prise...
 • Procent til brøk | Matematik formelsamling

  Kompendie
  Procent til brøkomregning er ikke vanskeligt, da procent i forvejen kan ses som en brøk med 100 i nævneren.Har man et procenttal, som man vil angive som brøk, skal man dividere med 100 %.Eksempelvis 44 %:Det er oftest en fordel, fra procent til brøk, hvis man kan omregne til en såkaldt simpel brø...
 • Strukturformel | Atom

  Kompendie
  En strukturformel adskiller sig fra molekylformlen og den empiriske formel ved at beskrive alle strukturelle detaljer om et molekyle. Det er altså både muligt at bestemme molekylformlen og den empiriske formel ud fra en strukturformel. Det gælder også, at strukturformlen for et molekyle er unik. ...
 • Syvkant - Heptagon | Matematik formelsamling

  Kompendie
  En syvkant eller en heptagon, er en figur i geometrien, med syv sider og syv vinkler. Syvkanten er dermed en polygon med syv hjørner. Syvkant.En syvkant har vinkelsummen 900 grader.Vinkelsummen for et polygon udregnes ved hjælp af formlen (n er antal kanter):Det vil sige, hvis man finder ...
 • Nikant - Novegon | Matematik formelsamling

  Kompendie
  En nikant eller en novegon, er en figur i geometrien med ni sider og ni vinkler. En nikant er således en polygon med ni hjørner.Nikant.En nikant har en vinkelsum på 1260 grader. Altså, hvis man finder vinklerne på alle hjørnerne i en nikant, og tager summen af disse, får man altid 1260 grader.En ...
 • Tikant - Dekagon | Matematik formelsamling

  Kompendie
  En tikant eller en dekagon, er en figur i geometrien med ti sider og ti vinkler. En tikant er således en polygon med ti hjørner.Man kan komme ud for stjerne-formede figurer, som har ti kanter. En stjerne-formet polygon er en konkav polygon. Definitionen af en konkav polygon findes i artiklen Poly...
 • Internationalisering

  Kompendie
  Når en virksomhed skal overveje at bevæge sig ud på mulige eksportmarkeder, vil disse typisk skulle gennemgå en række processer, som skal medvirke til, at virksomheden entrerer på de rigtige markeder, som passer netop til virksomheden. Derfor vil der i det følgende blive gennemgået hvilke motiver...