Søgning på: engelsk disposition eksempel, 9.klasse. Resultater: 121 til 140 af 126
 • Markedsudvælgelse | Internationalisering

  Kompendie
  Der forekommer tre forskellige metoder til markedsudvælgelse.De tre forskellige metoder tager udgangspunkt i vidt forskellige elementer, dog vil det fremkomme sådan for førstegangsbrugende virksomheder af disse metoder, at nærmarkeds- og tragtmetoden vil give nogenlunde samme resultat, da det oft...
 • Grundstoffer

  Kompendie
  Definitionen på et grundstof er en forbindelse, der udelukkende består af samme slags atomer. Som bekendt består atomer af et bestemt antal elektroner, protoner og neutroner, der er specifikt for netop det atom. Eksempelvis er ilt et grundstof, mens vand ikke er det. Der findes i skrivende stun...
 • Brøkregning | Matematik formelsamling

  Kompendie
  Brøkregning beskriver, hvordan man regner med brøker. Det vil sige operationer som addition, subtraktion, division og multiplikation af brøker.I denne artikel vil vi gennemgå de grundlæggende operationer, addition og subtraktion. For division af brøker se artiklen Dividere brøker. For multiplikat...
 • PLC-modellen

  Kompendie
  Produktlivscyklus-modellen vedrører, som navnet antyder, produktets livscyklus. PLC-modellen indeholder en undersøgelse af et givent produkt eller produktgruppes position over et givent ”livstidsforløb”. Modellen benyttes til at finde ud af hvor langt fremme i forløbet produktet er, o...
 • Globalisering

  Kompendie
  Globaliseringen er et begreb, som er blevet allemandseje de seneste 20-30 år. Hvorfor er der så meget om globaliseringen i medierne, og hvad er betydningen af globaliseringen?Hvad er globalisering? Globaliseringen har rent faktisk allerede eksisteret i flere hundrede år. De første tegn derpå var ...
 • Hældningskoefficient | Matematik formelsamling

  Kompendie
  En hældningskoefficient beskriver udseendet på en ret linje, hvor stejl eller flad linjen er. Hældningskoefficient er udtrykt ved konstanten a i linjens ligning og a i en lineær funktion.Jo større a er desto stejlere er linjen. Hældningskoefficient a kaldes undertiden også for stigningstal, hældn...

Forrige 1 2 3 4 5 6 7 Næste