Søgning på: italiensk eksamen. Resultater: 1 til 4 af 4
 • Hegemoni | Ideologi

  Kompendie
  Hegemoni er et begreb, der betegner en stærk stats magt og overherredømme over svagere stater eller befolkningsgrupper. Ordet ’hegemoni’ stammer fra græsk og betyder ’anførsel’ og ’ledelse’. På grund af hegemoniets ulige magtbalance vil den hegemoniske stat oft...
 • Fascisme | Ideologi

  Kompendie
  Fascisme er navnet på en politisk bevægelse og en række ensartede ideer, en ideologi, om en ekstremt højreorienteret holdning til samfundet. Fascismen opstod i begyndelsen af 1920’erne i Italien som en nationalistisk og antidemokratisk gruppering af borgere.Hvad er fascisme?Fascismens ideol...
 • Ugrupperede observationer | Matematik formelsamling

  Kompendie
  Ugrupperede observationer er et begreb fra deskriptiv statistik. Ugrupperede observationer er helt grundlæggende et ganske almindeligt observationssæt.Diskrete observationer eller ikke-grupperet data er andre ord for ugrupperede observationer.Ugrupperede observationer er modsætningen til gruppere...
 • Hyppighed | Matematik formelsamling

  Kompendie
  Hyppighed er et af de mest basale begreber inden for deskriptiv statistik. Hyppighed betegner i matematik det samme som i daglig tale, nemlig hvor ofte et tal forekommer. Med andre ord hvor hyppigt et givent tal forekommer i en optælling eller, med statistikkens begreber, i et observationssæt.Hyp...