Søgning på: kemi noter til termodynamik. Resultater: 361 til 380 af 27490
 • Termodynamik og transmission

  Forumindlæg
  Hey! Jeg kunne godt bruge noget hjælp inden for fysikkens termodynamik. Jeg har lavet et forsøg hvor jeg har målt temperaturen inde i en flamingokasse over et tidsforløb. Det vil sige, vi satte en pære ind i kassen, måler temperaturen inde i kassen og uden for kassen, altså i lokalet. Meningen ...
 • Termodynamik opgave

  Forumindlæg
  Jeg vedhæfter spørgsmålet. i opgave a) skal jeg skitsere forløbet i en PV-diagram. hvordan gør jeg dette? Løsningen har jeg, men jeg kan ikke se hvordan læreren er kommet frem til hvordan grafen kommer til at se ud.
 • kemi-forståelse

  Forumindlæg
  Hej skal snart til eksamen og vil høre om der er nogen der kan hjælpe med disse spørgsmål, så jeg har dem helt slået fast. 1) skal kende betydningen af pi-konjugation? 2)Hvorfor er det at hastighedskonstanten k har forskellige enheder? 3) Hvad vil en støkiometrisk ligning sige? 4) Forstå den ...
 • Fysik og kemi

  Forumindlæg
  Hej jeg har virkelig brug for hjælp, skal til eksamen på mandag. Jeg kunne godt have behov for gode tips og råd, og hjemmesider samt nogle noter som jeg måske kunne få lidt mere hjælp af. fysik: magnetisme elektromagnetisme induktion vekselstrøm transformation krafteværket radioaktivitet...
 • Termodynamik. Work.

  Forumindlæg
  Hej. Er der nogen der kan fortælle mig hvad forskellen mellem work done on system, og work done by system er (forklaret fra et termodynamisk synspunkt). Det er spg. B i den vedhæftet fil. Som jeg kan se på nettet er det åbenbart by the system som er det rigtigte i vedhæftet spg, hvilket jeg ikke ...
 • Ligevægtskonstant og termodynamik

  Forumindlæg
  Jeg poster det her spørgsmål igen, fordi det gik i glemmebogen inden jeg fik et egentligt svar: Der er jo ikke nogen umiddelbar sammenhæng mellem reaktionshastighed og ligevægtskonstanten, fordi at termodynamikken bag kemiske reaktioner ikke udtaler sig om aktiveringsenergien. Alligevel står der...
 • Fysik/kemi FSA

  Forumindlæg
  Hej gutter. Jeg skal snart op i afgangsprøven i fysik/kemi, og ville derfor sætte meget pris på hjælp til et par forsøg og gerne noter. Emnerne er: Jordens magnetfelt Elektolyse Fremstilling af HCL Metaller Transformation Jeg ville virkelig sætte pris på hjælp! På forhånd tak ;)
 • Termodynamik (SRP)

  Forumindlæg
  Hello... Jeg ville høre, om nogen her inde kunne forklare grundprincipperne i termodynamik, herunder tryk, temperatur og en gas' arbejde? Tak på forhånd !
 • Gasser Termodynamik

  Forumindlæg
  To tomme flasker A og B, som begge rummer i 1,00 l får sat låg på e dag hvor lfutens temperatur er 27 grader celcius og trykket er 1 bar. Luften, som består af 78 volumen % N2, 21 volumen procent O2 og 1,0 volumen % Ar, regnes som en ideal gas. Beregn følgende størrelser: A) antal mol luft der ...
 • Termodynamik Entropi

  Forumindlæg
  Hej. Håber der er nogle der kan hjælpe. Jeg skal beskrive ændringen i entropi for en adiabatisk proces. Men da den ikke løber reversibelt er ændringen jo ikke 0 selvom Q=0. Kan dog ikke finde ud af hvordan jeg kan beregne det?? På forhånd tak...
 • Hjælp til kemi meget vigtig ..

  Forumindlæg
  1. Opskriv et reaktionsskema for dannelsen af ethen ud fra ethanol og et reaktionsskema for dannelsen af ethanol ud fra ethen. Hvad hedder disse reaktioner? (Tips: vend tilbage til sider 132 og 133, hvis du ikke kan huske disse reaktioner) Er det rigtigt det der står her: CH3 CH2 OH + 3 ...
 • Kemi eksamen

  Forumindlæg
  Hej, Jeg står og skal op i kemieksamen og er MEGET i tvivl om HVORDAN jeg ligesom skal bære det an. Vi har fået overskriften på eksamensspørgsmål offentliggjort (24 stk), og jeg overvejede lidt at lave nogle meget detaljerede dispositioner for hver overskrift, derudover har jeg overvejet at la...
 • Termodynamik 2

  Forumindlæg
  Hej Jeg er helt "lost" hvad angår at løse a & b, nogle der kan hjælpe? Vedhæfter opgaven
 • Ligevægt termodynamik

  Forumindlæg
  Der anbringes noget fast Ag2CO3 i en beholder med et volumen på 18,0 L, og beholderen opvarmes til 400K Beregn massen af den mængde Ag2CO3 der er spaltet når ligevægten har indstillet sig. Kan denne opgave regnes vha. idealgasligningen, eller skal der bruges en helt anden metode? På forhånd tak.
 • Termodynamik og ligevægt

  Forumindlæg
  Har brug for hjælp til b og c. i b har jeg regnet ud at ?S<0, men forstår ikke helt hvad jeg skal kommentere på.. i c har jeg beregnet ligevægtskonstanten til 1,20 og herefter er jeg gået i stå. Ved at reaktionsbrøken er Y= [B] / [A]
 • termodynamik og redox

  Forumindlæg
  Hejsa! Jeg har to porblemer med en aflervring til imorgen, så håber der er nogen der kan hjælpe(: Mit første er at jeg skal bestemme den øvre og nedre brændværdi for ethan på baggrund af, at jeg har udregnet enthalpien for følgende reaktioner: 2C2H6(g)+7O2(g) --> 4CO2(g)+6H2O(g) (enthalpi= -...
 • fyssik kemi

  Forumindlæg
  nogle der kan sende mig nogle noter til fysik kemi
 • Kemisk termodynamik; kogepunkt

  Forumindlæg
  Jeg kan ikke finde ud af hvordan jeg skal gribe følgende opgave an: Bestem vands kogepunkt ved 0,76 bar, når følgende er givet: Delta H = 44,0 kJ/mol Delta S = 118,8 J/(K*mol) Håber i kan hjælpe mig i gang! På forhånd tak!
 • Kemisk termodynamik

  Forumindlæg
  Jeg har en opgave der lyder: 100 g Zn ved temperaturen 95 oC nedsænkes i 50 g vand med temperaturen 15 oC. Udregn systemets sluttemperatur. Den molære varmekapacitet for Zn er 25,4 J / K*mol Er der en der kender en formel for at regne dette, eller ved hvordan man skal bære sig ad? Med...
 • Kemisk termodynamik

  Forumindlæg
  Håber, jeg kan få lidt hjælp :) Den molare Gibbs-energi for en gas afhænger som nævnt af gassens tryk. Beregn Gibbs energien for 0,25 mol H2 med trykket 0,13 bar og temperaturen 25oC. På forhånd tak :)