Søgning på: kemi noter til termodynamik. Resultater: 141 til 160 af 27569
 • Termodynamik

  Forumindlæg
  Hej Det indveninde af en cykelpumpe har i første omgang hhv. følgende tryk, volumen og mol: P(1): 1,013*10^5 Pa V(1): 0,5 L n(1): 2,04 * 10^-2 mol Herefter bliver stemplet trykket sammen således at volumen er: V(2): 0,2 L Hvad er det nye tryk så? (Temperaturen før kompresset...
 • Termodynamik

  Forumindlæg
  Inden for termodynamikken møder man enthalpien defineret som: H = p * V I min bog står endvidere, at tilvæksten i entalphi kan beregnes som: deltaH = p * deltaV (ved konstant tryk) MEN det forstår jeg simpelthen ikke. Går man ikke ud fra, at gassen udvider sig adiabatisk, dvs. at trykket hele tid...
 • Fysik noter???

  Forumindlæg
  Hej alle sammen Jeg søger nogle noter omkring jordskælv til fysik, er der nogen som sidder inde med nogle gode noter omkring emnet?HilsenSasha
 • termodynamik

  Forumindlæg
  Antag at opvarmning af et stykke stearin med massen m ved stuetemperatur Tstue foregar under konstant varmetilfrsel dQ/dt = KP. Skitser temperaturudviklingen (y-akse) af stearinen som funktion af tiden (x-akse). Skitsen skal afspejle et kvalitativt korrekt forhold mellem Cp(s), Cp(l) og Cp...
 • TERMODYNAMIK - HASTER

  Forumindlæg
  Hej alle. Er der nogle der vil hjælpe med følgende opgave: 6OH- (aq) + 3I2 (s) -> 5I- (aq) + IO-3 (aq) + 3H2O (l) a) Hvilken reaktionstype er der tale om? b) Beregn ΔG for reaktionen ved 25 grader C. c) Hvordan vil reaktionen forløbe under standardbetingelser og 25 grader C. ...
 • Termodynamik

  Forumindlæg
  Hey folkens er i gang med en opgave hvor jeg skal regne "stigningen i den indre energi i gassen" og har de her informationer: En beholder med faste vægge er fyldt med en treatomig idealgas med molarmassen 17 kg/kmol. I beholderen, hvis volumen er 0,2 m3, er begyndelsestilstanden 1 MP...
 • Termodynamik

  Forumindlæg
  Hej jeg sidder lidt fast i en opgave, så håber nogle kan hjælpe, den lyder således: Et naturgasfyret kraftværk forbrænder 2000 kg methan i timen CH4(g) + 2O2(g) --> CO2(g) + 2H2O(g) Først er jeg blevet bedt om at regne standard entalpi tilvæksten, som jeg har fået til: -802,51 kJ/mol. I de...
 • Termodynamik

  Forumindlæg
  vi har fået nogle resultater på denne opgave men jeg kan ikke komme frem til det rigtige så håbede lidt på at en ville gennemgå opgaven her med udregninger.
 • Termodynamik

  Forumindlæg
  Et oliefyr har virkningsgraden 85%. Beregn hvor meget olie, der skal bruges på at opvarme kedlens indhold på 100L vand fra 22°C til 65°C. Beregn antallet af kWh, der skal bruges hertil! Hjælp tak
 • Termodynamik

  Forumindlæg
  Nogle der ved hvilke entalphi beregninger vi er ude i her? Kolben hvor NaOH(s) dissocieres bliver brandvarm. Vis, ved en termodynamisk beregning, hvordan dette kan forklares.
 • Termodynamik

  Forumindlæg
  Jeg har en reaktion: CaCl2(s) + 6H2O(g) -> CaCl2 * 6H2O(s) Hvordan opskriver jeg ligevægten for Kp til ovenstående reaktion, og hvordan finder jeg enheden?
 • Termodynamik HJÆLP:)

  Forumindlæg
  Hej jeg har brug for hjælp til følgende opgave :) Dykker befinder sig under vandoverfladen og benytter sig af et primitivt kommunikationssystem til at kommunikere med en båd ovenover. Systemet består af en ballon, hvortil der er fastgjort et lille metalbur. Når folkene i båden vil sende en ...
 • termodynamik

  Forumindlæg
  heey .. :) sidder lidt fast i denne opgave.. ved ikk helt hvordan jeg skal komme vidre.. nogen der kan hjælpe ? tusind tak :) Ved fuldstændig forbrænding af ethan kan der dannes enten H2O(g) eller H2O(l): C2H6(g)+O2(g) --> CO2(g)+H2O(g) C2H6(l)+O2(l) --> CO2(l)+H2O(l) a) Afstem de to reak...
 • termodynamik HJÆLP.

  Forumindlæg
  er der nogen der kan hjælpe med opgave 2.3. jeg har beregnet opgave 2.2 til 3,556. og ved jeg har 500g som skal omregnes til mol. formelen som jeg har fundet fra til er jeg har vedhæftet selve opgaven.
 • Termodynamik

  Forumindlæg
  Beregn stofmængden i 1 cm3 luft ved temperaturen 20oC og et tryk på 1 atm. Kan nogen hjælpe med denne opgave?
 • Termodynamik

  Forumindlæg
  En fermenteret krukke indeholder 3,1 kg is med temperatur -4,0 ° C. Gryden har en masse på 2,2 kg og starttemperaturen er 18 ° C. Den står på en plade, der leverer varme med effekt 2.3kW. Spændingen over pladen er 220V; Vi tror vi snakker om DC. a) Hvad er strømmen gennem pladen? b) Hvor...
 • termodynamik

  Forumindlæg
  Hej. Jeg har lavet et forsøg, hvor Hess' lov skulle eftervises. Vi blandede 25 mL vand med 4,00 g NaOH-pastiller. Hvilken masse skal jeg bruge, når jeg skal beregne varmeafgivelsen for denne reaktion. 25 g (da vands densitet næsten er 1) eller 29 g? (altså den samlede masse) Derefter blande...
 • termodynamik

  Forumindlæg
  Se vedhæftet opgave
 • Termodynamik

  Forumindlæg
  Hej kan nogen af jer hjælpe mig med denne opgave? Bestem varmekapaciteten af en øl (inkl. dåse + sprit) Hvor meget mindre energi får kroppen når den drikkes ved 0 grader c i forhold til 220 c ? Hvor mange procent spare man? Hvor kold skal den være for at det skal gå lige op (energimæssig PÅ for...
 • termodynamik :(

  Forumindlæg
  Suppose that 2.5 mmol Ar(g) occupies 72 dm3 at 298 K and expands isothermally to 100 dm3. Calculate deltaG for the process. hvilken formel bruger man for at løse delta G, når vi har med isotherm at gør?