Søgning på: kemisk reaktionshastighed. Resultater: 81 til 100 af 5540
 • reaktionshastighed.

  Forumindlæg
  Hej! Har lige et par spørgsmål omkring reaktionshastighed..1) Hvordan kan det være at temperatur har en indflydelse på reaktionshastighed?- mit bud: Vi brugte HCl som reagerede med magnesiumbånd. Vi lavede dette forsøg ved stuetemperatur og ved 50 grader og fik at det gik hurtigere ved de 50 grad...
 • Reaktionshastighed!

  Forumindlæg
  Nogen der kan hjælpe mig med denne opgave :) Betragt reaktionen for fremstilling af ammoniak: N2 + 3H2 → 2NH3 Reaktionshastigheden for omdannelsen af H2 pr. sekund er på et tidspunkt blevet målt til . Hvor stor er reaktionshastigheden udtrykt ved: a) omdannelsen af N2 b) ...
 • Reaktionshastighed

  Forumindlæg
  Hej, Sidder lige med 2 problemer. Opgaveteksten: En portion ammoniumnitrit (NH4NO2) udrøres i 2,00 liter vand. Stoffet går straks i opløsning, og følgende reaktion forløber herefter NH4+(aq) + NO2- --> N2(g) + 2 H2O(l) Så er der en graf som viser den aktuelle koncentration af NH4+ som...
 • reaktionshastighed

  Forumindlæg
  plz plz hjæælp har virkelige brug for hjælp... Er der ikke nogen der lige hurtigt kan fortælle mig at hvordan jeg kan opskrive reaktionshastigheden for de tal, jeg har indlagt med worddocumentet, tak på forhånd....
 • Reaktionshastighed

  Forumindlæg
  Hej Er der nogle der har nogle hverdags eksmpler på reaktioner, hvor reaktionshastigheden stiger desto større kocentration man har (altså anden ordens reaktioner) eller eksempler på nulte ordens reaktioner?
 • Reaktionshastighed

  Forumindlæg
  Hej.I reaktionen 2H+ + S2O3(2-) -> S + SO2 + H2OHer fandt vi ud af at H+ koncentrationen spillede ind på reaktionshastigheden, hvilket den jo ikke burde.Her er de tre elementarreaktioner1. S2O3(2-) + H3O+ -> HS2O3(-) + H2O2. HS2O3(-) -> HSO3(-) + S3. HSO3(-) + H3O+ -> SO2 + 2H2OHvis H...
 • Reaktionshastighed

  Forumindlæg
  Hej Jeg har lavet et forsøg med bromid og bromat, hvor reaktionsorden skal bestemmes. Her har jeg i det første delforsøg tilsat bromid og saltsyre i overskud samt 1,0 mM bromat, mens jeg i det andet delforsøg har tilsat bromat og bromid i overskud samt 5,0 mM bromid. Hvad skyldes det, at der går...
 • Reaktionshastighed

  Forumindlæg
  Hej. Er der nogen, som vil hjælpe mig med denne reaktion, idet jeg er rimelig fortabt i den. Opskriv reaktionshastigheden for reaktionen: 2H2O2 (aq) » O2 (g) + 2H2O (l) På forhånd tak.
 • Reaktionshastighed

  Forumindlæg
  Jeg har fået denne opgave for som jeg har vedhæftet. Jeg har lavet spørgsmål a ) og fundet ud af at det er en første ordensreaktion, men hvordan laver jeg b) og finder reaktionshastigheden til tiden 60 miniutter? jeg ved at formlen for hastighedsudtrykket = v = k * [A], men hvad så?
 • Reaktionshastigheder

  Forumindlæg
  Hjælp!! Har fået stillet en opgave: Hvorfor reagerer 2,0 M H2SO4 meget hurtigere med magnesium end 0,2 M H2SO4? Det har jeg svaret på, men opgavem fortsætter med: Anvender man konc. svovlsyre (96% svovlsyre, 4% vand), er reaktionshastigheden forbløffende lav. Foreslå en rimelig forklaring. Og der...
 • Hjælp - reaktionshastighed

  Forumindlæg
  min eksamensprojekt handler om kemi og matematik, derfor har jeg valgt reaktionshastigheder for 0.-, 1.- og 2. ordens reaktioner. jeg har lavet forsøgene som kan bruges til eksamplerne. nu skal jeg til eksamen om en uge, men jeg ved ikke om hvordan jeg skal fremlægge det!!!!!! jeg kan ikke kombin...
 • Reaktionshastighed

  Forumindlæg
  Hej!Jeg er lidt lost i denne kemiopgave, har lavet mange lignende, men nu er jeg godt nok lidt tabt! Den sorte klap er simpelthen røget ned. Håber en lige vil kunne sætte mig igang!En opløsning af ammoniak i vand indeholder 20 masse% NH3. Opløsningens densitet er 0,910 g/mol.a) Beregn opløsningen...
 • Reaktionshastighed

  Forumindlæg
  Hej Jeg skal lave et forsøg med bromid/bromat med følgende reaktionsskema: 5Br^-+BrO_3^- +6H^+ --> 3Br_2 + 3H_2O Jeg vil gerne lave et forsøg, hvor jeg kan benytte v=k*[A]^2 Kan man gøre det, nu når de ikke reagerer 1:1? Er der nogen der kan forklare mig, hvorfor man kan gøre det ved at t...
 • Reaktionshastighed

  Forumindlæg
  Hej.. Jeg har fået følgende opgave: "En reaktion har reaktionsskemaet 2a + 3B + C --> 2D + F Hastighedsudtrykket, som jo sjældent følger reaktionsskemaets koefficienter, kan udtrykkes ved v=k(T)*[A]^n*[B]^m*[D]^p Ved nogle eksperimenter ændrer man på reaktanternes koncentrationer én ad...
 • Reaktionshastighed

  Forumindlæg
  Hej Det kan godt være, at det er et dumt spørgsmål, men hvorfor ønsker man en positiv reaktionshatighed? Kan det ikke være lige meget, om den er positiv eller negativ?
 • Reaktionshastighed

  Forumindlæg
  Jeg har følgende reaktion: S2O82- + 2I- ---> 2SO42- + I2 2S2O32- + I2 ---> S4O62- + 2I- Reaktionen laves med følgende kemikalier: Kaliumperooxodisulfat, 0,0625 M Natriumthiosulfat, 0,0625 M Kaliumiodid, 1,500 M Stivelse, 2 % Vand Mit spørgsmål er: Hvilken betydning får det for forsøget, hvi...
 • Reaktionshastighed

  Forumindlæg
  Hej alle. Jeg sidder her og skriver studieretningsopgave i 2.g og er kommet over for det problem, at jeg har fået spørgsmålet: Hvorfor kan man bruge 1/t som betegnelse for hastigheden v? Selv mener jeg at kunne huske at min kemilærer viste os, at det er noget med at v= k*1/t, dvs. at reaktionshas...
 • Reaktionshastighed

  Forumindlæg
  Jeg har lidt problemer med nogle opgaver i forbindelse med en rapport omkring reaktionshestighed for reaktion mellem thiosulfat- ioner og syre. Når man tilsætter syre til en opløsning, som indeholder thiosulfationer, dannes der bl.a. frit svovl: 2 H+(aq) + S2O3 2-(aq) → S(s) + SO2(g) +...
 • reaktionshastigheden

  Forumindlæg
  Opgave 3.53 i en beholder blandes en vandig opløsning af iodmethan, CH3I, og en vandig opløsning af natriumhydroxid, således at startkoncentrationen af både CH3I og OH- er 0,100 M. Umiddelbart efter sammenblandingen starter reaktionen: CH3I(aq) + OH- (aq) --> CH3OH(aq) + I- (aq) Ud fra pH-må...
 • Reaktionshastighed.

  Forumindlæg
  https://i.imgur.com/4PMZAZA.png Opgaven er i liket. Jeg har selv løst opgave a, men har problemer med b. Når jeg tegner grafen og bruger differencial regning til at finde tangenterne får jeg et minus tal og ikke reaktionshastigheden. Håber der er nogen der kan hjælpe.