Søgning på: kemisk reaktionshastighed. Resultater: 121 til 140 af 5549
 • Reaktionshastighed

  Forumindlæg
  Hej jeg sidder og skal have lavet en kemi aflevering og er næsten færdig, mangler bare lige det sidste og er helt blank... Opgaverne ses neden under. Tak på forhånd :) Opgave 58.4 Hvordan kan man i princippet måle has- tigheden af følgende reaktioner? a) Dibrom adderer til ethen. b) Ethy...
 • Reaktionshastighed

  Forumindlæg
  v=K*[O3]*[C2H4] Ved 25 C er hastighedskonstanten 800 M-1s-1. Beregn reaktionshastigheden, når stofmængdekoncentrationen for ozon er 1,00 * 10^-8 M og for ethen 4,50 *10^-6 M. Hvordan er det nu M-1s-1 skal forståes? Bliver formlen = 800*(1*10^-8)*(4.5*10^-6)?
 • reaktionshastigheden

  Forumindlæg
  Grafen øverst på siden viser den aktuelle koncentration af hydrogenperoxid som funktion af tiden for et eksperiment i en vandig opløsning af H2O2. opløsningen er på et givet tidspunkt tilsat en katalysator, hvorefter følgende spaltningsreaktion har fundet sted: 2H2O2(aq)--> 2H2O (l)+ O2(g) ...
 • Reaktionshastighed

  Forumindlæg
  Er ved at skrive rapport om reaktionen mellem persulfationer og iodidioner, og et spørgsmål lyder "Afbild v grafisk som funktion af [I-] (en graf for hver måleserie). Hvad viser graferne? Hvilken værdi har n? Har altså lavet nogle målinger og taget tid, men har ingen idé om hvordan jeg skal...
 • Reaktionshastighed

  Forumindlæg
  Opgave 75 i Myginds A2 bog s. 143Vi betragter en reaktoin mellem A og B. For at undersøge hvordan reaktionshastigheden afhænger af koncentrationerne gennemføres fem forsøg. I hvert forsøg måles initiashastighedenA (M) B(M) v (M/s)0,04 0,04 6,18*10^-60,02 0,0...
 • Reaktionshastigheder

  Forumindlæg
  Hej studieportalen. Jeg har i en rapport om reaktionshastigheder lavet en øvelse med syrens art. I dette forsøg brugte vi to reagensglas. I det ene reagensglas hældte vi 5mL 2 mol/L HCl og i det andet 5 mL 2 mol/L CH3COOH. Herefter tog vi 2 Mg bånd og tilførte til hvert reagensglas. Med et ...
 • Reaktionshastigheden

  Forumindlæg
  Hej jeg fik opgaven: Hvad er reaktionshastigheden for følgende reaktioner? a. 2 N2O5(g)⇔¤NO2(g)+O2(g) v=k*[N2O5] Hvordan løser jeg den?
 • reaktionshastigheder

  Forumindlæg
  Hej, er der nogle, som gerne vil hjælpe mig med denne opgave? Har selv prøvet lidt: a'eren: Jeg bruger excel, hvor jeg plotter 1/[OH-] som funktion af tiden, hvis reaktionen giver en ret linje er det en 2. ordens reaktion. b'eren: Da det er en 2. ordens reaktion siger jeg t0,5=...
 • Reaktionshastighed

  Forumindlæg
  .. er i følgende tabel. a. opskriv hastighedsudtrykket for denne reaktion: hvorfor er det v = k*[H2]*[NO]2 ? Jeg kan godt se, hvorfor [H2] er i første men ikke hvorfor [NO] er i anden .. De steder hvor jeg kigger og [H2] er konstant kan jeg ikke se en sammenhæng mellem. NO og hastig...
 • Reaktionshastighed

  Forumindlæg
  v = k ⋅ [Br–] ⋅ [BrO3–] ⋅ [H+]2 Hvilken orden er denne reaktion, og hvorfor?
 • reaktionshastighed

  Forumindlæg
  hej jeg har et par spørgsmål jeg har lidt problemer med, som jeg håber nogen der vil hjælpe med. 1, hvorfor er svovl uopløseligt i vand? 2. Hvorfor kaldes reaktionen mellem thiosulfat og syre for en redoxreaktion? -På forhånd tak.
 • Reaktionshastighed

  Forumindlæg
  Hej kære medstuderende (: Jeg har for første gang lavet udregninger med førsteordensreaktioner, jeg aner virkelig ikke om mine beregninger er rigtige. Derfor håber der er en klog person herinde der lige hurtigt gider at kigge opgaven jeg har regnet igennem? På forhånd tak.. Se opgaven og besvar...
 • Reaktionshastighed

  Forumindlæg
  Hej SP, Jeg sidder her og har brug for hjælp angående en opgave om reaktionshastighed. Mit spørgsmål lyder så, hvordan reaktionshastighedens tangenthældning og Lambert-Beers loven har en sammenhæng. Håber der er nogen, der kan hjælpe, tak. :)
 • Reaktionshastighed

  Forumindlæg
  Hej folkens. Nogle der kan hjælpe mig med, hvordan man beregner en orden for en reaktion? og hvilken formel man skal benytte sig af. tak på forhånd
 • Reaktionshastighed

  Forumindlæg
  Hej SP Jeg har denne reaktion: 2 NO (g) + O2 (g) ? 2 NO2 (g) Og så har jeg også de vedlagte kurver Jeg skal så forklare hvorfor det er vigtigt at nævne hvilken af reaktionsdeltagerne hastighederne er baseret på. Er det fordi hastigheden for NO og NO2 er den samme, imens den ene faktisk bliver...
 • Hjælp med reaktionshastighed

  Forumindlæg
  Er der en som kan hjælpe mig med denne opgave??
 • Hjælp kemisk ligevægt????

  Forumindlæg
  Opskriv udtrykket for ligevægtskonstanten for ligevægten: N2(g) + 3 H2(g) ? 2 NH3(g) Hvad bliver enheden for ligevægtskonstanten? Hvad fortæller størrelsen af en ligevægtskonstant? og til sidst Hvilken forskydning sker der, når man varmer op eller afkøler reaktionsblandingen? ...
 • HASTER! Reaktionshastighed!

  Forumindlæg
  Hej. Jeg skal lave en rapport om reaktionshastighed hvor vi blander Vand, KIO3, stivelse og NaHSO3... reaktionerne er delt op i 1,2 og 3. jeg har aftstemt sådan: 1: IO3- + 3HSO3- ? I- + 3SO42- 2: 6H+ + IO3- + 5I- ? 3I2 + 3H2O 3: H2O + I2 + HSO3- + ...
 • Reaktionshastigheder

  Forumindlæg
  Hej .. Jeg kan ikke rigtig finde ud af denne opgave 8.7. Den er vedhæftet!
 • Reaktionshastighed

  Forumindlæg
  Hvorfor reagerer magnesiumbånd hurtigere med saltsyre end en reaktion med saltsyre og zinkbånd?