Søgning på: kinesisk a. Resultater: 1 til 20 af 96
 • Kommunisme | Ideologi

  Kompendie
  Kommunisme er navnet på en række ensartede ideer, en ideologi, om en politisk holdning til samfundet. Kommunismen foreslår en samfundsmodel, som bygger på forestillingen om fælleseje, samfundsejede produktionsmidler og fælles ejendom.Hvad er kommunisme?Kommunisme kommer af det latinske ord &rsquo...
 • Ligebenet trekant | Matematik formelsamling

  Kompendie
  I trigonometri er en ligebenet trekant en af de figurer der skaber mest forvirring. Herunder kan du blive klogere på en ligebenet trekant som på engelsk hedder "an isosceles triangle". Men hvad betyder det at en trekant er ligebenet?Hvad er en ligebenet trekant?En ligebenet trekant er h...
 • Hældningskoefficient | Matematik formelsamling

  Kompendie
  En hældningskoefficient beskriver udseendet på en ret linje, hvor stejl eller flad linjen er. Hældningskoefficient er udtrykt ved konstanten a i linjens ligning og a i en lineær funktion.Jo større a er desto stejlere er linjen. Hældningskoefficient a kaldes undertiden også for stigningstal, hældn...
 • Fysik Formelsamling

  Kompendie
  Fysik formelsamling - dækker pensum i C til A-niveau fysik.
 • Ligesidet trekant | Matematik formelsamling

  Kompendie
  En ligesidet trekant er en trekant hvor alle sider er lige lange og hvor alle vinkler er lige store, altså præcis 60 grader hver. Sidernes længde er det eneste, der kan variere i en ligesidet trekant.Ligesidede trekanter hører til de vilkårlige trekanter. Ved vilkårlige trekanter er det umiddelba...
 • Trekanter | Matematik formelsamling

  Kompendie
  Trekanter findes overalt, og uden at tænke over det beskæftiger vi os med trekantede objekter hver eneste dag. Et tag, en kegle, en flise, et hjørne eller en spids. Særligt i håndværksfag bruges trekanter, trekantsberegning og trigonometri i praksis. Derfor er trekanter også noget håndværkere, ar...
 • Linjens ligning | Matematik formelsamling

  Kompendie
  Linjens ligning beskriver i bund og grund det samme som en lineær funktion. Men i linjens ligning er (f(x) byttet ud med y. Linjens ligning er således den matematiske betegnelse for en ret linje med konstant hældning. Denne kan altid afbildes grafisk som en ret linje i et koordinatsystem.I linjen...
 • Hyperbel | Matematik formelsamling

  Kompendie
  En hyperbel er en kurve defineret af en matematisk funktion, der har formen .Her er a en konstant. Det kræves derudover at , da man ikke må dividere med Hyperbel af funktionen .Hyperbler er blandt andet genkendelige på grund af, at x er forskellig fra nul. Det betyder nemlig at grafen aldrig skær...
 • Lineær vækst | Matematik formelsamling

  Kompendie
  Lineær vækst er et matematisk udtryk der knytter sig til lineære funktioner. Lineær vækst vil blot sige, at to vilkårlige punkter befinder sig på en ret linje med en hældning (a ≠ 0). Lineær vækst knytter sig særligt tæt sammen med hældningskoefficienten. Derfor er konstanten a i linjens lign...
 • Cosinusrelationerne | Matematik formelsamling

  Kompendie
  Cosinusrelationerne beskriver en sammenhæng mellem vinklerne og siderne (sidestykker) i alle trekanter. I modsætning til sinus, cosinus og tangens der kun kan benyttes i beregningen af en retvinklet trekant, gælder cosinusrelationerne alle trekanter.Som udgangspunkt kan alle tre vinkler og tre si...
 • Omskrevne og indskrevne cirkel | Matematik formelsamling

  Kompendie
  Indenfor trigonometrien kan man tegne både den omskrevne og den indskrevne cirkel, gældende for alle trekanter. Lad os se på dem hver for sig.Den omskrevne cirkelDen omskrevne cirkel er, som navnet antyder, en cirkel der kan tegnes omkring alle trekanter. Det gælder både en retvinklet trekant og ...
 • Højde og grundlinje | Matematik formelsamling

  Kompendie
  I trekantsberegningen for både retvinklede men især vilkårlige trekanter opererer man også med de to geometriske størrelser, højden og grundlinjen. Højden er den primære så lad os se på den først.Højden h i en trekantHøjden h er en vinkelret linje på trekantens sider, som rammer den modstående vi...
 • Keglesnit | Matematik formelsamling

  Kompendie
  Keglesnit er i matematik en række kurver, som har det tilfælles, at de kan beskrives som et bestemt snit i en kegle.De fire kurver er cirkler, ellipser, parabler og hyperbler.De fire forskellige keglesnit. I øverste række ses keglerne fra oven, og i nederste række ses de fra siden. De stiplede li...
 • Parallelogram | Matematik formelsamling

  Kompendie
  Et parallelogram er en firkant, altså en figur indenfor geometri med fire sider. Navnet parallelogram henviser til at denne figur i geometrine består af parvis parallelle sider.Et parallelogram hvor alle fire sider har samme længde kaldes en rombe, og en rombe hvor alle fire vinkler er ens (rette...
 • Kernefysik

  Kompendie
  Kernefysik er det område inden for fysik, hvor man beskæftiger sig med kernen på atomer. En atomkerne kaldes også en nuklid.Atomkerner består af protoner og neutroner. Protroner og neutroner kaldes med en samlet betegnelse for nukleoner. Det er grunden til at kernefysik i nogle tilfælde kaldes nu...
 • Newtons 3. lov | Mekanik

  Kompendie
  Newtons 3. lov er en del Newtons love, som er grundlæggende for klassisk mekanik.Newtons tredje lov siger, at et legeme, der påvirker et anden legeme med en kraft F, vil blive påvirket af en lige så stor modsatrettet kraft.Hvis et legeme A påvirker et andet legeme B med kraften F, kan vi altså si...
 • Ellipse | Matematik formelsamling

  Kompendie
  En ellipse, er en oval figur i geometrien. Man kan sige, at den har form som en cirkel, der er trykket flad. Undertiden ses det også stavet 'elipse', men 'ellipse' er den korrekte stavemåde ifølge ordbogen.Ellipse.Ellipser er en af den type figurer der kaldes keglesnit (sammen med...
 • Cosinus | Matematik formelsamling

  Kompendie
  Cosinus kan umiddelbart være lidt svær at forstå, for hvad er cosinus? Man skal tænke på cosinus som en trigonometrisk funktion. En trigonometrisk funktion behøver man ikke nødvendigvis at forstå, da den er meget kompleks. Men man skal lære at benytte den.Cosinus forkortes ’cos’ i mat...
 • Amplitude | Bølger

  Kompendie
  Amplitude er en værdi for bølger der beskriver, hvor meget bølgen svinger væk fra hvilestillingen. Amplituden siger altså noget om, hvor stor en bølge er.Amplitude kan beregnes på forskellige måder. Man kan regne den såkaldte spidsværdi, som er længden fra hvilestillingen til en bølgetop eller bø...
 • Kongruente trekanter | Matematik formelsamling

  Kompendie
  Kongruente trekanter betyder at man har to eller flere geometriske ens trekanter. Det gælder alle typer af trekanter, at man siger de er kongruente trekanter, hvis størrelsen på vinkler og længden på siderne i to trekanter er fuldstændig ens.I trigonometrien definerer man at to trekanter er kongr...

Forrige 1 2 3 4 5 Næste