Søgning på: kinesisk a. Resultater: 41 til 60 af 96
 • Hvordan finder man arealet af en trekant? | Matematik formelsamling

  Kompendie
  Hvordan man finder arealet af en trekant, kommer an på hvilken type trekant man har at gøre med.Alle trekanter bruger dog samme generelle formel for areal:A er arealet. h er trekantens højde og g er trekantens grundlinje. Det kommer an på hvilken slags trekant man regner på, hvordan man måler høj...
 • Trekantsberegning | Matematik formelsamling

  Kompendie
  Trekantsberegning beskriver de udregninger, man skal foretage af vinkler og sider, ud fra hvilke oplysninger man har om trekanten. Det afhænger for det første af, om det er en retvinklet trekant eller en vilkårlig trekanter. Finder man undervejs i beregningerne ud af, at man har en ret vinkel på ...
 • Trigonometri | Matematik formelsamling

  Kompendie
  Trigonometri omhandler forholdet mellem sider og vinkler i en trekant. Trigonometri er græsk og betyder "at måle tre vinkler".Trigonometri hører under geometri, som er den gren af matematikken, der handler om former. En trekant har tre sider og tre vinkler. Mere generelt er en trekant e...
 • Omkreds af trekant | Matematik formelsamling

  Kompendie
  Hvordan finder man omkreds af trekant? Få hjælp til beregning af omkreds for alle trekanter i Studieportalen.dk's Matematik Formelsamling nu.
 • ABC-analyse

  Kompendie
  ABC-analysens formål er at hjælpe virksomheden med at få fastlagt en differentieret styring af indkøbet og lagerdisponeringen. Indkøbsstyringen skal sikre, at virksomhedens indkøb koordineres med det forventede salg, den planlagte produktion samt den gældende lagerpolitik.Den differentierede købs...
 • Opgaver i procentregning | Matematik formelsamling

  Kompendie
  For at blive endnu bedre til procentregning kan du øve dig med forskellige opgaver, der på den ene eller anden måde inkluderer procent.På denne side er der opstillet 10 forskellige procentregningsopgaver. (Løsninger nederst på siden) Omskriv decimaltallene 0,72, 1,48 og 0,16 til procent? 22 % a...
 • Areal af trekant | Matematik formelsamling

  Kompendie
  Hvordan finder man areal af trekant? Få hjælp til beregning af areal for både en vilkårlig og retvinklet trekant i Studieportalens Matematik Formelsamling
 • Andengradsligning | Matematik formelsamling

  Kompendie
  En andengradsligning er helt essentiel i matematik. Derfor er det vigtigt at forstå, hvad en andengradsligning er og vigtigst at kunne løse den. Man skriver også ofte '2. gradsligning' på denne måde. I artiklen her benyttes begge måder.En andengradsligning er nært forbundet med et andengr...
 • Kreditnota

  Kompendie
  En kreditnota er et tilgodehavende som køber har hos sælger. En kreditnota udstedes af sælger. Men hvad er kreditnota?Kreditnota på engelsk hedder simpelthen en 'credit note' eller et 'credit memorandum'.Hvad er en kreditnota?En kreditnota kan betegnes som en ”faktura i minu...
 • Svingninger | Bølger

  Kompendie
  Svingninger er periodiske bevægelser. Ofte vil svingninger kunne beskrives af en sinusbølge, altså en glat bevægelse mellem to yderpunkter.Et eksempel er et penduls svingninger. Når pendulet er sat i gang, vil det svinge mellem to yderpunkter. Punktet mellem de to yderpunkter kaldes hvilestilling...
 • Termodynamik

  Kompendie
  Termodynamik er et område inden for fysikken, hvor man beskæftiger sig med varme og tryk i forskellige materialer.Termodynamikken har fire grundlæggende love:Termodynamikkens 0'te lov siger noget om ligevægten af systemer. Den siger at ligevægten er transitiv, hvilket betyder at den kan overf...
 • Ensvinklede trekanter | Matematik formelsamling

  Kompendie
  I ensvinklede trekanter, eller ligedannede trekanter, er vinklerne i to eller flere trekanter parvis lige store. Se definition på ensvinklede trekanter nu.
 • Vinkelhalveringslinje | Matematik formelsamling

  Kompendie
  En vinkelhalveringslinje er et meget anvendeligt begreb og benyttes mange steder i geometrien, også indenfor trigonometrien. En vinkelhalveringslinje er, som navnet hentyder til, en linje, der halverer en vinkel. Til en hvilken som helst vinkel i hvilken som helst geometrisk figur, kan der tegnes...
 • Herons formel | Matematik formelsamling

  Kompendie
  Herons formel benyttes til at bestemme arealet af alle typer trekanter, hvis man kender sidelængderne. Se Studieportalen.dk's Matematik Formelsamling nu.
 • Sekskant - Heksagon | Matematik formelsamling

  Kompendie
  En sekskant eller et heksagon, er en figur i geometrien med seks sider og seks vinkler. En sekskant er således en polygon med seks hjørner. Et heksagon på engelsk staves næsten på samme måde, nemlig et "hexagon".Sekskant.En sekskant har en vinkelsum på 720 grader. Altså, hvis man finder...
 • Katete | Matematik formelsamling

  Kompendie
  En katete er en af siderne i en retvinklet trekant, som ligger omkring den rette vinkel.Derfor har en retvinklet trekant altid to kateter, og de vil altid ligge vinkelret på hinanden.Figuren viser hvad en katete er. De to kateter er markeret på en retvinklet trekant. Den rette vinkel er markeret ...
 • Dopplereffekt | Bølger

  Kompendie
  Dopplereffekt er et fænomen for bølger, som gør, at den relative forskel i hastighed mellem kilde og modtager giver en ændring af bølgelængde.Vi kender Dopplereffekten fra sirener på ambulancer. Lyden ændrer sig, alt efter hvor vi er i forhold til sirenen. Hvis sirenen bevæger sig i mod os, har s...
 • Magnetfeltet fra en elektrisk strøm | Fysik formelsamling

  Kompendie
  Lige lederStørrelsen af den magnetiske fluxtæthed i afstanden fra en lang lige leder med strømstyrke er givet ved: Højrehåndsreglen for elektromagnetismeRetningen af magnetfeltet er givet ved højrehåndsreglen: Grib med højre hånd om lederen med tommelfingeren i strømmens retning. De andre fing...
 • Integralregning | Matematik formelsamling

  Kompendie
  Integralregning er et emne inden for matematik, som handler om at analysere funktioner den modsatte vej af differentialregning. Altså hvis man integrerer en funktion f og dernæst differentierer, får man funktionen f igen. Den funktion vi får når vi integrerer en funktion f, kalder vi stamfunktion...
 • Aktieselskab | Selskabsformer

  Kompendie
  Aktieselskab forkortes med A/S, som man ofte vil se efter et firmas navn for at markere selskabsformen.Hvad er et aktieselskab?Et aktieselskab kræver som minimum én ejer, og der foreligger et minimumskrav på 500.000 kr. til virksomhedens egenkapital. Endelig er der kun begrænset hæftelse, ...