Søgning på: kinesisk a. Resultater: 81 til 100 af 96
 • Resonans | Bølger

  Kompendie
  Resonans et fysisk fænomen, der opstår i mange forskellige sammenhænge, hvor et system har en eller flere frekvenser der yder mindre modstand end andre frekvenser. Disse frekvenser vil dermed kræve mindre energi og kan derfor nemt forstærkes.Et eksempel på resonans er en guitarstreng. Når en stre...
 • Trapez | Matematik formelsamling

  Kompendie
  Et trapez er en firkant, altså en figur indenfor geometri med fire sider. Det eneste vi kræver, for at kunne kalde en firkant et trapez, er at mindst to af siderne er parallelle.Hvis de to andre sider også er parallelle, er dette trapez samtidig et parallelogram. Fordi et trapez har denne brede d...
 • Hvordan ganger man brøker? | Matematik formelsamling

  Kompendie
  Denne artikel vil forklare, hvordan man ganger brøker. Det er faktisk meget nemt.For at hvordan brøker lægges sammen og trækkes fra hinanden se artiklen Brøkregning.Man ganger to brøker ved at gange tæller med tæller og nævner med nævner. Det kan skrives generelt således:Hvis man har at gøre med ...
 • Ideal-gas loven | Fysik formelsamling

  Kompendie
  En ideal gas er en gas hvis enkelte molekyler ikke påvirker hinanden. Hvor er antallet af partikler målt i mol, er antallet af partikler i gassen, er gaskonstanten og er Boltzmanns konstant.Bemærk: Selom loven kun gælder for ideelle gasser kan den med stor nøjagtighed anvendes på reelle gas...
 • Femkant - Pentagon | Matematik formelsamling

  Kompendie
  En femkant eller et pentagon, er i geometrien en figur med fem sider og fem vinkler. En femkant er dermed et polygon med fem hjørner.Femkant.Den såkaldte vinkelsum i en femkant er altid 540 grader. Det vil sige, hvis man måler alle vinkler i en femkant, og tager summen, vil man altid få 540°,...
 • Elektriske felter | Fysik formelsamling

  Kompendie
  I et elektrisk felt fra en punktladning vil en anden punktladning blive påvirket af en elektrisk kraft Coloumbkraften , som afhænger på følgende måde af afstanden mellem de to punktladninger : Hvor er enhedsvektoren rettet fra mod .Elektrisk ladede partikler frastøder hinanden, hvis ders lad...
 • Bogføring og regnskab

  Kompendie
  Bogføring og regnskab er helt grundlæggende når man skal drive virksomhed, da alle virksomheder skal aflevere et årsregnskab.Hvad er bogføring?Bogføring og regnskab betyder en registrering af alle de bilag, der vedrører en virksomheds økonomi. Bilagene, der skal registreres i virksomhedens årsreg...
 • Skydeskivemodellen

  Kompendie
  Skydeskivemodellen bliver benyttet, når en virksomhed ønsker at foretage en analyse af konkurrenceforholdene på et givent marked.Formålet med at udarbejde en analyse af konkurrenceforholdene er, at man på baggrund af disse informationer kan påvirke og tilpasse sig de muligheder og trusler, der fr...
 • Effekt | Elektricitet

  Kompendie
  Effekt beskriver et fysisk systems evne til at omsætte energi. Man kan også sige, at effekt beskriver hvor meget et system er belastet.Hvad er effekt?Effekt er defineret som energiændring per tidsenhed. Effekt måles i enheden watt, som er Joule over sekund:Det vil sige, at når man regner på effek...
 • Resistans | Fysik formelsamling

  Kompendie
  Ohms lovSpændingsforskellen er givet på følgende måde af resistansen og strømstyrken . Ud fra Ohms lov kan følgende ligninger opstilles:Læs også en udførlig artikel om Ohms lov her med flere eksempler og brugen af både Ohms 1. og 2. lov.Erstatningsresistans i seriekoblingErstatningsresistansen ...
 • Udregning af procent | Matematik formelsamling

  Kompendie
  Udregning af procent kan anvendes i utroligt mange sammenhænge. Derfor er det vigtigt at forstå og kunne benytte procentregning. Man kan omregne til procent fra en brøk eller et decimaltal ved at gange brøken eller decimaltallet med 100%, se artiklen Procent. Procent benyttes ofte til at forenkle...
 • Konkurrentanalyse

  Kompendie
  En konkurrentanalyse udarbejdes typisk for en virksomheds nære konkurrenter. Der vil i allerhøjeste grad tages udgangspunkt i 3-4 konkurrenter, men i de fleste analyse tilfælde vil der være tale om en enkelt konkurrent på et givent marked.Herved vil det som en start være relevant at udarbejde en ...
 • Værdikæde og værdikædeanalyse

  Kompendie
  En virksomheds værdikæde består af en række aktiviteter, der forløber igennem virksomheden og som i sidste ende skal skabe værdi for den enkelte kunde. Når man som virksomhed udarbejder en værdikædeanalyse, gøres dette, fordi man ønsker at vurdere hvilke aktiviteter i virksomheden, som skaber mes...
 • Areal af cirkel | Matematik formelsamling

  Kompendie
  Areal af cirkel udtrykker hvor meget cirkelen fylder i et to-dimensionelt rum (plan). Areal af cirkel defineres af radius og pi. Læs om cirklens areal nu.
 • Parabel | Matematik formelsamling

  Kompendie
  En parabel er en geometrisk afbildning, der er symmetrisk omkring et toppunkt. Grafisk ligner en parabel en mund, som er sur (konkav) eller glad (konveks).
 • Brøkregning | Matematik formelsamling

  Kompendie
  Brøkregning beskriver, hvordan man regner med brøker. Det vil sige operationer som addition, subtraktion, division og multiplikation af brøker.I denne artikel vil vi gennemgå de grundlæggende operationer, addition og subtraktion. For division af brøker se artiklen Dividere brøker. For multiplikat...

Forrige 1 2 3 4 5 Næste