Søgning på: naturfag HF. Resultater: 21 til 40 af 5183
 • Naturfag

  Forumindlæg
  hej :) Til d. 2 dec skal jeg fremlægge en synopsis om luftens temperatur og fugtighed i naturfag, og jeg skal fortælle om det her spørgsmål: • Gør rede for nogle vigtige abiotiske faktorer og deres betydning for levende organismer. Kom herunder ind på hvilke organismer der favoriseres ved f...
 • lidt hjælp til naturfag

  Forumindlæg
  Goddag..jeg sidder med noget naturfag, som jeg er gået lidt i stå med.opgaven lyder:I kroppen bruges O_2 til forbrænding af næringsstoffer, hvorved der frigøres energiForbrændingen af druesukker kan beskrives ved reaktionsskemaet.C_6H_12O_2 + 6 O_2 ---> 6 CO_2+ 6H_201 mol O_2 fylder 24 liter....
 • hjælp til naturfag.....

  Forumindlæg
  jeg er igang med at svar på nogle opgave.. der er 4 spørgsmål,, som jeg har svært ved at svar ög den lyder sådan her.: - Hvad er en art ? (plante- eller dyreart). - Hvad er der specielt ved svampeceller ? - Hvad er prokaryote celler – hvad karakteriserer - Hvad er eukaryote cell...
 • Hjælp til naturfag

  Forumindlæg
  Jeg har lidt problemer med denne opg.: En styrtløber med masse 80 kg løber ned ad en bakke. Højdeforskellen mellem højde og slut er 30 meter.Hvad er tabet i potentiel energi under skiløbet?Hvilken fart opnår skiløberen, hvis han starter fra hvile og hvis man kan se bort fra gnidning?
 • NATURFAG

  Forumindlæg
  Hvor mange procent er det man skal have rigtigt i den skriftlige del for at bestå?Jeg har lige været oppe i andet prøveforsøg i sidste år og kan ikke huske hvad min lærer sagde sidste år, men mener det var 50 procent?synes I ellers godt om opgaven, jer der var oppe?
 • Hjælp til Naturfag

  Forumindlæg
  Hej, jeg har brug for hjælp til naturfag. Jeg kan ikke finde ud af at svar på de her 3 spg. En venlige sjæl der vil hjælpe? - Hvordan kan stråling optages i kroppen? - Naturlige stråling? - Røntgenstråling, CT- og PET-skanning.
 • Naturfag haster

  Forumindlæg
  ¨Hey.. Er der ikke nogle, som vil hjælpe mig, skal aflevere den imorgen...PleaseLyder sådan: En opløsning af HNO3 har rumfanget 500 mL og koncentrationen 0,30 mol/L a) Beregn opløsningens PH?? Opløsningen fortyndes nu med 9,5 L rent vand, så den i alt fylder 10,0 L. b) Beregn PH for denne opløsni...
 • Naturfag... Haster

  Forumindlæg
  Hey.. Er der ikke nogle, der vil hjælpe???Lyder sådan her:En naturfagslærer ønsker at fremstille 5 liter fortyndet svolsyre (2 mol/L) ud fra koncentreret svolsyre (18 mol/L)Hvor stor et volumen skal læreren bruge af den koncenterede syre....???Please hilfe
 • Naturfag haster

  Forumindlæg
  Hej alle sammen. Er der ikke nogle som vil hjælpe mig med denne opgave, har siddet en time med den, og jeg kan ikke finde ud af den... Lyder sådan: En opløsning af HNO3 har rumfanget 500 mL og koncentrationen 0,30 mol/L a) Beregn opløsningens PH?? Opløsningen fortyndes nu med 9,5 L rent vand, så ...
 • naturfag

  Forumindlæg
  Hvor små genstande, er det muligt at se i et lysmikroskop? Ved i det?
 • Naturfag

  Forumindlæg
  Hej... Er solen en planet eller en stjerne? Hvad med månen?
 • Hvad svarer naturfag til? Matematik c? Eller slet intet niveau?

  Forumindlæg
  Nogle af mine veninder, som jeg har spurgt og som var sikre på at de hver især havde ret siger at naturfag svarer til matematik på c-niveau, og den anden siger at det slet ikke svarer til noget. Jeg skal nemlig have taget et matematikkursus, har bare valgt hf-enkeltfag eller hvad det hedder, selv...
 • Naturfag

  Forumindlæg
  Hej, er der nogen, der kan hjælpe mig i gang med disse opgaver?Benzin indeholder bla. Oktan med den kemiske formel C8H18 Ved en fuldstændig forbrænding af oktan dannes der vand og kuldioxid.Opskriv et afstemt reaktionsskema for denne proces Mit svar: C8H18+ 12½02 bliver til 9H2O + 8CO2Hvor mang...
 • Naturfag

  Forumindlæg
  Hey..hjælp..Om en funktion f oplyses at den vokser eksponentiel og at grafen går gennem punkterne (-2, 17) og (31,49)a) Bestem forskriften for f.b) beregn g (7)c) løs ved beregningen ligningen g(x)=100Kan virkelig ikke finde ud af dem, og jeg skAL AFL. DET I MORGEN.........
 • Naturfag

  Forumindlæg
  hejCuO kan omdannes til frit CU ved opvarmning i en gasstrøm af H. H ledes hen over CuO, og reagensglasset opvarmes indtil al CuO er omdannet til frit Cu.A:førdiggør reaktionsskemaet: CuO + H2 bliver til Cu + H2ODenne opgave har jeg ikke problemer med, det er den næste:I et forsøg anvendes der 0...
 • Naturfag

  Forumindlæg
  K=420/tK=kondital t=tiden (målt i min.) for 2000 meter.En løber bruger 12,5 minutter på denne distance. Beregn konditallet (helt tal).Er det så så enkelt at man bar siger: K=420/12,5=33,6 =34Altså har vedkommende et kondital på 34?
 • Naturfag!!!

  Forumindlæg
  Hej!! Jeg går i 2 g og skal til en prøveeksamen imorgen. Jeg har fået at vide at jeg enten kan komme op i spkektra og lyskilder eller farvedannelse.Jeg har virkelig brug for hjælp, så hvis der er nogen der engang har skrevet en rapport om disse to emner, ville jeg være meget taknemmelig hvis jeg ...
 • Naturfag - HJÆLP

  Forumindlæg
  Hej vi er en gruppe på 2, som skal op i naturfag. Vores emne er vand, og vi mangler et godt forsøg. Vi har et forsøg hvor vi laver saltvand til drikkevand, men vi mangler et forsøg mere. Vi vil gerne ind på - Hvordan de lande der mangler rent drikkevand, kan få noget mere?? - Vi kunne godt tæn...
 • Naturfag

  Forumindlæg
  Problemstillinger omkring stråling?
 • naturfag

  Forumindlæg
  Skal tegne præ-postsynapsen og makere hvor der sker en diffusion, exoytose, elektris impuls kemisk impuls, er der nogen der kan hjælpe??