Søgning på: psykologi b synopsis. Resultater: 1 til 20 af 72
 • Median trekant | Matematik formelsamling

  Kompendie
  En median er et begreb der benyttes flere steder, både i trigonometri, geometri og i deskriptiv statistik. I denne artikel er det medianen i trigonometri, der er omdrejningspunktet. Median i trekant bør ikke forveksles med medianen i statistik, hvor den betyder noget helt andet.En median i en tre...
 • Trekanter | Matematik formelsamling

  Kompendie
  Trekanter findes overalt, og uden at tænke over det beskæftiger vi os med trekantede objekter hver eneste dag. Et tag, en kegle, en flise, et hjørne eller en spids. Særligt i håndværksfag bruges trekanter, trekantsberegning og trigonometri i praksis. Derfor er trekanter også noget håndværkere, ar...
 • Højde og grundlinje | Matematik formelsamling

  Kompendie
  I trekantsberegningen for både retvinklede men især vilkårlige trekanter opererer man også med de to geometriske størrelser, højden og grundlinjen. Højden er den primære så lad os se på den først.Højden h i en trekantHøjden h er en vinkelret linje på trekantens sider, som rammer den modstående vi...
 • Ligesidet trekant | Matematik formelsamling

  Kompendie
  En ligesidet trekant er en trekant hvor alle sider er lige lange og hvor alle vinkler er lige store, altså præcis 60 grader hver. Sidernes længde er det eneste, der kan variere i en ligesidet trekant.Ligesidede trekanter hører til de vilkårlige trekanter. Ved vilkårlige trekanter er det umiddelba...
 • Vinkelhalveringslinje | Matematik formelsamling

  Kompendie
  En vinkelhalveringslinje er et meget anvendeligt begreb og benyttes mange steder i geometrien, også indenfor trigonometrien. En vinkelhalveringslinje er, som navnet hentyder til, en linje, der halverer en vinkel. Til en hvilken som helst vinkel i hvilken som helst geometrisk figur, kan der tegnes...
 • Ligebenet trekant | Matematik formelsamling

  Kompendie
  I trigonometri er en ligebenet trekant en af de figurer der skaber mest forvirring. Herunder kan du blive klogere på en ligebenet trekant som på engelsk hedder "an isosceles triangle". Men hvad betyder det at en trekant er ligebenet?Hvad er en ligebenet trekant?En ligebenet trekant er h...
 • Cosinusrelationerne | Matematik formelsamling

  Kompendie
  Cosinusrelationerne beskriver en sammenhæng mellem vinklerne og siderne (sidestykker) i alle trekanter. I modsætning til sinus, cosinus og tangens der kun kan benyttes i beregningen af en retvinklet trekant, gælder cosinusrelationerne alle trekanter.Som udgangspunkt kan alle tre vinkler og tre si...
 • Omskrevne og indskrevne cirkel | Matematik formelsamling

  Kompendie
  Indenfor trigonometrien kan man tegne både den omskrevne og den indskrevne cirkel, gældende for alle trekanter. Lad os se på dem hver for sig.Den omskrevne cirkelDen omskrevne cirkel er, som navnet antyder, en cirkel der kan tegnes omkring alle trekanter. Det gælder både en retvinklet trekant og ...
 • Linjens ligning | Matematik formelsamling

  Kompendie
  Linjens ligning beskriver i bund og grund det samme som en lineær funktion. Men i linjens ligning er (f(x) byttet ud med y. Linjens ligning er således den matematiske betegnelse for en ret linje med konstant hældning. Denne kan altid afbildes grafisk som en ret linje i et koordinatsystem.I linjen...
 • Sinusrelationerne | Matematik formelsamling

  Kompendie
  Sinusrelationerne beskriver en sammenhæng mellem vinkler og sider i alle trekanter. Det gælder både en vilkårlig trekant samt en retvinklet trekant. I modsætning til sinus, cosinus og tangens, der kun gælder retvinklede trekanter, kan sinusrelationerne benyttes i beregninger med alle trekanter, l...
 • Newtons 3. lov | Mekanik

  Kompendie
  Newtons 3. lov er en del Newtons love, som er grundlæggende for klassisk mekanik.Newtons tredje lov siger, at et legeme, der påvirker et anden legeme med en kraft F, vil blive påvirket af en lige så stor modsatrettet kraft.Hvis et legeme A påvirker et andet legeme B med kraften F, kan vi altså si...
 • Rektangel | Matematik formelsamling

  Kompendie
  Et rektangel er en firkant, altså indenfor geometrien(plan) en figur med fire sider. Et rektangel er karakteriseret ved at de 4 hjørner alle skal være vinkelrette (90 grader), og at de modstående sider er parallelle og parvis lige lange.Et rektangel minder derfor om et parallelogram hvor de modst...
 • Parallelogram | Matematik formelsamling

  Kompendie
  Et parallelogram er en firkant, altså en figur indenfor geometri med fire sider. Navnet parallelogram henviser til at denne figur i geometrine består af parvis parallelle sider.Et parallelogram hvor alle fire sider har samme længde kaldes en rombe, og en rombe hvor alle fire vinkler er ens (rette...
 • Ellipse | Matematik formelsamling

  Kompendie
  En ellipse, er en oval figur i geometrien. Man kan sige, at den har form som en cirkel, der er trykket flad. Undertiden ses det også stavet 'elipse', men 'ellipse' er den korrekte stavemåde ifølge ordbogen.Ellipse.Ellipser er en af den type figurer der kaldes keglesnit (sammen med...
 • Kasse | Matematik formelsamling

  Kompendie
  En kasse er en figur i rumgeometri. En kasse har seks sider, som alle er rektangler. Det vil sige alle vinkler, på en kasses overflade, er rette og alle modstående sider er parallele.Kasse.Overfladeareal af en kasseOverfladearealet findes ved at tage summen af arealet af alle kassens sider.Kasse ...
 • Cosinus | Matematik formelsamling

  Kompendie
  Cosinus kan umiddelbart være lidt svær at forstå, for hvad er cosinus? Man skal tænke på cosinus som en trigonometrisk funktion. En trigonometrisk funktion behøver man ikke nødvendigvis at forstå, da den er meget kompleks. Men man skal lære at benytte den.Cosinus forkortes ’cos’ i mat...
 • Dividere brøker | Matematik formelsamling

  Kompendie
  Denne artikel viser fremgangsmåden for at dividere brøker.At dividere med brøker er nemt, når man bare ved, hvordan man skal sætte beregningen op. Den nemmeste måde er at lave divisionen om til en multiplikation. Se artiklen Hvordan ganger man brøker?For at se hvordan man lægger brøker sammen og ...
 • Tangens | Matematik formelsamling

  Kompendie
  Tangens er den tredje trigonometriske funktion, foruden de to mest grundlæggende funktioner sinus og cosinus. Hvis sinus og cosinus er vanskelige at forstå, er tangens lige en tand mere kompliceret.På samme måde som med sinus og cosinus, er det ikke nødvendigvis afgørende, at man forstår tangens ...
 • Hypotenusen | Matematik formelsamling

  Kompendie
  Hypotenusen er den længste linje i en retvinklet trekant.Retvinklet trekant med hypotenusen og kateterne markeret.En retvinklet trekant består af tre sider, hvoraf to af dem ligger vinkelret på hinanden, den tredje er hypotenusen. De to vinkelrette sider kaldes kateterne.Hypotenusen ligger altid ...
 • Sekant | Matematik formelsamling

  Kompendie
  En sekant er et linjestykke, der går mellem to punkter, primært på en kurve. Men en sekant kan også være et linjestykke mellem to punkter på en cirkelperiferi. Denne artikel beskæftiger sig primært med en sekant til en graf af en funktion.Sekant (den røde linje) mellem to punkter på en kurve. En ...

Forrige 1 2 3 4 Næste