Søgning på: samfundsfag noter 9. klasse. Resultater: 1 til 20 af 39
 • Trappediagram | Matematik formelsamling

  Kompendie
  Et trappediagram i matematik benyttes inden for den deskriptive statistik. Et trappediagram anvendes KUN i forbindelse med ugrupperede observationer.Et trappediagram benyttes som en grafisk illustration af kumuleret frekvens.Nogen gange er det svært at finde ud af om man skal tegne et trappediagr...
 • Hvordan ganger man brøker? | Matematik formelsamling

  Kompendie
  Denne artikel vil forklare, hvordan man ganger brøker. Det er faktisk meget nemt.For at hvordan brøker lægges sammen og trækkes fra hinanden se artiklen Brøkregning.Man ganger to brøker ved at gange tæller med tæller og nævner med nævner. Det kan skrives generelt således:Hvis man har at gøre med ...
 • Nikant - Novegon | Matematik formelsamling

  Kompendie
  En nikant eller en novegon, er en figur i geometrien med ni sider og ni vinkler. En nikant er således en polygon med ni hjørner.Nikant.En nikant har en vinkelsum på 1260 grader. Altså, hvis man finder vinklerne på alle hjørnerne i en nikant, og tager summen af disse, får man altid 1260 grader.En ...
 • Kasse | Matematik formelsamling

  Kompendie
  En kasse er en figur i rumgeometri. En kasse har seks sider, som alle er rektangler. Det vil sige alle vinkler, på en kasses overflade, er rette og alle modstående sider er parallele.Kasse.Overfladeareal af en kasseOverfladearealet findes ved at tage summen af arealet af alle kassens sider.Kasse ...
 • Andengradsligning | Matematik formelsamling

  Kompendie
  En andengradsligning er helt essentiel i matematik. Derfor er det vigtigt at forstå, hvad en andengradsligning er og vigtigst at kunne løse den. Man skriver også ofte 9;2. gradsligning9; på denne måde. I artiklen her benyttes begge måder.En andengradsligning er nært forbundet med et andengr...
 • Sildeben | Matematik formelsamling

  Kompendie
  Et sildeben i matematik er et udtryk, der knytter sig til linjens ligning og til funktioner. Et sildeben er et nyttigt værktøj til at beregne de hjælpepunkter, man skal bruge for at afbilde en funktion grafisk i et koordinatsystem.Et sildeben anvendes især i forbindelse med lineære funktioner, me...
 • Kulturelle forhold | Købsadfærdsanalyse

  Kompendie
  Som forbruger er man generelt påvirket af samfundet omkring én samt hvilken kultur, man selv kommer fra. Hvis man er vokset op i et specielt nabolag med nogle specielle traditioner og værdier, så vil man have tendens til at have en anderledes købsadfærd end hvis man kommer fra den helt mod...
 • Hegemoni | Ideologi

  Kompendie
  Hegemoni er et begreb, der betegner en stærk stats magt og overherredømme over svagere stater eller befolkningsgrupper. Ordet ’hegemoni’ stammer fra græsk og betyder ’anførsel’ og ’ledelse’. På grund af hegemoniets ulige magtbalance vil den hegemoniske stat oft...
 • Procent til brøk | Matematik formelsamling

  Kompendie
  Procent til brøkomregning er ikke vanskeligt, da procent i forvejen kan ses som en brøk med 100 i nævneren.Har man et procenttal, som man vil angive som brøk, skal man dividere med 100 %.Eksempelvis 44 %:Det er oftest en fordel, fra procent til brøk, hvis man kan omregne til en såkaldt simpel brø...
 • Overfladeareal | Matematik formelsamling

  Kompendie
  Overfladeareal er størrelsen af overfladen på en tredimensional figur.Ligesom areal giver os størrelsen af todimensional figur, giver overfladearealet den samlede størrelse af alle overfladerne i en tredimensional figur.For eksempel er en terning opbygget af seks lige store overflader. Derfor er ...
 • Brøkregning | Matematik formelsamling

  Kompendie
  Brøkregning beskriver, hvordan man regner med brøker. Det vil sige operationer som addition, subtraktion, division og multiplikation af brøker.I denne artikel vil vi gennemgå de grundlæggende operationer, addition og subtraktion. For division af brøker se artiklen Dividere brøker. For multiplikat...
 • Opgaver i procentregning | Matematik formelsamling

  Kompendie
  For at blive endnu bedre til procentregning kan du øve dig med forskellige opgaver, der på den ene eller anden måde inkluderer procent.På denne side er der opstillet 10 forskellige procentregningsopgaver. (Løsninger nederst på siden) Omskriv decimaltallene 0,72, 1,48 og 0,16 til procent? 22 % a...
 • Integralregning | Matematik formelsamling

  Kompendie
  Integralregning er et emne inden for matematik, som handler om at analysere funktioner den modsatte vej af differentialregning. Altså hvis man integrerer en funktion f og dernæst differentierer, får man funktionen f igen. Den funktion vi får når vi integrerer en funktion f, kalder vi stamfunktion...
 • Hvad er moms?

  Kompendie
  Moms er en forbrugerafgift til staten, som virksomheder skal opkræve, hvis de har en årlig omsætning, der overstiger 20.000 kr. Moms kaldes også for en merværdiafgift eller meromsætningsafgift. Moms kan karakteriseres ved at være en indirekte skattesats, som beregnes på baggrund af en vares salgs...
 • Ohms lov | Elektricitet

  Kompendie
  Ohms lov beskriver sammenhængen mellem elektrisk spænding, modstand og strømstyrke (strøm). Ohms lov er ikke en egentlig fysisk lov, da forholdene den beskriver kun gælder for visse materialer.Størrelsen af elektrisk strøm fortæller os, hvor mange elektroner der bevæger sig per sekund. Hvis man s...
 • Areal af cirkel | Matematik formelsamling

  Kompendie
  Areal af cirkel udtrykker hvor meget cirkelen fylder i et to-dimensionelt rum (plan). Areal af cirkel defineres af radius og pi. Læs om cirklens areal nu.
 • Multiplikation - hvordan ganger man? | Matematik formelsamling

  Kompendie
  Multiplikation, eller at gange tal, er en af de simple matematiske operationer.Det første man gør, når man skal lære at gange, er at lære sin multiplikationstabel. To gange to er fire, tre gange fire er tolv, og så videre. Når man kan gange de små tal, er det nemlig meget simpelt at gange store t...
 • Alfastråling | Stråling

  Kompendie
  Alfastråling er biproduktet af alfahenfald. Det består af heliumkerner med to protoner og to neutroner. Alfahenfald sker når tunge kerner bliver så ustabile at de mister masse ved at udsende heliumkerner.Et eksempel på alfahenfald:Det radioaktive uranatom frigiver en heliumkerne og henfalder til ...
 • Procent af noget | Matematik formelsamling

  Kompendie
  Procent af noget betyder i de fleste tilfælde, at man vil beskrive en bestemt del af en værdi.Et eksempel kan være, at prisen på mælk er steget med 10 %. Her beskriver vi altså stigningen ud fra den originale pris.Hvis mælk eksempelvis før kostede 10 kr. og nu koster 11 kr., kan man sige at prise...
 • Lineær sammenhæng | Matematik formelsamling

  Kompendie
  En lineær sammenhæng er tæt knyttet sammen med en lineær funktion og linjens ligning. Den grafiske afbildning for en lineær sammenhæng er nemlig en ret linje, ligesom de to førstnævnte. Mange lineære sammenhænge er ofte logisk åbenlyse.Det mest simple eksempel er en lineær sammenhæng mellem antal...

Forrige 1 2 Næste