Engelsk

rettelse oversætte fra dansk/engelsk

19. februar 2008 af laila-16
har oversæt fra dansk til engelsk. hvis der nogen der kan kigge på det(meget mærkt til genetivform) ville det været meget sødt af dem.

Dansk
Cathy elskede at besøge sin bedstemor i det kæmpestore hus. Husets atmosfære havde altid været facinerende, og bedstemoderens gode hukommelse betød, at Cathy kom til at kende sin families historie. sommertider hjalp hun sin bedstemor med at finde gamle, glemte ting: hendes afdøde mands breve til hende, venners og veninders breve, bøger med forfatterens dedikation og en mængde gamle fotografier. Cathy kunne godt lide at arrangere fotografierne, så hun kunne se, hvordan moden havde ændret sig . kjolernes længde, hattenes størrelse, hårets længde, mænds og kvinders badetøj, for slet ikke at tale om børnetøjet. det var også morsomt for hende at se billeder af sin egen mor i datidens teenage tøj. nogle af moderens kjoler fra dengang ville være supermoderne i dag.måske kunne hun kopiere dem.

oversæt til engelsk
Cathy loved to visit her grandmother in the gigantic house. The houses atmosphere have always been fascinated, and the grandmothers good memory means, that Cathy com too that knew hers family’s story. Sometime help she hers grandmother with that too find old, forget things: hers late husbands letter too her, friends’ and girl friends’ letter, books with authors dedication and a quantity old photograph. Cathy would like too arranged photographs, so she could see, how the mother has been changed. The dresses length, the hats sizes, the hairs length, the men’s and the women’s bathing clothes, for evil not too talk about the children's clothes. It was also funny for her that too see pictures of hers (eget) mother in the past teen-age clothes. Some of her mother’s dresses from this time would bee supermodel today. Maybe she could copy them.

Brugbart svar (0)

Svar #1
19. februar 2008 af Isomorphician

houses = house's
have = had
been fascinated = been fascinating
grandmothers = grandmother's
means = meant
, that = that
com too that knew her family's story = came to know her family's history

Prøv at læse resten igennem en gang til. Husk at få den danske tidsangivelse til at passe med den engelske (nutid/datid)

Svar #2
23. februar 2008 af laila-16

jeg har rette den igen, hvis der nogen kan kigge på den, ville det være sødt af dem.

Cathy loved to visit her grandmother in the gigantic house. The atmosphere of the house had always been fascinating, and the grandmother's good memory meant that Cathy came to know her family's history. Sometime she helped her grandmother too find old, forgotten things: her blissful husbands letter too her, friends and girl friends letters, books with authors’ dedication and a quantity of old photographs. Cathy liked to arrange the photographs, so she could see how the fashion had changed. The dresses length, the hats sizes, the length of hair, the men and the women’s bathing clothes, for not to mention the children's clothes. It was also funny for her to see pictures of her own mother in the past teenage clothes. Some of her mother’s dresses from that time would be super modern today. Maybe she could copy them.

Skriv et svar til: rettelse oversætte fra dansk/engelsk

Du skal være logget ind, for at skrive et svar til dette spørgsmål. Klik her for at logge ind.
Har du ikke en bruger på Studieportalen.dk? Klik her for at oprette en bruger.