Minerva modellens 5 segmenter

Minervamodellen indeholder 5 forskellige segmenter, hvor hvert segment repræsenterer en del af den danske befolkning. Områderne er som følger: Det blå område – de materialistiske individualister og det grønne område – de solidariske idealister, som hver især udgør 25% af befolkningen. Det rosa område – de traditionelle idealister og det violette område – de traditionelle materialister, som hver især udgør 20 %. De sidste 10 % er det grå segment. Dette segment har ikke nogen klar profil, som de andre segmenter har, og er derfor placeret i midten.

Det blå segment

Dette segment er den del af befolkningen, som antages at være moderne og materialistiske. Man har her at gøre med den del af befolkningen, som ønsker at prøve nye ting og rejse rundt i verden, men som stadig lægger stor fokus på deres karriere og det at tjene penge, så man har råd til alle de luksusting, som man ønsker at kunne give sig selv og sin familie.

Man føler sjældent solidaritet overfor bestemte grupper i samfundet, men man vil gerne følge med dem, som bevæger sig i samme retning som en selv. Som en del af dette segment finder man det vigtigt, at samfundet belønner den, der gør en indsats.

Dette segment udgør omkring 25% af befolkningen, og består mere af mænd end af kvinder. Personer i dette segment har oftest en høj uddannelse og en tilhørende høj løn. Det er typisk givet, at man har med højreorienterede personer at gøre i dette segment – hvilket også ses i forbindelse med ønsket om at belønningen skal tilkomme den, som yder en indsats i samfundet.

Det grønne segment

Dette segment regner man for at være moderne og idealistisk. Forskellen mellem dette segment og det blå segment ligger i, at man her er mere miljøbevidst. Man interesserer sig for kultur, skønlitteratur og naturoplevelser. Man er til forskel fra det blå segment en mere politisk forbruger, der ikke går nær så meget op i status og hvordan andre personer omkring dig, skal opfatte dig.

I dette segment føler man en stærk solidaritet overfor de personer i samfundet, der kommer af samme gruppe som en selv – eksempelvis samme uddannelse. Man har i dette segment en tendens til at være en anelse skeptisk overfor personer, der kommer fra en anden gruppe end en selv. Personer i dette segment vil oftest have en tendens til at føle sig bedre stillet end det omgivende samfund eller omringet af det, alt efter hvilken situation samfundet er i.

Dette segment udgør 25% af befolkningen og består mere af kvinder end af mænd. Personerne i dette segment er igen højtuddannede og har en høj indkomst. Personerne i dette segment er også typisk venstreorienterede.

Det rosa segment

Dette segment regnes for at være de traditionelle idealister. Man har her at gøre med den ældre del af befolkningen, som har en lavere indkomst end hvad der er gennemsnitligt. Man går op i familien, sin have, indkøbsture og den ugentlige lottoudtrækning. Personerne i dette segment vægter traditioner og tryghed meget højt.

Man er herved i dette segment ikke meget for at skulle ud i verden og prøve nye ting, rejse rundt, osv. Man føler en stærk solidaritet til sit nabolag og dem, der forekommer en nærmest. Dette segment består kun af 20% af befolkningen, og disse er gerne ufaglærte eller har en kort uddannelse og herigennem en begrænset økonomisk situation i forhold til de to foregående segmenter. Man har her at gøre med personer, som stemmer på Dansk Folkeparti eller Socialdemokratiet, da disse partier bakker op om personerne i dette segments ønsker og holdninger.

Det violette segment

Dette segment regnes for at være de traditionelle materialister. De traditionelle træk kommer igen frem ved disse personers interesser, da man her går op i havearbejde, gør-det-selv byggerier og fiskeri, som nogle få eksempler. Til trods for at man lægger stor vægt på de traditioner man kender, så har man stadig en forbrugstrang, som udgør en stor del af personligheden hos den del af befolkningen, der hører under dette segment.

Man har altså i dette segment mange sammenholdspunkter med det rosa segment, men da denne del af befolkningen er en del yngre, sidder traditionerne ikke så indgroet i dette segment endnu, hvilket gør, at man har tendenser til et højere forbrug og mange personer i dette segment har tendens til at søge i retningen af moderne gruppeforhold, som foreninger, sportsklubber, fanklubber, etc.

Denne del af befolkningen udgør omkring 20%, og består mere af mænd end kvinder i en yngre alder, end hvad der er kendetegnet for de andre segmenter. Personer i dette segment er typisk unge nok til at man endnu ikke har fået en lang videregående uddannelse og herved har man typisk en mellemindkomst, som gør, at der er plads til forbrug, men det er stadig begrænset i forhold til det blå og det grønne segment. Disse personer vil typisk have svært ved at beslutte sig mellem Dansk Folkeparti (som det traditionelle), Venstre og Konservative.

Det grå segment

Her finder man typisk den del af befolkningen, som ikke endnu har besluttet sig eller kan beslutte sig for, hvor de ønsker at befinde sig i samfundet. Man kan ikke placere disse personer under de andre segmenter, da deres værdier og personligheder ikke kan placeres under ét – og derfor placeres de i midten af modellen. Man har her hovedsagligt at gøre med unge mennesker, som endnu ikke ved hvor de skal bevæge sig hen i samfundet, men der findes også voksne mennesker, som ikke kan beslutte sig.

Eksempler på segmenter og produkttyper

Herunder er nogle eksempler på, hvilke produkter der tiltrækker borgere fra de forskellige segmenter i Minervamodellen.

Det blå segment

 • Giorgio Armani jakkesæt
 • Louis Vuitton håndtaske
 • Medier: Børsen og Berlingske tidende

Det grønne segment

 • Kornkammerets Hvedemel, Havregryn
 • Elektriske (og miljøvenlige) biler – SMART Car
 • Medier: Politikken og Information

Det rosa segment

 • Lottokuponer
 • Ældre virksomheders produkter, som man kender og sætter pris på
 • Medier: Jyllands-Posten, BT og Ekstra Bladet

Det violette segment

 • Gør-det-selv produkter
 • Medier: Ude og hjemme, Hjemmet, Familiejournalen, BT og Ekstra Bladet