Billedanalyse

Denne billedanalyse-model kan bruges som hjælp til at lave en billedanalyse i dansk. Hvis man har til opgave at arbejde med et billede, kan billedanalyse-modellen her give inspiration til, hvad man kan komme ind på. Billedanalyse handler ikke kun om det gyldne snit, der er mange flere aspekter man kan og bør undersøge. Find flere analysemodeller i denne oversigt.

Således besvares i denne artikel spørgsmålet: Hvordan laver man en billedanalyse?

Formelle fakta om billedet

En af de første ting i en billedanalyse, er at få de formelle fakta om billedet på plads. Det kan man gøre ved at besvare følgende spørgsmål:

 • Hvem har lavet billedet?
 • Hvad er billedets titel?
 • Hvornår er det lavet?
 • Hvilken type billede er der tale om? Fotografi, maleri, tegning, litografi, akvarel, collage eller noget helt andet?
 • Hvilke materialer er der anvendt? Olie, akvarel, kul, kridt eller andet?

Motiv

Herefter kan man gå videre i billedanalysen til helt objektivt at beskrive, hvad billedet forestiller, uden at inddrage ens personlige holdninger til billedet. En objektiv beskrivelse af billedet indebærer, at man udelukkende beskriver de ting, man kan se direkte i billedet. Her skal man altså ikke komme med fortolkninger eller mulige bud på, hvad billedet kan betyde.

Det kan være en idé at forsøge at besvare disse spørgsmål for at få styr på motivet:

 • Hvad ses på billedet?
 • Hvad ses i billedets forgrund, mellemgrund og baggrund?
 • Er der personer eller figurer på billedet? Hvis ja, hvordan vil du så beskrive denne/disse? Bemærk påklædning, omtrentlig alder, køn, position og kropssprog, udseende, udtryk osv.
 • Hvor er det henne, hvis det er et sted?
 • Foregår der noget på billedet?

Hvilken teknik der er anvendt til at udfærdige billedet, og hvordan det har haft effekt på billedet er vigtige elementer i billedanalyse.

Annonce litterær artikel

Synes du, at billedanalyse er svært?

 • - Få hjælp til at komme igang med billedanalyse
 • - Du får også masser af hjælp undervejs
 • - Bliv helt klar til eksamen
Læs vejledningen nu

Komposition

Et billedes komposition er måden, det er opbygget og sammensat på. Man kan også sige, det er, hvordan billedfladen er opdelt. Når man i en billedanalyse ser på kompositionen af billedet, kan man eksempelvis besvare disse spørgsmål:

 • Hvilken form har billedet?
 • Er der nogen linjer i billedet? En eller flere linjer?
 • Hvis der er, er de så diagonale? Vandrette/horisontale? Lodrette?
 • Kan du se det gyldne snit i billedet?
 • Hvordan er elementerne i billedet placeret? I midten, i den ene side, foroven, forneden?
 • Er der ligevægt i billedet, eller ”vælter” det til den ene side?
 • Er der symmetri eller asymmetri i billedet?
 • Er der rum eller dybde i billedet?
 • Er der perspektiv? Er der et forsvindingspunkt?
 • Er der bevægelse i billedet?

Det er vigtigt at gå grundigt til værks, da både de formelle fakta, billedets motiv og billedets komposition er meget vigtige elementer i en billedanalyse.

Farve og lys

Når man i billedanalysen ser på farver, kan man eksempelvis undersøge, om det er varme eller kolde farver, der dominerer i billedet. Det kan sige noget om den stemning, som billedet illustrerer. Er der tale om mørke og triste farver, eller er det lyse farver, som virker glade?

Derudover kan der være kontrastfyldte farver, som fremhæver og komplementerer hinanden. Det kan være komplementære farver. Gul er eksempelvis komplementærfarve til lilla. Farverne kan også være kontraster til hinanden på den måde, at kolde farver står over for varme farver eller rene farver over for brækkede nuancer.

Endvidere kan man analysere, hvordan lyset er i billedet. Man kan se på, om det virker naturligt og realistisk, eller det virker kunstigt og unaturligt.

Tema, symboler og fortolkning

I denne del skal man forsøge at fortolke sig frem til billedets budskab og betydning. Man kan for eksempel overveje, om der er et tema i billedet. Hvis billedet er abstrakt kan man i fortolkningen komme med et bud på, hvad det kan vise eller udtrykke, når det ikke forestiller noget, der umiddelbart kan forbindes med noget konkret fra virkeligheden. Et abstrakt maleri kan måske fortolkes som et udtryk for en bestemt følelse eller stemning.

Man kan også overveje, om der er noget i billedet, som kan fortolkes symbolsk. Er der noget i billedet, der kunne være et symbol og i så fald symbol for hvad? Det kan både være konkrete motiver i billedet såvel som en farvesymbolik, der er tale om.

Denne del er den subjektive fortolkning og forståelse af billedet. 

Perspektivering

I en perspektivering kan man se billedet i forhold til lignende billeder, bøger, film eller andet, man har kendskab til. Måske minder billedet om andre billeder fra en bestemt isme eller stil. Det kan også være, man kender andre billeder, der har en lignende form, indhold eller budskab. I perspektiveringen skal man beskrive, hvordan der er sammenhæng mellem det analyserede billede og det, man perspektiverer til.