Kommunikationsanalyse

Download Kommunikationsanalyse

Denne guide henvender sig til elever, som skal i gang med at lave en kommunikationsanalyse, fx i dansk. Kommunikationsanalysen indgår ofte i en retorisk analyse af sagprosatekster, fx en kronik, tale, reklame eller et debatindlæg. Første skridt i en sådan analyse vil være at klarlægge, hvilken kommunikationssituation teksten indgår i, dvs. hvilken retorisk situation og konkret sammenhæng, som omgiver teksten.

Der findes forskellige slags kommunikationsmodeller, som kan bruges til at analysere kommunikationssituationen. Nedenfor præsenteres to af de mest brugte.