Indledning

I kronikkens indledning skal emnet og teksten præsenteres. Det er opgavens begyndelse og introduktion, som skal forberede læseren på det følgende indhold. Kronikkens indledning skal derfor være fængende og spændende og vække læserens interesse for det aktuelle emne. Indledningen er også en mulighed for at demonstrere selvstændighed og kreativitet fra elevens side. Det kan eksempelvis være ved at indlede med et retorisk spørgsmål eller andet, der indleder behandlingen og analysen af emnet på en interessevækkende måde.

I indledningen skal det fremgå, hvad der er fokus på i opgaven. Indledningen skal præsentere en eller flere problemstillinger ved emnet, som tages op igen i løbet af kronikken.

Du kan læse mere om, hvordan man generelt skriver en indledning i dansk. I denne artikel får du flere tips til, hvordan du praktisk arbejder med din indledning i kronikken, så den del bliver så god som mulig.