Reklamefilm på TV

TV-reklamer støder du typisk på mellem eller under fjernsynsudsendelserne. Når du skal analysere en reklame på TV, skal du stadig komme omkring de punkter, vi har listet op under ”Præsentation af reklamen”.

Reklamefilm - analyse

Når du skal lave en analyse af en reklamefilm eller tv-reklame, kan du derudover kigge nærmere på eksempelvis:

  • Hvor lang tid varer reklamenfilmen?
  • Hvordan er reklamefilmen klippet? Består den af mange eller få klip? Er klipningen hurtig eller langsom?  Er der lavet rolige overgange (hvor billederne glider over i hinanden) eller markerede overgange (hvor der klippes hårdt fra ét billede til det næste)? Hvordan hænger det sammen med handlingen i reklamen?
  • Gøres der primært brug af nærbillede, frøperspektiv eller fugleperspektiv?
  • Hvilke farver dominerer reklamenfilmen? Fx kolde eller varme farver? Hvilke følelser skaber disse farver hos modtageren? Hvorfor har afsenderen ønsket at appellere til bestemte følelser?
  • Hvilke lyde gør reklamenfilmen brug af? Reallyd (fra optagelserne), speak eller underlægningsmusik? Hvilken funktion har lyden i reklamen? Hvilken historie fortælles gennem kombinationen af lyd og billeder?
  • Hvordan bruges det talte sprog (speak, monolog eller dialog) til at reklamere for produktet? Anvender personerne eller speakeren svære ord eller fagudtryk, der skal gøre produktet mere troværdigt? Eller benytter reklamen sig af et velkendt slogan, der kan skabe genkendelse hos modtageren?  

Se mere om filmanalyse.