Forfattere

I dette afsnit præsenteres en række af de forfattere, som er centrale i den danske romantik og Guldalder. Vi gennemgår bl.a. Adam Oechlenschläger, Schack von Staffeldt og H.C. Andersen, og hvordan de havde en stor indflydelse på den romantiske strømning for det danske publikum. Der var mange andre forfattere i perioden, men disse anses som værende centrale for romantikken i Danmark.